تک آهنگ های پویا بیاتی

۱. همت { خواننده } {۳۳,۸۳۶ پخش}

۲. گل پونه ها { خواننده } {۳۱,۸۵۵ پخش}

۳. فکر من نباش { خواننده } {۳۸,۴۶۹ پخش}

۴. راز { خواننده } {۱۲,۵۸۹ پخش}

۵. عاشقانه { خواننده } {۱۲,۷۱۴ پخش}

۶. نگو عشق { خواننده } {۷۹,۶۸۴ پخش}

۷. یه حالی دارم { خواننده } {۴۰,۰۶۰ پخش}

۸. رویا { خواننده } {۸۲,۴۷۷ پخش}

۹. فالگیر { خواننده } {۲۳,۲۷۵ پخش}

۱۰. جبران { خواننده } {۲۵,۹۵۸ پخش}

۱۱. به جرم جدایی { خواننده } {۲۹,۹۰۵ پخش}

۱۲. بماند { خواننده } {۲۸,۵۳۲ پخش}

۱۳. اینجاشو ننویس { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۷,۶۷۴ پخش}

۱۴. پروانه ای که سوخت { خواننده } {۳۲,۵۲۶ پخش}

۱۵. دقیقه نود { خواننده } {۵۶,۵۹۶ پخش}

۱۶. این عادلانه نیست { خواننده، شعر } {۵۱,۲۴۶ پخش}

۱۷. جای تو خالی { خواننده } {۵۵,۲۳۹ پخش}

۱۸. دمو آلبوم بگو سیب { خواننده } {۱,۴۰۴ پخش}

۱۹. تو دوستش داری { خواننده } {۱۰۲,۳۶۷ پخش}

۲۰. برو خوشبخت بشی { خواننده } {۳۲,۵۷۲ پخش}

۲۱. آغلاما { خواننده } {۸,۸۷۶ پخش}

۲۲. تکلیف عشق { خواننده } {۱۹,۸۹۰ پخش}

۲۳. سکوت کهنه { خواننده } {۱۶,۸۳۲ پخش}

۲۴. حواسم بهت است { خواننده } {۱۲,۷۲۹ پخش}

۲۵. دلم روشنه { خواننده } {۱۲,۹۷۹ پخش}

۲۶. گمت کردم { خواننده } {۱۳,۲۷۵ پخش}

۲۷. قرار بود { خواننده } {۹,۳۱۳ پخش}

۲۸. سیب و یاس { خواننده } {۱۰,۲۸۰ پخش}

۲۹. نون و گریه { خواننده } {۹,۵۷۸ پخش}

۳۰. تا ته دنیا { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۱,۳۰۹ پخش}

۳۱. چوب عاشقیمو خوردم { خواننده } {۷,۰۹۸ پخش}

۳۲. عشق مهربون دیروز { خواننده } {۶,۲۷۱ پخش}

۳۳. مرد احساساتی { خواننده } {۱,۶۵۳ پخش}

۳۴. اعتراف { خواننده } {۵,۵۰۶ پخش}

۳۵. فرشته شو { خواننده } {۱,۴۵۰ پخش}

۳۶. بارون { خواننده } {۱۵,۵۲۲ پخش}

۳۷. نقطه سر خط { خواننده } {۹,۹۸۴ پخش}

۳۸. درکم کن { خواننده } {۲۷,۸۶۱ پخش}

۳۹. نقطه ضعف (همراهی حمید رضوی) { خواننده } {۷,۸۹۳ پخش}

۴۰. یک دقیقه سکوت { خواننده } {۱۱,۴۶۶ پخش}

۴۱. اگر گریه بذاره { خواننده } {۳۱,۲۴۶ پخش}

۴۲. من، خط فاصله ی تو { خواننده } {۱۶,۵۹۸ پخش}

۴۳. میم مقدس { خواننده } {۷,۵۹۷ پخش}

۴۴. لالمونی { خواننده } {۷,۸۳۱ پخش}

۴۵. اردی جهنم { خواننده } {۱۲,۰۵۸ پخش}

۴۶. گریه میکنم { خواننده } {۵۶,۹۸۶ پخش}

۴۷. بازنده { خواننده } {۱۴۱,۶۴۸ پخش}

۴۸. تفنگ راستکی { خواننده } {۷,۸۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پویا بیاتی :

پویا بیاتی.
Pouya Bayati


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393