تک آهنگ های علی عبدالمالکی

۱. آدما وفا ندارند { خواننده } {۱۳۷,۱۵۵ پخش}

۲. حالیت نیست { خواننده، آهنگ، شعر } {۷۳,۰۳۹ پخش}

۳. دست اونو نگیر (ریمیکس مهدی قدمی) { خواننده } {۲۸,۱۲۶ پخش}

۴. حقیقت (مجید امیری ریمیکس) { خواننده } {۲۹,۲۳۴ پخش}

۵. عید بی تو { خواننده } {۱۰۱,۹۱۴ پخش}

۶. روانیتم { خواننده } {۱۰۷,۶۵۵ پخش}

۷. میکس شاد ( دی جی فواد ) { خواننده } {۲۷,۶۱۲ پخش}

۸. زمستون { خواننده } {۳۳۸,۸۷۸ پخش}

۹. نفس بکش { خواننده } {۲۰۹,۴۷۶ پخش}

۱۰. داغ دلم { خواننده، آهنگ } {۲۲۱,۸۶۳ پخش}

۱۱. فقط تا هفت روز (ریمیکس بی کلام) { خواننده } {۳۲,۶۱۹ پخش}

۱۲. خدا کنه { خواننده، آهنگ } {۱۳۲,۴۴۴ پخش}

۱۳. حس عجیب ( از شهرام صالحی) { تنظیم } {۱۹,۱۲۵ پخش}

۱۴. هم نفس ( از محسن لرستانی) { تنظیم } {۹۴,۱۹۲ پخش}

۱۵. انگاری مریضم (ریمیکس دی جی امین) { خواننده } {۴۳,۴۶۱ پخش}

۱۶. کور بودم { خواننده، آهنگ } {۱۴۹,۹۴۷ پخش}

۱۷. دوباره ( از امید جهان) { آهنگ، شعر } {۳۲,۹۴۷ پخش}

۱۸. به درک { خواننده، آهنگ } {۲۱۵,۴۵۱ پخش}

۱۹. جنون { خواننده } {۱۵۰,۴۳۰ پخش}

۲۰. برای بار سوم { خواننده } {۶۸,۱۰۹ پخش}

۲۱. دیر شد { خواننده } {۶۲,۱۱۹ پخش}

۲۲. خوش به حالت { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۳۹۵,۰۰۷ پخش}

۲۳. تو عشق منی ( از مسعود فتحی) { آهنگ، شعر } {۲۵,۰۰۶ پخش}

۲۴. پاییز سرد ( از بابک نوری) { آهنگ، شعر } {۱۳,۲۶۰ پخش}

۲۵. چهار پنج روزه (دموی آهنگ) { خواننده } {۱۵۷,۰۶۰ پخش}

۲۶. چرا رفتی ( از سینا راد) { آهنگ، شعر } {۲۷,۲۳۷ پخش}

۲۷. یعنی‌ دوستم نداشتی‌ ( از رامین اسکندری) { شعر } {۱۲,۱۲۱ پخش}

۲۸. هی تو (ریمیکس از امیر حیدری) { خواننده } {۵,۶۶۲ پخش}

۲۹. نشد { خواننده } {۲۳۱,۳۹۴ پخش}

۳۰. مدیونم ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۴,۰۳۸ پخش}

۳۱. یو دن دن ( از امید جهان) { تنظیم } {۵۱,۴۶۴ پخش}

۳۲. سهیلو ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۳,۵۷۰ پخش}

۳۳. زینو ( از امید جهان) { تنظیم } {۴۹,۵۴۵ پخش}

۳۴. بی تو ( از امین قیدری) { آهنگ، شعر } {۱۹,۹۲۱ پخش}

۳۵. اتاق { خواننده } {۱۹۸,۶۱۹ پخش}

۳۶. عذاب وجدان { خواننده } {۲۴۴,۵۴۵ پخش}

۳۷. انگاری مریضم { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۱۰۵,۹۰۸ پخش}

۳۸. همدم (اجرای زنده) { خواننده } {۵۵,۴۴۲ پخش}

۳۹. هی تو ریمیکس { خواننده } {۱۱,۳۸۸ پخش}

۴۰. اون شب { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۷۱,۵۳۳ پخش}

۴۱. پشیمونم (رمیکس) { خواننده } {۱۸,۱۷۴ پخش}

۴۲. بازم دلم گرفته { خواننده، تنظیم } {۸۴,۰۶۸ پخش}

۴۳. دورت بگردم { خواننده } {۳۴,۱۶۴ پخش}

۴۴. آه منه { خواننده } {۴۹,۳۴۲ پخش}

۴۵. آه من { خواننده } {۶۲,۳۰۶ پخش}

۴۶. آرزو { خواننده } {۵۸,۱۱۰ پخش}

۴۷. هی تو { خواننده } {۸۵,۳۱۶ پخش}

۴۸. دردت به جونم { خواننده } {۶۹,۵۷۶ پخش}

۴۹. حقیقت { خواننده، آهنگ } {۳۴,۶۶۳ پخش}

۵۰. حتی... { خواننده } {۴۷,۴۸۶ پخش}

۵۱. حلالم کن { خواننده } {۴۶,۷۶۸ پخش}

۵۲. حیا کن { خواننده } {۳۶,۷۶۹ پخش}

۵۳. حرف نزن { خواننده } {۳۶,۳۰۱ پخش}

۵۴. نشون به این نشونی { خواننده } {۳۱,۹۹۵ پخش}

۵۵. زبونم لال { خواننده } {۲۱,۹۰۲ پخش}

۵۶. دست اونو نگیر { خواننده } {۴۶,۱۱۳ پخش}

۵۷. یا حبیبی { خواننده } {۴۵,۶۷۶ پخش}

۵۸. چند روز { خواننده } {۳۹,۳۹۰ پخش}

۵۹. علی اصغر { خواننده } {۲۷,۶۲۷ پخش}

۶۰. عمو عباس { خواننده } {۴۶,۹۷۱ پخش}

۶۱. الوداع { خواننده } {۵۰,۳۷۲ پخش}

۶۲. مسافرم ( ریمیکس ) { خواننده } {۳۵,۸۳۳ پخش}

۶۳. هر چی تو بگی { خواننده } {۲۸,۶۸۸ پخش}

۶۴. غصه نخور { خواننده } {۲۶,۹۲۵ پخش}

۶۵. یه دل شکوندم { خواننده } {۸۵,۵۸۱ پخش}

۶۶. قربون چشات { خواننده } {۴۳,۶۰۲ پخش}

۶۷. دلم { خواننده } {۳۹,۶۵۵ پخش}

۶۸. آهنگی برای ایران { خواننده } {۴۴,۸۹۶ پخش}

۶۹. یعنی دوسم نداشتی { خواننده } {۸۰,۴۰۲ پخش}

۷۰. فقط اشاره کن { خواننده } {۳۵,۵۳۶ پخش}

۷۱. فدات شم { خواننده } {۶۵,۲۳۹ پخش}

۷۲. خدانگهدار { خواننده } {۵۰,۰۱۳ پخش}

۷۳. بی تو دارم می میرم { خواننده } {۱۲۰,۳۳۸ پخش}

۷۴. به پای حرفام { خواننده } {۶۲,۸۹۹ پخش}

۷۵. مکن ناز { خواننده } {۱۴۸,۲۳۱ پخش}

۷۶. لباس عروست رخت عزاته { خواننده } {۱۹۸,۵۷۲ پخش}

۷۷. زود رفتی گلم { خواننده } {۳۲۸,۴۷۳ پخش}

۷۸. من از خدامه { خواننده } {۱۷۵,۲۹۷ پخش}


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393