تک آهنگ های بهرام

۱. سکوت (ريميکس شاهين شاه) {۶,۶۳۰ پخش}

۲. حرفای من {۴۳,۳۰۵ پخش}

۳. بارون {۲۷,۵۱۸ پخش}

۴. پایه کار {۵۶,۰۶۶ پخش}

۵. 24 ساعت (Remix) {۳۵,۵۵۲ پخش}

۶. تهرون {۴۵,۲۵۵ پخش}

۷. فقر {۵,۲۸۸ پخش}

۸. بیا با من برقص {۲۰,۵۷۶ پخش}

۹. بهرام {۳,۴۷۸ پخش}

۱۰. انترو {۱,۵۶۰ پخش}

۱۱. ایران پاک {۱۲,۴۹۵ پخش}

۱۲. افسوس {۶۹,۲۰۱ پخش}

۱۳. ما با همیم {۵۵,۰۰۵ پخش}

۱۴. نامه ای به رئیس جمهوری {۱۵۴,۲۸۴ پخش}

۱۵. اذان {۹۸,۶۵۴ پخش}

۱۶. احساس درون {۴۴,۳۹۷ پخش}

۱۷. بن بست {۱۶,۶۲۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بهرام :

بهرام نورایی ( بهرام ).
Bahram


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393