آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

پنجشر برویم ۱ پنجشر برویم
{۱,۷۹۶ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۳ بیا تو عاشقم باش
{۱۵,۳۴۳ پخش}
زمانه ۴ زمانه
{۱۰,۰۸۰ پخش}
امان امان ۵ امان امان
{۳۱,۱۶۸ پخش}
همه چی تمومی ۶ همه چی تمومی
{۳۳,۱۵۲ پخش}
Let's Dance ۷ Let's Dance
{۹۲,۷۱۰ پخش}
وطنم ۸ وطنم
{۹,۰۷۹ پخش}
با تو با تو ۹ با تو با تو
{۱۰,۴۰۴ پخش}
نگار جان ۱۰ نگار جان
{۲۸,۹۸۰ پخش}
آتیش به دلم ۱۱ آتیش به دلم
{۵,۸۰۶ پخش}
دنیا ۱۲ دنیا
{۶,۴۰۴ پخش}
پشتو اتانی ۱۳ پشتو اتانی
{۴,۱۷۹ پخش}
یار من ۱۴ یار من
{۶۵۸ پخش}
دختر صحرا ۱۵ دختر صحرا
{۱۳,۵۲۱ پخش}
دلبر ۱۶ دلبر
{۷,۵۰۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

2 ماه پیش
[۱,۱۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

8 ماه پیش
[۱۰,۹۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

11 ماه پیش
[۱,۴۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۶,۱۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 4 ماه پیش
[۲,۶۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۶۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 8 ماه پیش
[۶۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 5 ماه پیش
[۹۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 4 ماه پیش
[۴۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 6 ماه پیش
[۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۲۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 6 ماه پیش
[۴۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 5 ماه پیش
[۱,۰۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 6 ماه پیش
[۳۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۵۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 6 ماه پیش
[۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 6 ماه پیش
[۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 4 ماه پیش
[۵۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

9 ماه پیش
[۲,۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 6 ماه پیش
[۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 4 ماه پیش
[۲۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۳۷۵ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393