تک آهنگ های ولی

۱. بیا تو عاشقم باش {۵۰,۸۴۰ پخش}

۲. زمانه {۴۰,۸۵۶ پخش}

۳. امان امان {۹۲,۸۵۱ پخش}

۴. همه چی تمومی {۱۲۶,۷۹۶ پخش}

۵. Let's Dance {۳۱۶,۳۸۳ پخش}

۶. وطنم {۳۷,۰۰۳ پخش}

۷. با تو با تو {۴۲,۹۶۲ پخش}

۸. نگار جان {۱۱۳,۳۹۶ پخش}

۹. آتیش به دلم {۲۲,۹۹۴ پخش}

۱۰. دنیا {۲۶,۱۹۲ پخش}

۱۱. پشتو اتانی {۱۳,۵۷۲ پخش}

۱۲. یار من {۲,۱۳۷ پخش}

۱۳. دختر صحرا {۴۷,۵۸۰ پخش}

۱۴. دلبر {۳۰,۶۰۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393