تک آهنگ های محمود رامتین

۱. مینا { خواننده } {۵۵,۵۹۸ پخش}

۲. بیا بغلم (با هایجک) { خواننده } {۱۱,۱۸۵ پخش}

۳. چشم بادومی { خواننده } {۱۲,۶۸۲ پخش}

۴. بید مجنون (همراه فرشاد) { خواننده } {۵۳,۵۵۴ پخش}

۵. خاطر خواه { خواننده } {۲۷,۹۸۶ پخش}

۶. آبادان برزیلته { خواننده } {۱۲,۷۲۹ پخش}

۷. شاه پریون { خواننده } {۱,۰۴۵ پخش}

۸. دافی پر { خواننده } {۱۰,۲۱۸ پخش}

۹. باز منو کاشتی رفتی { خواننده } {۱۷,۲۸۴ پخش}

۱۰. شاهزاده { خواننده } {۷,۰۳۵ پخش}

۱۱. دختر فراری { خواننده } {۱,۱۸۵ پخش}

۱۲. شدم یه عاشق { خواننده } {۲۱۸ پخش}

۱۳. قهر و آشتی { خواننده } {۴۹۹ پخش}

۱۴. رقص اندام 4 { خواننده } {۷,۶۲۸ پخش}

۱۵. دلبر { خواننده } {۳۴۳ پخش}

۱۶. هی خانوم کجا کجا { خواننده } {۲۹,۷۸۰ پخش}

۱۷. گروه ما { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۱۸. نیمه شب { خواننده } {۷۰۲ پخش}

۱۹. دختر همسایه { خواننده } {۸,۴۰۸ پخش}

۲۰. عشق خدایی { خواننده } {۳۲۷ پخش}

۲۱. خواستگاری { خواننده } {۲۶۵ پخش}

۲۲. شب اعتراف { خواننده } {۸۸۹ پخش}

۲۳. آتیش بازی { خواننده } {۸,۷۳۶ پخش}

۲۴. عسل { خواننده } {۸۵,۱۹۱ پخش}

۲۵. گل نرگس { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۲۶. شهر رویاها { خواننده } {۱۰۹ پخش}

۲۷. پریا { خواننده } {۱۵,۱۱۶ پخش}

۲۸. چشم ریز { خواننده } {۲۸,۷۱۹ پخش}

۲۹. اگه یه روز { خواننده } {۳۶,۹۷۲ پخش}

۳۰. حرف دل { خواننده } {۱۵,۵۶۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمود رامتین :

محمود رامتین.
Mahmood Ramtin


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393