تک آهنگ های ایلیا منفرد

۱. شمال {۷۶۴ پخش}

۲. بارون {۷۹,۱۸۵ پخش}

۳. توپ قلقلی {۱,۰۶۰ پخش}

۴. سپهسالار ( آلبوم ایلا از مهراج محمدی ) {۹,۹۲۱ پخش}

۵. دلم تنگه ( آلبوم شروع قصه از حمید خندان سیما ) {۲۲,۱۵۲ پخش}

۶. بی خیال شو ( آلبوم شروع قصه از حمید خندان سیما ) {۷,۰۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایلیا منفرد :

ایلیا منفرد.
Eilya Monfared


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393