تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۳۷,۴۹۰ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی { خواننده } {۸۶,۶۲۶ پخش}

۳. دموی رقص اشرار { خواننده } {۱۱۰,۸۸۴ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 { خواننده } {۳۱۶,۵۰۸ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا { خواننده، تنظیم } {۷۶۳,۰۴۲ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) { خواننده } {۱۱۳,۸۳۳ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز { خواننده } {۱۳۰,۶۱۸ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) { تنظیم } {۱۷۱,۵۶۸ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) { شعر } {۱۶۸,۳۲۴ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) { خواننده } {۱۷۸,۳۲۳ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) { خواننده } {۱۳۰,۹۶۲ پخش}

۱۲. شعبان { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۹۱۳,۷۱۴ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) { خواننده } {۳۰۸,۵۵۲ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین { خواننده } {۲۲۷,۴۶۳ پخش}

۱۵. اینگونه { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۷۶,۴۱۲ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول { خواننده } {۲۱۰,۰۰۷ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) { خواننده } {۱۷۷,۰۴۴ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) { آهنگ } {۷۰۱,۰۹۵ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) { خواننده } {۹۶,۱۲۷ پخش}

۲۰. مامان { خواننده، شعر } {۴۴۶,۳۳۱ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) { خواننده } {۲۰۱,۷۵۴ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۵۳۸,۹۴۸ پخش}

۲۳. ریش (زنده) { خواننده } {۱۸۷,۰۱۲ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) { خواننده } {۴۹۰,۰۵۸ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) { شعر } {۱۲۹,۵۴۲ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) { خواننده } {۳۲۲,۹۸۲ پخش}

۲۷. مرگ نازلی { خواننده، آهنگ } {۱,۲۴۳,۶۷۸ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۱۰۰,۴۳۲ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن { خواننده } {۷۶۸,۷۹۹ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) { خواننده } {۱۷۲,۲۸۶ پخش}

۳۱. دکلمه { خواننده } {۱۴۴,۸۴۶ پخش}

۳۲. باداباد { خواننده } {۶۸۴,۷۴۶ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) { خواننده، شعر } {۳,۰۶۳,۷۴۶ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی { خواننده } {۱۸۹,۵۵۵ پخش}

۳۵. وصیت { خواننده } {۲۹۲,۸۲۷ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من { خواننده } {۲۵۹,۶۱۵ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) { خواننده، شعر } {۱۳۳,۹۲۶ پخش}

۳۸. حاجی { خواننده } {۲۴۰,۲۷۱ پخش}

۳۹. خار تو { خواننده } {۱۷۶,۷۷۹ پخش}

۴۰. ایروپلان { خواننده } {۲۲۵,۷۹۴ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان { خواننده } {۳۲۱,۲۳۵ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۱۴۵,۸۴۴ پخش}

۴۳. ما ما میا { خواننده } {۱۲۹,۸۰۷ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا { خواننده } {۲۰۴,۱۱۰ پخش}

۴۵. سقوط اشرار { خواننده } {۲۰۲,۲۶۹ پخش}

۴۶. سقوط { خواننده } {۱۶۰,۶۶۴ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) { خواننده } {۴۰۸,۴۷۰ پخش}

۴۸. لوس آنجلس { خواننده } {۴۲۵,۸۸۰ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو { خواننده } {۱۹۹,۵۵۵ پخش}

۵۰. تو حلقم { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۶۴۳,۱۳۲ پخش}

۵۱. قاضی شرعی { خواننده } {۶۳۴,۰۷۷ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار { خواننده } {۳۷۶,۵۵۲ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) { خواننده } {۱۷۸,۹۷۸ پخش}

۵۴. قاضی شرع { خواننده } {۱۴۴,۷۹۹ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۶۶,۸۲۶ پخش}

۵۶. دراکولا { خواننده } {۱۳۸,۲۷۸ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) { خواننده } {۴۵۳,۵۸۵ پخش}

۵۸. ایستاده مردن { خواننده، شعر } {۱,۱۱۰,۹۳۸ پخش}

۵۹. نقی { خواننده } {۳,۴۵۰,۸۴۴ پخش}

۶۰. بگا مگا { خواننده، آهنگ، شعر } {۱,۲۲۶,۷۸۴ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) { شعر } {۱۵۸,۹۶۴ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) { آهنگ، شعر } {۲۲۵,۵۲۹ پخش}

۶۳. کشته مارو { خواننده } {۱۱۱,۳۲۱ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ { خواننده، شعر } {۱۶۰,۱۸۰ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۰۷,۵۴۲ پخش}

۶۶. انکار { خواننده } {۱۷۷,۱۳۸ پخش}

۶۷. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) { آهنگ } {۷۸۱,۷۹۴ پخش}

۶۸. وقتی که { خواننده، شعر، تنظیم } {۳۵۵,۹۶۰ پخش}

۶۹. پیش قاضی و معلق بازی { خواننده } {۳۷۰,۷۱۸ پخش}

۷۰. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۶۴,۳۷۳ پخش}

۷۱. مهدی { خواننده، آهنگ، شعر } {۵۶۹,۱۰۳ پخش}

۷۲. سال خون { خواننده } {۱۹۱,۸۴۸ پخش}

۷۳. وطن { خواننده } {۲۶۰,۰۳۶ پخش}

۷۴. برادر بردار { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۷۷,۸۸۶ پخش}

۷۵. شاعر تمام شده { خواننده } {۳۳۱,۲۸۱ پخش}

۷۶. وای کشته ما رو { خواننده } {۲۴۶,۵۱۱ پخش}

۷۷. هم قفس ( همراهی رپنات ) { خواننده } {۱۷۵,۶۵۶ پخش}

۷۸. به یاد ندا آقا سلطان { خواننده } {۴۵۹,۱۷۰ پخش}

۷۹. من خرم { خواننده } {۲۹۱,۰۱۸ پخش}

۸۰. چیز { خواننده } {۱,۱۵۴,۴۱۵ پخش}

۸۱. دادا کجایی { خواننده } {۲۰۲,۳۷۸ پخش}

۸۲. ما شریم { خواننده } {۲۰۸,۸۰۶ پخش}

۸۳. عمو کریس تاوون داره { خواننده } {۱۸۹,۰۸۷ پخش}

۸۴. آوازه خوان در خون { خواننده } {۱۹۰,۵۶۹ پخش}

۸۵. بامداد { خواننده } {۲۲۸,۸۹۸ پخش}

۸۶. زندگی سگی ما { خواننده } {۳۳۰,۵۰۱ پخش}

۸۷. فحش بده { خواننده } {۲۱۷,۳۸۶ پخش}

۸۸. حرف زن { خواننده } {۲۷۶,۲۶۰ پخش}

۸۹. ما آخر خط ایم { خواننده } {۱۹۹,۰۲۴ پخش}

۹۰. ما مرد نیستیم { خواننده } {۳۳۳,۶۸۴ پخش}


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393