تک آهنگ های شاهکار بینش پژوه

۱. روز مرگم همه را مست کنید از می ناب { خواننده } {۶۳,۱۴۸ پخش}

۲. به تو چه { خواننده } {۲۵۰,۱۱۴ پخش}

۳. ایران { خواننده، شعر } {۳۵,۰۶۸ پخش}

۴. گناه { خواننده } {۲۰۶,۶۵۳ پخش}

۵. شب مهتاب { خواننده } {۲۴۵,۶۰۶ پخش}

۶. بیچاره من { خواننده } {۲۸۶,۳۰۶ پخش}

۷. عاشقت می مونم (با آنا) { خواننده } {۱۷۳,۶۲۸ پخش}

۸. دشنه (تیتراژه سریال پلیسی معما) ( از مانی رهنما) { شعر } {۱۲,۸۳۸ پخش}

۹. عشق اول { خواننده } {۱۱۵,۰۳۴ پخش}

۱۰. وسط قلبم { خواننده } {۱۱۷,۲۹۶ پخش}

۱۱. سراب ( از بهنام صفاریان) { شعر } {۱۰,۳۵۸ پخش}

۱۲. کنارم بخواب { خواننده } {۴۳۷,۲۶۸ پخش}

۱۳. هویت (مقدمه) ( آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار ) { شعر } {۳۲,۳۸۵ پخش}

۱۴. ایران من ( از علیرضا عصار) { شعر } {۱۵۲,۷۳۹ پخش}

۱۵. ایران ایران ( آلبوم Crossfade از آرش ) { شعر } {۱۹۱,۷۷۰ پخش}

۱۶. الا کلنگ ( آلبوم آوازه خوان نه آواز از حسن شماعی زاده ) { شعر } {۵,۵۸۴ پخش}

۱۷. شاهزاده برهنه پا ( آلبوم شاهزاده برهنه پا از حامد مقدم ) { شعر } {۵۹۲ پخش}

۱۸. پای تو ( آلبوم طعنه از خشایار اعتمادی ) { شعر } {۳۲۷ پخش}

۱۹. تهدید ( آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی ) { شعر } {۹۲,۹۷۶ پخش}

۲۰. دل دیوونه ( آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی ) { شعر } {۱۶۳,۱۹۱ پخش}

۲۱. آبی نگاه ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) { آهنگ، شعر } {۹,۹۳۷ پخش}

۲۲. شکار ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) { شعر } {۱۵,۸۶۵ پخش}

۲۳. ای عاشقان ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) { شعر } {۱۹۱,۵۸۳ پخش}

۲۴. یکی از ما ( آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار ) { شعر } {۷۱,۰۲۶ پخش}

۲۵. خیال نکن ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) { شعر } {۲۰۵,۴۸۳ پخش}

۲۶. دیوونگی ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) { شعر } {۷۹,۲۰۱ پخش}

۲۷. عشق الهی ( آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار ) { شعر } {۱۳۰,۷۴۳ پخش}

۲۸. فصل بهارون ( آلبوم حال من بی تو از علیرضا عصار ) { شعر } {۶,۸۹۵ پخش}

۲۹. باور ( آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی ) { شعر } {۱۶۵,۹۶۸ پخش}

۳۰. خیالی نیست ( آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی ) { شعر } {۳۲۰,۶۵۸ پخش}


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393