تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی {۳۳۳,۶۳۷ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی {۸۶,۰۶۵ پخش}

۳. دموی رقص اشرار {۱۱۰,۷۱۳ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 {۳۱۶,۴۳۰ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا {۷۶۲,۶۰۶ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۱۳,۶۱۴ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۰,۴۹۴ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۱,۴۹۰ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) {۱۶۸,۱۳۶ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) {۱۷۸,۱۹۸ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۰,۸۸۴ پخش}

۱۲. شعبان {۱,۹۱۲,۵۱۳ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۰۸,۴۴۳ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین {۲۲۷,۲۷۶ پخش}

۱۵. اینگونه {۳۷۶,۲۲۵ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۹,۹۹۱ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۷۶,۹۸۲ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۰۰,۵۶۴ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۶,۰۳۳ پخش}

۲۰. مامان {۴۴۶,۱۶۰ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) {۲۰۱,۴۵۸ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو {۵۳۸,۵۹۰ پخش}

۲۳. ریش (زنده) {۱۸۶,۷۷۸ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) {۴۸۹,۷۳۰ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۹,۴۱۷ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۲,۸۱۰ پخش}

۲۷. مرگ نازلی {۱,۲۴۲,۳۸۴ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۰,۳۰۸ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن {۷۶۸,۳۱۵ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۲,۲۸۶ پخش}

۳۱. دکلمه {۱۴۴,۸۱۴ پخش}

۳۲. باداباد {۶۸۴,۴۰۳ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) {۳,۰۶۱,۳۴۴ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی {۱۸۹,۴۷۷ پخش}

۳۵. وصیت {۲۹۲,۷۰۲ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من {۲۵۹,۴۲۸ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) {۱۳۳,۸۳۲ پخش}

۳۸. حاجی {۲۴۰,۱۱۵ پخش}

۳۹. خار تو {۱۷۶,۶۳۸ پخش}

۴۰. ایروپلان {۲۲۵,۶۳۸ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان {۳۲۰,۹۰۷ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۵,۶۸۸ پخش}

۴۳. ما ما میا {۱۲۹,۸۰۷ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۳,۸۹۲ پخش}

۴۵. سقوط اشرار {۲۰۲,۱۱۳ پخش}

۴۶. سقوط {۱۶۰,۵۸۶ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۰۸,۳۷۶ پخش}

۴۸. لوس آنجلس {۴۲۵,۷۲۴ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو {۱۹۹,۲۴۳ پخش}

۵۰. تو حلقم {۱,۶۴۱,۸۵۳ پخش}

۵۱. قاضی شرعی {۶۳۳,۹۸۴ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار {۳۷۵,۸۹۷ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۸,۸۸۵ پخش}

۵۴. قاضی شرع {۱۴۴,۷۳۶ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۶۵,۸۵۹ پخش}

۵۶. دراکولا {۱۳۸,۰۲۸ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) {۴۵۳,۰۲۴ پخش}

۵۸. ایستاده مردن {۱,۱۱۰,۰۳۳ پخش}

۵۹. نقی {۳,۴۴۷,۸۳۴ پخش}

۶۰. بگا مگا {۱,۲۲۵,۷۵۴ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۸,۹۴۸ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۵,۴۳۵ پخش}

۶۳. کشته مارو {۱۱۱,۳۰۶ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۰,۰۷۱ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد {۲۰۷,۴۹۵ پخش}

۶۶. انکار {۱۷۷,۰۷۵ پخش}

۶۷. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۷۸۱,۲۰۱ پخش}

۶۸. وقتی که {۳۵۵,۷۸۹ پخش}

۶۹. پیش قاضی و معلق بازی {۳۷۰,۳۷۵ پخش}

۷۰. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۶۴,۰۷۶ پخش}

۷۱. مهدی {۵۶۸,۷۷۶ پخش}

۷۲. سال خون {۱۹۱,۸۰۲ پخش}

۷۳. وطن {۲۵۹,۷۷۱ پخش}

۷۴. برادر بردار {۱۷۷,۷۷۷ پخش}

۷۵. شاعر تمام شده {۳۳۱,۰۱۶ پخش}

۷۶. وای کشته ما رو {۲۴۶,۲۳۰ پخش}

۷۷. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۵,۵۳۱ پخش}

۷۸. به یاد ندا آقا سلطان {۴۵۹,۰۶۱ پخش}

۷۹. من خرم {۲۹۰,۸۱۵ پخش}

۸۰. چیز {۱,۱۵۳,۴۳۲ پخش}

۸۱. دادا کجایی {۲۰۲,۱۶۰ پخش}

۸۲. ما شریم {۲۰۸,۵۷۲ پخش}

۸۳. عمو کریس تاوون داره {۱۸۸,۸۵۳ پخش}

۸۴. آوازه خوان در خون {۱۹۰,۴۲۹ پخش}

۸۵. بامداد {۲۲۸,۴۱۵ پخش}

۸۶. زندگی سگی ما {۳۳۰,۰۸۰ پخش}

۸۷. فحش بده {۲۱۷,۲۹۲ پخش}

۸۸. حرف زن {۲۷۶,۰۷۳ پخش}

۸۹. ما آخر خط ایم {۱۹۸,۸۸۴ پخش}

۹۰. ما مرد نیستیم {۳۳۳,۳۲۵ پخش}


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393