تک آهنگ های حسین ابلیس

۱. یه جور دیگه {۵۶,۳۶۲ پخش}

۲. یه جور دیگه (با شایع و نیموش) ( آلبوم اوردوز ) {۹,۹۳۷ پخش}

۳. صفت {۱۰۰,۶۶۶ پخش}

۴. حسرت {۲۳۹,۶۹۴ پخش}

۵. بیست چهار دوازده {۱۹۶,۵۶۰ پخش}

۶. شهر من (با صادق) {۱۰۴,۵۹۸ پخش}

۷. Like A What (با سیکاس) {۱۱۳,۵۹۹ پخش}

۸. بنبست {۲۹۹,۷۲۲ پخش}

۹. رد پا با صادق (دیپ میکس دی جی ماوی) {۱۴۰,۱۳۴ پخش}

۱۰. صبح ظهر شب {۶۲۸,۷۸۹ پخش}

۱۱. خیابون (با Bigrez) {۳۲۱,۶۵۶ پخش}

۱۲. دلخوشی (با بیگرز) {۱۸۳,۶۹۰ پخش}

۱۳. دلخوشی {۸۳۳,۶۶۴ پخش}

۱۴. کما {۲۹۵,۱۳۶ پخش}

۱۵. لزجا و جوبیا (با T-Day) {۴۱۲,۹۰۰ پخش}

۱۶. من {۳۷۶,۶۱۵ پخش}

۱۷. فارس {۳۳۲,۳۷۳ پخش}

۱۸. از دیروز تا امروز {۱۳۶,۱۵۶ پخش}

۱۹. ابتکار ما {۷۸,۸۵۸ پخش}

۲۰. ماییم بکس خلاف {۷۳,۹۱۲ پخش}

۲۱. ۱۸ تیر {۵۰۶,۵۰۰ پخش}

۲۲. انفجار ۰۵۱ {۶۳,۴۱۴ پخش}

۲۳. نمک نشناس {۳۳۹,۶۵۸ پخش}

۲۴. آینه (با پوریا) {۷۶,۶۷۴ پخش}

۲۵. جفت کفش {۱۱۱,۳۲۱ پخش}

۲۶. آسمون {۱۱۰,۴۶۳ پخش}

۲۷. سنگین (با صادق) {۵۴۴,۴۸۶ پخش}

۲۸. سهم من کو (همراه مهرزاد و میلوبوی) {۴۷,۰۹۶ پخش}

۲۹. چالیم ( همراه سامان PI و موژان Yz) {۱۵۸,۳۵۵ پخش}

۳۰. بی وفا {۵۰,۴۵۰ پخش}

۳۱. اصل مطلب {۵۵,۷۲۳ پخش}

۳۲. 5 شنبه {۲۶۹,۷۸۶ پخش}

۳۳. رقص اندام 2 {۹۱,۵۵۶ پخش}

۳۴. عروسک بی چشم و رو {۳۹,۶۸۶ پخش}

۳۵. پارتی {۴۸,۵۳۱ پخش}

۳۶. رپ فارس {۴۰,۲۹۴ پخش}

۳۷. توبه {۳۹,۷۸۰ پخش}

۳۸. رفقا {۳۷,۸۷۶ پخش}

۳۹. خلیج فارس {۳۹,۹۹۸ پخش}

۴۰. فاز 8 {۸۵,۱۲۹ پخش}

۴۱. گفتم به تو {۳۵,۴۵۸ پخش}

۴۲. تو مستی {۹۶,۶۱۰ پخش}

۴۳. دافینگ {۴۰,۵۴۴ پخش}

۴۴. واقعیت {۴۱,۷۶۱ پخش}

۴۵. ایران {۴۴,۶۱۶ پخش}

۴۶. اصل مهتاب {۴۶,۸۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین ابلیس :

حصین ابلیس
حسین رحمتی ( حسین ابلیس ).
Hossein Eblis


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393