آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۴۱۹,۱۳۳ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۱۰۹,۱۲۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۷۷,۶۸۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۴۳,۱۶۰ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۸۰,۷۲۲ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۱۹,۴۶۶ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۶,۱۷۸ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۶۲,۵۶۴ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۵۱,۲۲۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۸,۲۵۰ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۵۷۸,۱۹۲ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۶۶,۷۱۸ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۱۰۲,۸۴۴ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۲۰,۷۱۱ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۵۹,۹۴۳ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۴۰,۱۴۴ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۵۲,۳۲۶ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۶,۰۷۹ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۴۸,۷۴۶ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۹,۱۲۷ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۲۰۰,۶۵۳ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۶,۶۳۸ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۴۲,۶۹۲ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۶,۲۴۴ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۸۴۴,۲۵۷ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۵۱,۸۰۰ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۷,۴۳۹ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۶۹,۵۲۶ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۷,۴۰۴ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۶۷,۲۹۱ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۸,۰۲۷ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۵۹,۵۱۵ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۸,۰۷۷ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۴,۳۲۶ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۵,۱۵۹ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۵,۸۹۳ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۴۲,۹۳۰ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۲۸,۷۷۲ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۷,۱۷۵ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۶۹,۸۶۱ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۵۴,۰۴۴ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۴,۷۴۲ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۴۰,۵۰۳ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۷,۶۸۱ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۲۷,۲۰۲ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۳۴۹,۱۵۶ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۹۸۴,۹۰۶ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۷۷,۸۱۲ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۱,۷۴۵ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۵۹,۱۹۸ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۳۰,۴۰۲ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۶,۲۴۲ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۴۹,۵۸۶ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۱۰۱,۶۱۳ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۰۸,۱۰۸ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۵۴,۹۹۰ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۵۲,۰۰۹ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۷۰,۷۴۰ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۸,۴۷۴ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۹۴,۳۳۸ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۷۸,۰۵۸ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۸,۴۶۸ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۷,۰۰۰ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۳۴۰,۲۱۴ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۵۶,۲۵۷ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۸,۴۱۳ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۵۰,۵۰۰ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۵۰,۶۷۰ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۶۱,۹۱۲ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۹۴,۸۹۶ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۵۹,۸۳۵ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۷۰,۸۵۸ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۵۰,۸۰۳ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۹۱,۶۴۵ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

4 ماه پیش
[۱۰۳,۵۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

7 ماه پیش
[۹۸,۲۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

11 ماه پیش
[۲۷,۲۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 0 ماه پیش
[۴۰,۱۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۰۹,۹۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

7 ماه پیش
[۵,۱۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۳,۷۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 7 ماه پیش
[۱۱,۵۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۹,۴۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 3 ماه پیش
[۱۲,۹۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 5 ماه پیش
[۶,۷۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 7 ماه پیش
[۱۳,۸۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 10 ماه پیش
[۷,۴۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۲,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 4 ماه پیش
[۴۹,۸۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۷,۰۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 2 ماه پیش
[۱۷,۰۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۸,۵۲۵ views]

This page was generated in 0.27 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393