تک آهنگ های رضا سقایی

۱. تفنگ {۶۰,۳۴۰ پخش}

۲. دختر قد بلند {۱۳,۰۴۱ پخش}

۳. دایه دایه وقت جنگه {۶۱,۶۹۸ پخش}

۴. یاری دارم {۴۵,۴۷۴ پخش}

۵. دل آدم می گیره {۳,۱۰۴ پخش}

۶. آهوی صحرا {۳,۷۱۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای رضا سقایی :

رضا سقایی ( سقّایی ) در 1318 در خرم آباد متولد شد.
Reza Saghaei


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393