تک آهنگ های شاهکار بینش پژوه

۱. شیخ و دختر {۱۰۳,۱۳۱ پخش}

۲. روز مرگم همه را مست کنید از می ناب {۷۲,۳۰۶ پخش}

۳. به تو چه {۲۷۴,۳۲۶ پخش}

۴. ایران {۳۸,۳۴۴ پخش}

۵. گناه {۲۱۴,۵۹۳ پخش}

۶. شب مهتاب {۲۵۵,۱۵۳ پخش}

۷. بیچاره من {۳۰۲,۴۳۷ پخش}

۸. عاشقت می مونم (با آنا) {۱۸۱,۳۳۴ پخش}

۹. دشنه (تیتراژه سریال پلیسی معما) ( از مانی رهنما) {۱۳,۱۸۲ پخش}

۱۰. عشق اول {۱۲۳,۷۸۶ پخش}

۱۱. وسط قلبم {۱۲۴,۲۵۴ پخش}

۱۲. سراب ( از بهنام صفاریان) {۱۰,۵۴۵ پخش}

۱۳. کنارم بخواب {۴۵۲,۹۷۷ پخش}

۱۴. هویت (مقدمه) ( آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار ) {۳۲,۵۱۰ پخش}

۱۵. ایران من ( از علیرضا عصار) {۱۵۴,۲۸۴ پخش}

۱۶. ایران ایران ( آلبوم Crossfade از آرش ) {۱۹۲,۹۷۲ پخش}

۱۷. الا کلنگ ( آلبوم آوازه خوان نه آواز از حسن شماعی زاده ) {۵,۶۳۱ پخش}

۱۸. شاهزاده برهنه پا ( آلبوم شاهزاده برهنه پا از حامد مقدم ) {۶۸۶ پخش}

۱۹. پای تو ( آلبوم طعنه از خشایار اعتمادی ) {۴۲۱ پخش}

۲۰. تهدید ( آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی ) {۹۴,۴۱۱ پخش}

۲۱. دل دیوونه ( آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی ) {۱۶۶,۵۴۵ پخش}

۲۲. آبی نگاه ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) {۱۰,۰۴۶ پخش}

۲۳. شکار ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) {۱۶,۰۳۶ پخش}

۲۴. ای عاشقان ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) {۱۹۵,۶۳۹ پخش}

۲۵. یکی از ما ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) {۷۱,۳۲۳ پخش}

۲۶. خیال نکن ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) {۲۰۷,۹۹۴ پخش}

۲۷. دیوونگی ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) {۷۹,۶۵۳ پخش}

۲۸. عشق الهی ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) {۱۳۲,۱۹۴ پخش}

۲۹. فصل بهارون ( آلبوم حال من بی تو از علیرضا عصار ) {۷,۱۲۹ پخش}

۳۰. باور ( آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی ) {۱۶۹,۶۸۱ پخش}

۳۱. خیالی نیست ( آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی ) {۳۲۴,۰۵۸ پخش}


This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393