تک آهنگ های ولی

۱. بیا تو عاشقم باش {۵۱,۰۹۰ پخش}

۲. زمانه {۴۰,۸۸۷ پخش}

۳. امان امان {۹۳,۴۵۹ پخش}

۴. همه چی تمومی {۱۲۷,۱۴۰ پخش}

۵. Let's Dance {۳۱۷,۸۰۳ پخش}

۶. وطنم {۳۷,۰۰۳ پخش}

۷. با تو با تو {۴۲,۹۷۸ پخش}

۸. نگار جان {۱۱۳,۵۲۱ پخش}

۹. آتیش به دلم {۲۳,۰۵۶ پخش}

۱۰. دنیا {۲۶,۱۹۲ پخش}

۱۱. پشتو اتانی {۱۳,۶۸۱ پخش}

۱۲. یار من {۲,۱۳۷ پخش}

۱۳. دختر صحرا {۴۷,۶۱۱ پخش}

۱۴. دلبر {۳۰,۶۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393