تک آهنگ های علی عبدالمالکی

۱. آدما وفا ندارند {۱۳۳,۱۷۷ پخش}

۲. حالیت نیست {۷۱,۶۳۵ پخش}

۳. دست اونو نگیر (ریمیکس مهدی قدمی) {۲۷,۳۴۶ پخش}

۴. حقیقت (مجید امیری ریمیکس) {۲۸,۸۶۰ پخش}

۵. عید بی تو {۱۰۱,۴۰۰ پخش}

۶. روانیتم {۱۰۶,۸۴۴ پخش}

۷. میکس شاد ( دی جی فواد ) {۲۶,۵۵۱ پخش}

۸. زمستون {۳۳۶,۷۸۸ پخش}

۹. نفس بکش {۲۰۸,۳۵۳ پخش}

۱۰. داغ دلم {۲۲۰,۰۵۳ پخش}

۱۱. فقط تا هفت روز (ریمیکس بی کلام) {۳۲,۲۲۹ پخش}

۱۲. خدا کنه {۱۳۲,۰۰۷ پخش}

۱۳. حس عجیب ( از شهرام صالحی) {۱۸,۸۹۱ پخش}

۱۴. هم نفس ( از محسن لرستانی) {۹۲,۵۰۸ پخش}

۱۵. انگاری مریضم (ریمیکس دی جی امین) {۴۳,۱۴۹ پخش}

۱۶. کور بودم {۱۴۹,۵۸۸ پخش}

۱۷. دوباره ( از امید جهان) {۳۲,۱۳۶ پخش}

۱۸. به درک {۲۱۴,۴۲۲ پخش}

۱۹. جنون {۱۵۰,۱۰۳ پخش}

۲۰. برای بار سوم {۶۷,۷۱۹ پخش}

۲۱. دیر شد {۶۱,۸۳۸ پخش}

۲۲. خوش به حالت {۳۹۱,۷۶۲ پخش}

۲۳. تو عشق منی ( از مسعود فتحی) {۲۴,۷۸۸ پخش}

۲۴. پاییز سرد ( از بابک نوری) {۱۳,۱۸۲ پخش}

۲۵. چهار پنج روزه (دموی آهنگ) {۱۵۶,۹۳۶ پخش}

۲۶. چرا رفتی ( از سینا راد) {۲۶,۹۵۶ پخش}

۲۷. یعنی‌ دوستم نداشتی‌ ( از رامین اسکندری) {۱۱,۸۸۷ پخش}

۲۸. هی تو (ریمیکس از امیر حیدری) {۵,۳۱۹ پخش}

۲۹. نشد {۲۲۹,۹۹۰ پخش}

۳۰. مدیونم ( از امید جهان) {۴۳,۳۸۳ پخش}

۳۱. یو دن دن ( از امید جهان) {۵۰,۳۲۵ پخش}

۳۲. سهیلو ( از امید جهان) {۴۲,۴۶۳ پخش}

۳۳. زینو ( از امید جهان) {۴۸,۴۵۳ پخش}

۳۴. بی تو ( از امین قیدری) {۱۹,۸۷۴ پخش}

۳۵. اتاق {۱۹۷,۶۶۷ پخش}

۳۶. عذاب وجدان {۲۴۳,۴۵۳ پخش}

۳۷. انگاری مریضم {۱۰۵,۳۷۸ پخش}

۳۸. همدم (اجرای زنده) {۵۵,۰۵۲ پخش}

۳۹. هی تو ریمیکس {۱۱,۲۳۲ پخش}

۴۰. اون شب {۲۷۰,۳۳۲ پخش}

۴۱. پشیمونم (رمیکس) {۱۷,۷۶۸ پخش}

۴۲. بازم دلم گرفته {۸۲,۸۹۸ پخش}

۴۳. دورت بگردم {۳۳,۶۳۳ پخش}

۴۴. آه منه {۴۸,۳۲۸ پخش}

۴۵. آه من {۶۱,۶۹۸ پخش}

۴۶. آرزو {۵۷,۷۳۵ پخش}

۴۷. هی تو {۸۴,۷۷۰ پخش}

۴۸. دردت به جونم {۶۸,۶۵۵ پخش}

۴۹. حقیقت {۳۴,۳۶۶ پخش}

۵۰. حتی... {۴۷,۲۵۲ پخش}

۵۱. حلالم کن {۴۶,۳۰۰ پخش}

۵۲. حیا کن {۳۶,۰۹۸ پخش}

۵۳. حرف نزن {۳۵,۶۴۶ پخش}

۵۴. نشون به این نشونی {۳۱,۸۵۵ پخش}

۵۵. زبونم لال {۲۱,۴۳۴ پخش}

۵۶. دست اونو نگیر {۴۵,۸۱۷ پخش}

۵۷. یا حبیبی {۴۵,۴۴۲ پخش}

۵۸. چند روز {۳۹,۲۰۲ پخش}

۵۹. علی اصغر {۲۷,۵۰۲ پخش}

۶۰. عمو عباس {۴۶,۸۱۵ پخش}

۶۱. الوداع {۵۰,۱۲۲ پخش}

۶۲. مسافرم ( ریمیکس ) {۳۵,۷۰۸ پخش}

۶۳. هر چی تو بگی {۲۸,۵۰۱ پخش}

۶۴. غصه نخور {۲۶,۶۴۴ پخش}

۶۵. یه دل شکوندم {۸۵,۰۵۱ پخش}

۶۶. قربون چشات {۴۳,۲۷۴ پخش}

۶۷. دلم {۳۹,۲۸۰ پخش}

۶۸. آهنگی برای ایران {۴۴,۷۵۶ پخش}

۶۹. یعنی دوسم نداشتی {۷۹,۹۳۴ پخش}

۷۰. فقط اشاره کن {۳۵,۴۱۲ پخش}

۷۱. فدات شم {۶۴,۷۲۴ پخش}

۷۲. خدانگهدار {۴۹,۷۴۸ پخش}

۷۳. بی تو دارم می میرم {۱۲۰,۰۴۲ پخش}

۷۴. به پای حرفام {۶۲,۶۶۵ پخش}

۷۵. مکن ناز {۱۴۷,۹۰۳ پخش}

۷۶. لباس عروست رخت عزاته {۱۹۷,۴۰۲ پخش}

۷۷. زود رفتی گلم {۳۲۶,۶۶۴ پخش}

۷۸. من از خدامه {۱۷۴,۳۶۱ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393