تک آهنگ های حسین ابلیس

۱. یه جور دیگه {۵۴,۶۹۳ پخش}

۲. یه جور دیگه (با شایع و نیموش) ( آلبوم اوردوز ) {۸,۷۸۲ پخش}

۳. صفت {۹۹,۷۶۲ پخش}

۴. حسرت {۲۳۸,۷۷۳ پخش}

۵. بیست چهار دوازده {۱۹۵,۶۸۶ پخش}

۶. شهر من (با صادق) {۱۰۴,۱۱۴ پخش}

۷. Like A What (با سیکاس) {۱۱۳,۱۶۲ پخش}

۸. بنبست {۲۹۸,۷۸۶ پخش}

۹. رد پا با صادق (دیپ میکس دی جی ماوی) {۱۳۹,۷۱۳ پخش}

۱۰. صبح ظهر شب {۶۲۶,۷۷۶ پخش}

۱۱. خیابون (با Bigrez) {۳۲۰,۶۷۳ پخش}

۱۲. دلخوشی (با بیگرز) {۱۸۳,۴۵۶ پخش}

۱۳. دلخوشی {۸۳۱,۵۴۲ پخش}

۱۴. کما {۲۹۴,۱۸۴ پخش}

۱۵. لزجا و جوبیا (با T-Day) {۴۱۱,۹۳۳ پخش}

۱۶. من {۳۷۵,۵۷۰ پخش}

۱۷. فارس {۳۳۱,۳۴۴ پخش}

۱۸. از دیروز تا امروز {۱۳۵,۸۹۱ پخش}

۱۹. ابتکار ما {۷۸,۳۹۰ پخش}

۲۰. ماییم بکس خلاف {۷۳,۷۱۰ پخش}

۲۱. ۱۸ تیر {۵۰۴,۹۸۷ پخش}

۲۲. انفجار ۰۵۱ {۶۳,۲۴۲ پخش}

۲۳. نمک نشناس {۳۳۸,۶۷۶ پخش}

۲۴. آینه (با پوریا) {۷۶,۳۶۲ پخش}

۲۵. جفت کفش {۱۱۱,۰۵۶ پخش}

۲۶. آسمون {۱۱۰,۲۶۰ پخش}

۲۷. سنگین (با صادق) {۵۴۱,۷۲۵ پخش}

۲۸. سهم من کو (همراه مهرزاد و میلوبوی) {۴۶,۸۳۱ پخش}

۲۹. چالیم ( همراه سامان PI و موژان Yz) {۱۵۷,۹۶۵ پخش}

۳۰. بی وفا {۵۰,۲۴۷ پخش}

۳۱. اصل مطلب {۵۵,۴۵۸ پخش}

۳۲. 5 شنبه {۲۶۸,۹۲۸ پخش}

۳۳. رقص اندام 2 {۹۱,۲۴۴ پخش}

۳۴. عروسک بی چشم و رو {۳۹,۴۳۶ پخش}

۳۵. پارتی {۴۸,۲۱۹ پخش}

۳۶. رپ فارس {۴۰,۰۱۴ پخش}

۳۷. توبه {۳۹,۶۰۸ پخش}

۳۸. رفقا {۳۷,۷۲۰ پخش}

۳۹. خلیج فارس {۳۹,۸۲۶ پخش}

۴۰. فاز 8 {۸۴,۸۰۱ پخش}

۴۱. گفتم به تو {۳۵,۲۷۱ پخش}

۴۲. تو مستی {۹۶,۳۷۶ پخش}

۴۳. دافینگ {۴۰,۳۱۰ پخش}

۴۴. واقعیت {۴۱,۵۲۷ پخش}

۴۵. ایران {۴۴,۴۶۰ پخش}

۴۶. اصل مهتاب {۴۶,۶۴۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین ابلیس :

حصین ابلیس
حسین رحمتی ( حسین ابلیس ).
Hossein Eblis


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393