تک آهنگ های علی عبدالمالکی

۱. آدما وفا ندارند { خواننده } {۱۳۸,۲۳۱ پخش}

۲. حالیت نیست { خواننده، آهنگ، شعر } {۷۳,۴۴۴ پخش}

۳. دست اونو نگیر (ریمیکس مهدی قدمی) { خواننده } {۲۸,۳۱۴ پخش}

۴. حقیقت (مجید امیری ریمیکس) { خواننده } {۲۹,۴۰۶ پخش}

۵. عید بی تو { خواننده } {۱۰۲,۱۰۲ پخش}

۶. روانیتم { خواننده } {۱۰۷,۸۲۷ پخش}

۷. میکس شاد ( دی جی فواد ) { خواننده } {۲۷,۸۶۱ پخش}

۸. زمستون { خواننده } {۳۳۹,۳۴۶ پخش}

۹. نفس بکش { خواننده } {۲۰۹,۷۸۸ پخش}

۱۰. داغ دلم { خواننده، آهنگ } {۲۲۲,۱۷۵ پخش}

۱۱. فقط تا هفت روز (ریمیکس بی کلام) { خواننده } {۳۲,۷۲۸ پخش}

۱۲. خدا کنه { خواننده، آهنگ } {۱۳۲,۶۶۲ پخش}

۱۳. حس عجیب ( از شهرام صالحی) { تنظیم } {۱۹,۱۵۶ پخش}

۱۴. هم نفس ( از محسن لرستانی) { تنظیم } {۹۴,۴۵۸ پخش}

۱۵. انگاری مریضم (ریمیکس دی جی امین) { خواننده } {۴۳,۵۲۴ پخش}

۱۶. کور بودم { خواننده، آهنگ } {۱۵۰,۰۰۹ پخش}

۱۷. دوباره ( از امید جهان) { آهنگ، شعر } {۳۳,۰۰۹ پخش}

۱۸. به درک { خواننده، آهنگ } {۲۱۵,۶۸۵ پخش}

۱۹. جنون { خواننده } {۱۵۰,۵۲۴ پخش}

۲۰. برای بار سوم { خواننده } {۶۸,۲۰۳ پخش}

۲۱. دیر شد { خواننده } {۶۲,۲۴۴ پخش}

۲۲. خوش به حالت { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۳۹۵,۳۸۲ پخش}

۲۳. تو عشق منی ( از مسعود فتحی) { آهنگ، شعر } {۲۵,۰۵۳ پخش}

۲۴. پاییز سرد ( از بابک نوری) { آهنگ، شعر } {۱۳,۲۹۱ پخش}

۲۵. چهار پنج روزه (دموی آهنگ) { خواننده } {۱۵۷,۰۶۰ پخش}

۲۶. چرا رفتی ( از سینا راد) { آهنگ، شعر } {۲۷,۲۸۴ پخش}

۲۷. یعنی‌ دوستم نداشتی‌ ( از رامین اسکندری) { شعر } {۱۲,۱۵۲ پخش}

۲۸. هی تو (ریمیکس از امیر حیدری) { خواننده } {۵,۶۷۸ پخش}

۲۹. نشد { خواننده } {۲۳۱,۵۱۹ پخش}

۳۰. مدیونم ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۴,۰۷۰ پخش}

۳۱. یو دن دن ( از امید جهان) { تنظیم } {۵۱,۵۲۶ پخش}

۳۲. سهیلو ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۳,۶۰۲ پخش}

۳۳. زینو ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۹,۶۰۸ پخش}

۳۴. بی تو ( از امین قیدری) { آهنگ، شعر } {۱۹,۹۳۶ پخش}

۳۵. اتاق { خواننده } {۱۹۸,۷۹۰ پخش}

۳۶. عذاب وجدان { خواننده } {۲۴۴,۸۱۰ پخش}

۳۷. انگاری مریضم { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۱۰۵,۹۵۵ پخش}

۳۸. همدم (اجرای زنده) { خواننده } {۵۵,۵۵۱ پخش}

۳۹. هی تو ریمیکس { خواننده } {۱۱,۴۱۹ پخش}

۴۰. اون شب { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۷۱,۸۷۶ پخش}

۴۱. پشیمونم (رمیکس) { خواننده } {۱۸,۱۷۴ پخش}

۴۲. بازم دلم گرفته { خواننده، تنظیم } {۸۴,۳۱۸ پخش}

۴۳. دورت بگردم { خواننده } {۳۴,۱۹۵ پخش}

۴۴. آه منه { خواننده } {۴۹,۴۵۲ پخش}

۴۵. آه من { خواننده } {۶۲,۳۳۷ پخش}

۴۶. آرزو { خواننده } {۵۸,۱۵۶ پخش}

۴۷. هی تو { خواننده } {۸۵,۳۴۷ پخش}

۴۸. دردت به جونم { خواننده } {۶۹,۷۱۶ پخش}

۴۹. حقیقت { خواننده، آهنگ } {۳۴,۶۹۴ پخش}

۵۰. حتی... { خواننده } {۴۷,۵۱۷ پخش}

۵۱. حلالم کن { خواننده } {۴۶,۸۰۰ پخش}

۵۲. حیا کن { خواننده } {۳۶,۷۸۴ پخش}

۵۳. حرف نزن { خواننده } {۳۶,۳۳۲ پخش}

۵۴. نشون به این نشونی { خواننده } {۳۲,۰۱۱ پخش}

۵۵. زبونم لال { خواننده } {۲۱,۹۰۲ پخش}

۵۶. دست اونو نگیر { خواننده } {۴۶,۱۷۶ پخش}

۵۷. یا حبیبی { خواننده } {۴۵,۸۰۱ پخش}

۵۸. چند روز { خواننده } {۳۹,۳۹۰ پخش}

۵۹. علی اصغر { خواننده } {۲۷,۶۲۷ پخش}

۶۰. عمو عباس { خواننده } {۴۶,۹۷۱ پخش}

۶۱. الوداع { خواننده } {۵۰,۴۱۹ پخش}

۶۲. مسافرم ( ریمیکس ) { خواننده } {۳۵,۸۶۴ پخش}

۶۳. هر چی تو بگی { خواننده } {۲۸,۷۰۴ پخش}

۶۴. غصه نخور { خواننده } {۲۷,۰۵۰ پخش}

۶۵. یه دل شکوندم { خواننده } {۸۵,۸۰۰ پخش}

۶۶. قربون چشات { خواننده } {۴۳,۶۶۴ پخش}

۶۷. دلم { خواننده } {۳۹,۷۳۳ پخش}

۶۸. آهنگی برای ایران { خواننده } {۴۴,۹۱۲ پخش}

۶۹. یعنی دوسم نداشتی { خواننده } {۸۰,۴۸۰ پخش}

۷۰. فقط اشاره کن { خواننده } {۳۵,۵۵۲ پخش}

۷۱. فدات شم { خواننده } {۶۵,۳۹۵ پخش}

۷۲. خدانگهدار { خواننده } {۵۰,۰۹۱ پخش}

۷۳. بی تو دارم می میرم { خواننده } {۱۲۰,۳۳۸ پخش}

۷۴. به پای حرفام { خواننده } {۶۲,۹۳۰ پخش}

۷۵. مکن ناز { خواننده } {۱۴۸,۲۶۲ پخش}

۷۶. لباس عروست رخت عزاته { خواننده } {۱۹۸,۹۱۵ پخش}

۷۷. زود رفتی گلم { خواننده } {۳۲۸,۷۸۵ پخش}

۷۸. من از خدامه { خواننده } {۱۷۵,۴۵۳ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393