تک آهنگ های محسن یاحقی

۱. داشتم گریه میکردم { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۴,۳۵۲ پخش}

۲. من ندیدم { خواننده } {۸,۱۷۴ پخش}

۳. دموی آلبوم گله { خواننده } {۵,۰۵۴ پخش}

۴. تو رو دوست دارم { خواننده } {۸,۵۴۸ پخش}

۵. دلم برات تنگ شده { خواننده } {۷۹,۲۳۲ پخش}

۶. بن بست { خواننده } {۲۱,۰۹۱ پخش}

۷. بگو آره { خواننده } {۱۹,۲۵۰ پخش}

۸. دیوونه بازی (ورژن جدید) { خواننده } {۲۹,۶۵۵ پخش}

۹. الهی خوشبخت شی گلم { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۴۱,۸۲۳ پخش}

۱۰. کعبه احساس { خواننده } {۵۰,۰۱۳ پخش}

۱۱. آروم آروم { خواننده } {۲,۱۶۸ پخش}

۱۲. سزاواران { خواننده } {۱۰,۹۸۲ پخش}

۱۳. همش تقصیر تو بود { خواننده } {۹,۸۴۳ پخش}

۱۴. عروسک خیالی { خواننده } {۱۴,۶۰۱ پخش}

۱۵. بی دکلمه { خواننده } {۶,۲۰۸ پخش}

۱۶. بغض عشق { خواننده } {۴۲,۱۳۵ پخش}

۱۷. دوست دارم . { خواننده } {۱۷,۷۲۱ پخش}

۱۸. گل من { خواننده } {۳۵,۹۵۸ پخش}

۱۹. فکر نکن { خواننده } {۱۰۶,۴۳۸ پخش}

۲۰. گله همراه با راشا { خواننده } {۶۵,۴۱۰ پخش}

۲۱. یک اشتباه کردم { خواننده } {۵۴,۸۰۲ پخش}

۲۲. تو نباشی { خواننده } {۵۲,۶۳۴ پخش}

۲۳. سفر { خواننده } {۳۷,۰۵۰ پخش}

۲۴. سارا { خواننده } {۹۰,۴۱۷ پخش}

۲۵. پریا { خواننده } {۲۴,۴۱۴ پخش}

۲۶. من وتو { خواننده } {۵۵,۰۲۱ پخش}

۲۷. گله { خواننده } {۱۷۴,۲۶۷ پخش}

۲۸. فاصله { خواننده } {۳۳,۵۵۵ پخش}

۲۹. دیوونه بازی { خواننده } {۳۶,۵۳۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محسن یاحقی :

محسن یا حقی
محسن یاحقی ( محسن یاحقّی ).
Mohsen Yahaghi


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393