دانلود آهنگ های جدید پویا بیاتی

این روزها ۱ این روزها
{۲۱,۸۷۱ پخش}
منو دریاب ۲ منو دریاب
{۴۱,۹۷۹ پخش}
همت ۴ همت
{۴۱,۹۰۱ پخش}
گل پونه ها ۵ گل پونه ها
{۳۳,۴۷۷ پخش}
فکر من نباش ۶ فکر من نباش
{۴۰,۳۴۱ پخش}
راز ۷ راز
{۱۳,۴۷۸ پخش}
عاشقانه ۸ عاشقانه
{۱۳,۳۶۹ پخش}
نگو عشق ۹ نگو عشق
{۸۳,۳۱۹ پخش}
یه حالی دارم ۱۰ یه حالی دارم
{۴۰,۹۶۵ پخش}
رویا ۱۱ رویا
{۸۵,۹۲۴ پخش}
فالگیر ۱۲ فالگیر
{۲۳,۸۰۵ پخش}
جبران ۱۳ جبران
{۲۶,۵۰۴ پخش}
به جرم جدایی ۱۴ به جرم جدایی
{۳۰,۴۸۲ پخش}
بماند ۱۵ بماند
{۲۸,۹۵۳ پخش}
اینجاشو ننویس ۱۶ اینجاشو ننویس
{۲۸,۳۷۶ پخش}
پروانه ای که سوخت ۱۷ پروانه ای که سوخت
{۳۲,۷۹۱ پخش}
دقیقه نود ۱۸ دقیقه نود
{۵۷,۹۵۴ پخش}
این عادلانه نیست ۱۹ این عادلانه نیست
{۵۳,۱۴۹ پخش}
جای تو خالی ۲۰ جای تو خالی
{۵۸,۶۵۶ پخش}
دمو آلبوم بگو سیب ۲۱ دمو آلبوم بگو سیب
{۱,۹۳۴ پخش}
تو دوستش داری ۲۲ تو دوستش داری
{۱۰۷,۶۴۰ پخش}
برو خوشبخت بشی ۲۳ برو خوشبخت بشی
{۳۳,۴۳۰ پخش}
آغلاما ۲۴ آغلاما
{۹,۲۰۴ پخش}
تکلیف عشق ۲۵ تکلیف عشق
{۲۰,۳۷۳ پخش}
سکوت کهنه ۲۶ سکوت کهنه
{۱۷,۳۱۶ پخش}
حواسم بهت است ۲۷ حواسم بهت است
{۱۳,۱۵۰ پخش}
دلم روشنه ۲۸ دلم روشنه
{۱۳,۴۴۷ پخش}
گمت کردم ۲۹ گمت کردم
{۱۳,۶۸۱ پخش}
قرار بود ۳۰ قرار بود
{۹,۹۸۴ پخش}
سیب و یاس ۳۱ سیب و یاس
{۱۰,۸۱۰ پخش}
نون و گریه ۳۲ نون و گریه
{۹,۹۶۸ پخش}
تا ته دنیا ۳۳ تا ته دنیا
{۳۱,۷۶۱ پخش}
چوب عاشقیمو خوردم ۳۴ چوب عاشقیمو خوردم
{۷,۵۱۹ پخش}
عشق مهربون دیروز ۳۵ عشق مهربون دیروز
{۶,۶۳۰ پخش}
مرد احساساتی ۳۶ مرد احساساتی
{۱,۹۹۶ پخش}
اعتراف ۳۷ اعتراف
{۵,۹۴۳ پخش}
فرشته شو ۳۸ فرشته شو
{۱,۷۰۰ پخش}
بارون ۳۹ بارون
{۱۶,۳۳۳ پخش}
نقطه سر خط ۴۰ نقطه سر خط
{۱۰,۴۳۶ پخش}
درکم کن ۴۱ درکم کن
{۲۸,۵۴۸ پخش}
یک دقیقه سکوت ۴۳ یک دقیقه سکوت
{۱۲,۰۲۷ پخش}
اگر گریه بذاره ۴۴ اگر گریه بذاره
{۳۱,۹۹۵ پخش}
من، خط فاصله ی تو ۴۵ من، خط فاصله ی تو
{۱۷,۱۷۵ پخش}
میم مقدس ۴۶ میم مقدس
{۸,۱۴۳ پخش}
لالمونی ۴۷ لالمونی
{۸,۳۱۴ پخش}
اردی جهنم ۴۸ اردی جهنم
{۱۳,۰۵۷ پخش}
گریه میکنم ۴۹ گریه میکنم
{۶۰,۲۶۲ پخش}
بازنده ۵۰ بازنده
{۱۴۶,۸۵۸ پخش}
تفنگ راستکی ۵۱ تفنگ راستکی
{۸,۵۱۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پویا بیاتی :

پویا بیاتی.
Pouya Bayati


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393