تک آهنگ های ایلیا منفرد

۱. شمال {۷۳۳ پخش}

۲. بارون {۷۹,۱۰۷ پخش}

۳. توپ قلقلی {۱,۰۶۰ پخش}

۴. سپهسالار ( آلبوم ایلا از مهراج محمدی ) {۹,۷۳۴ پخش}

۵. دلم تنگه ( آلبوم شروع قصه از حمید خندان سیما ) {۲۲,۱۳۶ پخش}

۶. بی خیال شو ( آلبوم شروع قصه از حمید خندان سیما ) {۷,۰۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایلیا منفرد :

ایلیا منفرد.
Eilya Monfared


This page was generated in 0.04 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393