تک آهنگ های ولی

۱. بیا تو عاشقم باش {۵۰,۴۱۹ پخش}

۲. زمانه {۴۰,۸۲۵ پخش}

۳. امان امان {۹۲,۴۷۶ پخش}

۴. همه چی تمومی {۱۲۶,۳۱۳ پخش}

۵. Let's Dance {۳۱۵,۱۵۱ پخش}

۶. وطنم {۳۶,۹۷۲ پخش}

۷. با تو با تو {۴۲,۹۶۲ پخش}

۸. نگار جان {۱۱۳,۰۵۳ پخش}

۹. آتیش به دلم {۲۲,۹۹۴ پخش}

۱۰. دنیا {۲۶,۰۹۸ پخش}

۱۱. پشتو اتانی {۱۳,۴۱۶ پخش}

۱۲. یار من {۲,۱۳۷ پخش}

۱۳. دختر صحرا {۴۷,۵۳۳ پخش}

۱۴. دلبر {۳۰,۵۲۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393