تک آهنگ های عهدیه

۱. مرغ پربسته {۱۴۰,۷۲۷ پخش}

۲. ای روزگار {۱۱۲,۸۵۰ پخش}

۳. شهزاده رویا {۴۴۴,۸۴۹ پخش}

۴. بی تو می میرم {۵۰,۸۲۴ پخش}

۵. گل مولا {۲۲,۶۳۵ پخش}

۶. هرگز هرگز {۵۸۷,۷۴۵ پخش}

۷. نگو از عشق {۲۵,۷۲۴ پخش}

۸. قماره زندگی {۳۱,۳۴۰ پخش}

۹. شیرین و فرهاد {۴۱,۸۳۹ پخش}

۱۰. یک شب یک روز {۱۲۹,۷۲۹ پخش}

۱۱. افسانه زندگی {۴۷,۵۳۳ پخش}

۱۲. شمع سوزان {۳۹,۹۰۴ پخش}

۱۳. خاطر خواه {۱۸۸,۵۱۰ پخش}

۱۴. عاشق شدم من {۲۹۸,۴۵۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عهدیه :

اهدیه
احدیه
عهدیه.
Ahdieh


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393