تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. عزراییل (معلق) { خواننده } {۹۸۲ پخش}

۲. بی بی بی بی سی { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۷۴,۸۲۱ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی { خواننده } {۹۳,۵۰۶ پخش}

۴. دموی رقص اشرار { خواننده } {۱۱۴,۹۷۲ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 { خواننده } {۳۱۷,۹۴۳ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا { خواننده، تنظیم } {۷۶۷,۹۴۱ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) { خواننده } {۱۱۶,۲۸۲ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز { خواننده } {۱۳۳,۱۴۶ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) { تنظیم } {۱۷۳,۷۹۹ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) { شعر } {۱۷۱,۸۰۲ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) { خواننده } {۱۸۰,۴۴۵ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) { خواننده } {۱۳۲,۲۴۱ پخش}

۱۳. شعبان { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۹۳۵,۲۷۳ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) { خواننده } {۳۱۰,۷۶۷ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین { خواننده } {۲۳۰,۷۰۸ پخش}

۱۶. اینگونه { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۸۰,۱۰۹ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول { خواننده } {۲۱۰,۶۰۰ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) { خواننده } {۱۷۹,۱۳۴ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) { آهنگ } {۷۰۷,۸۶۵ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) { خواننده } {۹۶,۹۳۸ پخش}

۲۱. مامان { خواننده، شعر } {۴۴۸,۵۰۰ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) { خواننده } {۲۰۴,۱۲۶ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۵۴۱,۶۴۷ پخش}

۲۴. ریش (زنده) { خواننده } {۱۸۸,۸۵۳ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) { خواننده } {۴۹۲,۰۳۹ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) { شعر } {۱۳۱,۲۸۹ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) { خواننده } {۳۲۴,۲۶۱ پخش}

۲۸. مرگ نازلی { خواننده، آهنگ } {۱,۲۵۵,۳۱۶ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۱۰۱,۶۰۲ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن { خواننده } {۷۷۳,۹۷۸ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) { خواننده } {۱۷۳,۶۴۳ پخش}

۳۲. دکلمه { خواننده } {۱۴۶,۲۰۳ پخش}

۳۳. باداباد { خواننده } {۶۸۶,۳۶۸ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) { خواننده، شعر } {۳,۰۹۱,۴۰۵ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی { خواننده } {۱۹۱,۱۰۰ پخش}

۳۶. وصیت { خواننده } {۲۹۴,۷۶۲ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من { خواننده } {۲۶۱,۶۱۲ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) { خواننده، شعر } {۱۳۴,۹۷۱ پخش}

۳۹. حاجی { خواننده } {۲۴۲,۲۰۵ پخش}

۴۰. خار تو { خواننده } {۱۷۸,۲۷۶ پخش}

۴۱. ایروپلان { خواننده } {۲۲۷,۱۰۴ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان { خواننده } {۳۲۳,۷۶۲ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۱۴۷,۲۹۵ پخش}

۴۴. ما ما میا { خواننده } {۱۳۰,۵۲۵ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا { خواننده } {۲۰۵,۷۱۷ پخش}

۴۶. سقوط اشرار { خواننده } {۲۰۴,۰۱۶ پخش}

۴۷. سقوط { خواننده } {۱۶۱,۹۱۲ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) { خواننده } {۴۱۰,۳۴۲ پخش}

۴۹. لوس آنجلس { خواننده } {۴۳۰,۵۷۵ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو { خواننده } {۲۰۱,۱۹۳ پخش}

۵۱. تو حلقم { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۶۵۸,۷۶۳ پخش}

۵۲. قاضی شرعی { خواننده } {۶۳۵,۴۳۴ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار { خواننده } {۳۷۹,۶۵۷ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) { خواننده } {۱۸۱,۰۰۶ پخش}

۵۵. قاضی شرع { خواننده } {۱۴۶,۵۱۵ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۶۹,۹۳۰ پخش}

۵۷. دراکولا { خواننده } {۱۳۹,۵۷۳ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) { خواننده } {۴۵۸,۵۴۶ پخش}

۵۹. ایستاده مردن { خواننده، شعر } {۱,۱۲۴,۱۶۷ پخش}

۶۰. نقی { خواننده } {۳,۴۸۳,۴۸۰ پخش}

۶۱. بگا مگا { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۲۴۰,۵۵۸ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) { شعر } {۱۵۹,۸۸۴ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۲۲۶,۹۳۳ پخش}

۶۴. کشته مارو { خواننده } {۱۱۲,۰۷۰ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ { خواننده، شعر } {۱۶۱,۱۴۸ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۰۸,۷۴۳ پخش}

۶۷. انکار { خواننده } {۱۷۸,۶۳۵ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) { آهنگ } {۷۸۸,۸۷۶ پخش}

۶۹. وقتی که { خواننده، شعر، تنظیم } {۳۵۹,۳۹۲ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی { خواننده } {۳۷۴,۶۳۴ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۶۷,۶۸۰ پخش}

۷۲. مهدی { خواننده، آهنگ، شعر } {۵۷۴,۲۶۷ پخش}

۷۳. سال خون { خواننده } {۱۹۳,۵۱۸ پخش}

۷۴. وطن { خواننده } {۲۶۲,۰۰۲ پخش}

۷۵. برادر بردار { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۷۹,۲۷۵ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده { خواننده } {۳۴۲,۱۷۰ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو { خواننده } {۲۵۰,۵۹۸ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) { خواننده } {۱۷۶,۹۰۴ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان { خواننده } {۴۶۱,۶۱۹ پخش}

۸۰. من خرم { خواننده } {۲۹۲,۹۹۹ پخش}

۸۱. چیز { خواننده } {۱,۱۶۶,۴۷۴ پخش}

۸۲. دادا کجایی { خواننده } {۲۰۴,۲۸۲ پخش}

۸۳. ما شریم { خواننده } {۲۱۰,۳۸۱ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره { خواننده } {۱۹۰,۲۲۶ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون { خواننده } {۱۹۱,۵۸۳ پخش}

۸۶. بامداد { خواننده } {۲۳۰,۳۶۵ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما { خواننده } {۳۳۲,۶۵۴ پخش}

۸۸. فحش بده { خواننده } {۲۱۹,۰۸۶ پخش}

۸۹. حرف زن { خواننده } {۲۷۷,۴۶۱ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم { خواننده } {۱۹۹,۸۰۴ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم { خواننده } {۳۳۶,۴۶۰ پخش}

عکس های دیگرشاهین نجفی

 عکس شاهین نجفی
پریود (با محسن نامجو)

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393