تک آهنگ های ولی

۱. بیا تو عاشقم باش {۲۹,۸۸۹ پخش}

۲. زمانه {۳۹,۵۴۶ پخش}

۳. امان امان {۸۵,۱۲۹ پخش}

۴. همه چی تمومی {۱۲۲,۴۱۳ پخش}

۵. Let's Dance {۳۰۴,۸۰۸ پخش}

۶. وطنم {۳۶,۳۳۲ پخش}

۷. با تو با تو {۴۲,۰۵۷ پخش}

۸. نگار جان {۱۱۰,۸۳۸ پخش}

۹. آتیش به دلم {۲۲,۵۵۷ پخش}

۱۰. دنیا {۲۵,۳۱۸ پخش}

۱۱. پشتو اتانی {۱۲,۷۴۵ پخش}

۱۲. یار من {۱,۸۸۷ پخش}

۱۳. دختر صحرا {۴۶,۱۷۶ پخش}

۱۴. دلبر {۲۹,۸۵۸ پخش}

موزیک ویدیو ولی

دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

4 روز و 20 ساعت پیش
[۱۶,۳۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

4 ماه پیش
[۴,۲۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

7 ماه پیش
[۶۳,۴۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

1 سال و 9 ماه پیش
[۸,۰۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

1 سال و 3 ماه پیش
[۸,۱۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۶۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۲۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۹۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

1 سال و 3 ماه پیش
[۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

2 سال و 9 ماه پیش
[۴,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۴۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۳۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

3 سال و 1 ماه پیش
[۶,۱۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

4 سال و 10 ماه پیش
[۳,۴۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

3 سال و 11 ماه پیش
[۹۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

3 سال و 11 ماه پیش
[۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

2 ماه پیش
[۱۰,۶۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

2 سال و 9 ماه پیش
[۲۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۳۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خانمی ولی
موزیک ویدیو خانمی

پیش
[۳,۵۵۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393