آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۴۵۸,۰۸۵ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۱۱۶,۲۸۰ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۸۲,۲۴۲ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۴۴,۲۲۹ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۸۱,۱۱۵ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۲۴,۷۵۵ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۷,۲۲۵ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۶۵,۳۱۴ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۵۲,۱۹۶ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۸,۹۳۷ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۵۹۱,۱۱۶ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۶۷,۹۶۸ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۱۰۴,۳۰۲ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۲۲,۳۷۱ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۶۴,۲۶۷ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۴۱,۱۶۶ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۵۳,۱۰۰ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۷,۳۷۵ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۵۴,۲۶۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۹,۷۵۴ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۲۰۲,۰۵۷ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۷,۱۷۴ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۴۳,۲۱۰ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۷,۱۲۶ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۸۵۴,۳۲۶ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۵۲,۴۸۸ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۸,۱۹۹ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۷۰,۴۷۷ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۷,۹۷۶ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۶۸,۴۷۹ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۹,۹۳۲ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۶۰,۲۷۴ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۹,۳۵۹ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۴,۷۲۲ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۵,۸۱۰ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۶,۸۳۳ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۴۳,۴۹۸ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۳۱,۶۴۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۸,۱۰۴ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۷۷,۶۷۳ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۵۵,۰۵۵ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۶,۳۵۸ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۴۱,۲۵۶ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۸,۲۷۵ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۲۹,۶۱۰ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۳۵۶,۷۹۹ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۱,۰۰۲,۲۸۳ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۸۶,۲۴۷ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۲,۳۶۴ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۶۰,۳۱۸ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۳۰,۸۴۱ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۷,۱۰۶ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۵۰,۴۴۳ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۱۰۳,۴۵۳ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۱۰,۵۰۵ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۵۷,۳۳۸ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۵۲,۶۱۰ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۷۱,۷۹۴ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۹,۲۰۱ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۹۵,۶۴۴ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۸۰,۳۱۲ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۹,۶۷۱ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۷,۸۵۰ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۳۴۶,۳۷۷ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۵۷,۳۰۴ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۹,۳۶۰ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۵۱,۱۰۹ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۵۱,۲۲۴ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۶۲,۷۵۸ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۹۶,۱۳۸ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۶۰,۵۲۳ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۷۱,۴۹۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۵۱,۲۲۸ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۹۳,۲۲۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

5 ماه پیش
[۱۰۹,۸۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

8 ماه پیش
[۱۰۱,۴۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۷,۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۱,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 4 ماه پیش
[۱۱۴,۱۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

8 ماه پیش
[۵,۶۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۴,۱۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 8 ماه پیش
[۱۲,۰۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۰,۶۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 4 ماه پیش
[۱۳,۳۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 6 ماه پیش
[۶,۹۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۴,۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 11 ماه پیش
[۷,۷۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۲,۷۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 5 ماه پیش
[۵۱,۴۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۷,۷۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 3 ماه پیش
[۱۷,۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۹,۰۹۸ views]

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393