تک آهنگ های ولی

۱. زمانه {۳۹,۰۹۳ پخش}

۲. امان امان {۸۲,۳۸۳ پخش}

۳. همه چی تمومی {۱۲۰,۲۲۹ پخش}

۴. Let's Dance {۳۰۱,۳۴۵ پخش}

۵. وطنم {۳۵,۸۴۸ پخش}

۶. با تو با تو {۴۱,۴۶۴ پخش}

۷. نگار جان {۱۰۹,۸۲۴ پخش}

۸. آتیش به دلم {۲۲,۳۲۳ پخش}

۹. دنیا {۲۵,۰۸۴ پخش}

۱۰. پشتو اتانی {۱۲,۵۴۲ پخش}

۱۱. یار من {۱,۵۶۰ پخش}

۱۲. دختر صحرا {۴۴,۷۵۶ پخش}

۱۳. دلبر {۲۹,۴۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393