تک آهنگ های حسین تهی

۱. روح {۳۱۷,۵۸۴ پخش}

۲. دیپ (ریمیکس دی جی ممسی) {۳۴,۹۴۴ پخش}

۳. قول بده (ریمیکس دی جی ممس) {۱۲,۳۲۴ پخش}

۴. دنیا می چرخه {۱۹۰,۷۵۶ پخش}

۵. اتحاد از راه دور (با رضا پیشرو) {۱۲۵,۸۱۴ پخش}

۶. چجوری می خوای؟ {۲۲۶,۱۶۸ پخش}

۷. قول بده با گلی {۱۵۳,۳۶۳ پخش}

۸. با من باش (با امیر تتلو) {۸۱,۲۷۶ پخش}

۹. بگو هستی {۸۲,۹۲۹ پخش}

۱۰. تهی واقعی (The Real Tohi) {۳۹,۵۷۷ پخش}

۱۱. این چیه (دی جی ممسی ریمیکس) {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۲. من و این این و من {۹۳,۰۵۴ پخش}

۱۳. فازه بد با همراهی تتلو {۳۰,۹۱۹ پخش}

۱۴. گل ناز {۴۸,۲۹۷ پخش}

۱۵. این چیه {۸۳,۴۹۱ پخش}

۱۶. کلید {۶۶,۷۵۲ پخش}

۱۷. خانم خوشگله {۱۵۱,۳۸۲ پخش}

۱۸. تی اند تی {۴۱,۱۵۲ پخش}

۱۹. رمیکس سربه هوا {۲۳,۷۲۷ پخش}

۲۰. من و اون {۳۹,۹۵۱ پخش}

۲۱. گیر می دادی (با امیر تتلو و افشین) {۲۶,۰۵۲ پخش}

۲۲. ترشیدی {۱۸۴,۹۶۹ پخش}

۲۳. پیشی پیشی {۵۳,۷۲۶ پخش}

۲۴. میشنوم میگی {۲۸,۲۶۷ پخش}

۲۵. غیرمستقیم {۳۴,۸۸۱ پخش}

۲۶. بغض {۹۱,۳۶۹ پخش}

۲۷. سربه هوا {۵۷,۷۹۸ پخش}

۲۸. راست می گن {۸۲,۰۴۰ پخش}

۲۹. من بالام (حسین تهی) {۳۹,۷۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین تهی :

حسین توهی
حسین تهی در 6 بهمن 1364 متولد شد.
Hossein Tohi


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393