آلبوم های پویا بیاتی

دانلود آهنگ های جدید پویا بیاتی

نگران توام ۱ نگران توام
{۷,۸۴۰ پخش}
عطر بهشت ۲ عطر بهشت
{۶,۹۸۴ پخش}
مروارید ۳ مروارید
{۵,۵۲۶ پخش}
باد صبا ۴ باد صبا
{۸,۳۲۶ پخش}
این روزها ۵ این روزها
{۵,۵۹۸ پخش}
منو دریاب ۶ منو دریاب
{۱۰,۳۲۸ پخش}
همت ۸ همت
{۹,۹۳۶ پخش}
گل پونه ها ۹ گل پونه ها
{۸,۰۸۹ پخش}
فکر من نباش ۱۰ فکر من نباش
{۹,۶۲۲ پخش}
راز ۱۱ راز
{۳,۳۹۱ پخش}
عاشقانه ۱۲ عاشقانه
{۳,۳۰۱ پخش}
نگو عشق ۱۳ نگو عشق
{۲۰,۱۸۱ پخش}
یه حالی دارم ۱۴ یه حالی دارم
{۹,۷۲۰ پخش}
رویا ۱۵ رویا
{۲۱,۰۰۶ پخش}
فالگیر ۱۶ فالگیر
{۵,۶۹۵ پخش}
جبران ۱۷ جبران
{۶,۲۷۸ پخش}
به جرم جدایی ۱۸ به جرم جدایی
{۷,۲۳۲ پخش}
بماند ۱۹ بماند
{۶,۸۵۸ پخش}
اینجاشو ننویس ۲۰ اینجاشو ننویس
{۶,۸۰۰ پخش}
پروانه ای که سوخت ۲۱ پروانه ای که سوخت
{۷,۷۴۳ پخش}
دقیقه نود ۲۲ دقیقه نود
{۱۴,۰۵۸ پخش}
این عادلانه نیست ۲۳ این عادلانه نیست
{۱۲,۸۰۸ پخش}
جای تو خالی ۲۴ جای تو خالی
{۱۴,۶۳۴ پخش}
تو دوستش داری ۲۶ تو دوستش داری
{۲۶,۷۵۱ پخش}
برو خوشبخت بشی ۲۷ برو خوشبخت بشی
{۷,۹۸۸ پخش}
آغلاما ۲۸ آغلاما
{۲,۳۰۷ پخش}
تکلیف عشق ۲۹ تکلیف عشق
{۴,۹۸۹ پخش}
سکوت کهنه ۳۰ سکوت کهنه
{۴,۲۳۳ پخش}
حواسم بهت است ۳۱ حواسم بهت است
{۳,۲۵۰ پخش}
دلم روشنه ۳۲ دلم روشنه
{۳,۲۴۳ پخش}
گمت کردم ۳۳ گمت کردم
{۳,۴۶۶ پخش}
قرار بود ۳۴ قرار بود
{۲,۵۶۶ پخش}
سیب و یاس ۳۵ سیب و یاس
{۲,۵۹۹ پخش}
نون و گریه ۳۶ نون و گریه
{۲,۳۹۴ پخش}
تا ته دنیا ۳۷ تا ته دنیا
{۷,۵۳۴ پخش}
چوب عاشقیمو خوردم ۳۸ چوب عاشقیمو خوردم
{۱,۹۲۲ پخش}
عشق مهربون دیروز ۳۹ عشق مهربون دیروز
{۱,۷۲۴ پخش}
مرد احساساتی ۴۰ مرد احساساتی
{۶۰۸ پخش}
اعتراف ۴۱ اعتراف
{۱,۵۲۶ پخش}
فرشته شو ۴۲ فرشته شو
{۵۷۲ پخش}
بارون ۴۳ بارون
{۴,۰۲۴ پخش}
نقطه سر خط ۴۴ نقطه سر خط
{۲,۵۹۲ پخش}
درکم کن ۴۵ درکم کن
{۶,۹۰۱ پخش}
یک دقیقه سکوت ۴۷ یک دقیقه سکوت
{۲,۹۸۸ پخش}
اگر گریه بذاره ۴۸ اگر گریه بذاره
{۷,۶۳۹ پخش}
من، خط فاصله ی تو ۴۹ من، خط فاصله ی تو
{۴,۲۳۷ پخش}
میم مقدس ۵۰ میم مقدس
{۲,۰۱۶ پخش}
لالمونی ۵۱ لالمونی
{۲,۰۷۳ پخش}
اردی جهنم ۵۲ اردی جهنم
{۳,۴۳۴ پخش}
گریه میکنم ۵۳ گریه میکنم
{۱۵,۰۴۴ پخش}
بازنده ۵۴ بازنده
{۳۵,۸۸۱ پخش}
تفنگ راستکی ۵۵ تفنگ راستکی
{۲,۱۷۰ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پویا بیاتی :

بویا بیاتی
بویابیاتی
پویا بیات
پویا براتی
پویا بیاتی.
Pouya Bayati


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393