تک آهنگ های عهدیه

۱. مرغ پربسته { خواننده } {۱۴۳,۳۶۴ پخش}

۲. ای روزگار { خواننده } {۱۱۴,۶۶۰ پخش}

۳. شهزاده رویا { خواننده } {۴۵۰,۴۹۶ پخش}

۴. بی تو می میرم { خواننده } {۵۱,۱۳۶ پخش}

۵. گل مولا { خواننده } {۲۲,۸۳۸ پخش}

۶. هرگز هرگز { خواننده } {۵۹۵,۲۳۳ پخش}

۷. نگو از عشق { خواننده } {۲۵,۸۸۰ پخش}

۸. قماره زندگی { خواننده } {۳۱,۵۹۰ پخش}

۹. شیرین و فرهاد { خواننده } {۴۲,۰۲۶ پخش}

۱۰. یک شب یک روز { خواننده } {۱۳۱,۲۲۷ پخش}

۱۱. افسانه زندگی { خواننده } {۴۷,۷۵۱ پخش}

۱۲. شمع سوزان { خواننده } {۴۰,۰۷۶ پخش}

۱۳. خاطر خواه { خواننده } {۱۹۰,۸۰۳ پخش}

۱۴. عاشق شدم من { خواننده } {۳۰۱,۳۲۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عهدیه :

اهدیه
احدیه
عهدیه.
Ahdieh


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393