آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۳۵۱,۱۴۰ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۹۷,۷۲۵ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۶۹,۰۳۸ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۴۱,۶۱۶ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۸۰,۱۳۹ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۰۴,۸۲۵ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۴,۷۱۲ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۵۸,۷۵۵ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۵۰,۱۵۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۷,۴۴۳ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۵۶۰,۳۶۵ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۶۴,۸۹۰ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۱۰۰,۶۶۶ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۱۸,۴۹۷ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۵۷,۹۸۵ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۳۸,۲۹۰ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۵۱,۲۶۰ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۴,۴۰۸ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۴۰,۵۶۳ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۸,۴۹۷ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۱۹۹,۲۳۱ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۵,۷۵۶ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۴۱,۷۲۷ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۵,۰۹۶ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۸۲۷,۸۹۵ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۵۰,۸۰۳ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۵,۹۲۷ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۶۸,۳۴۲ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۶,۶۲۶ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۶۵,۵۷۴ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۷,۰۳۷ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۵۸,۵۳۲ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۶,۲۳۴ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۳,۷۰۳ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۴,۱۱۱ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۴,۵۶۵ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۴۲,۱۹۹ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۲۴,۲۷۲ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۵,۶۲۳ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۵۸,۸۷۰ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۵۲,۹۳۵ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۲,۲۱۱ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۳۹,۶۳۲ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۶,۹۴۳ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۲۴,۲۴۶ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۳۳۶,۳۳۳ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۹۵۹,۷۰۶ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۶۵,۲۵۹ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۱,۱۵۵ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۵۸,۴۳۱ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۲۹,۶۰۶ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۴,۶۵۸ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۴۸,۳۳۷ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۹۹,۳۱۶ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۰۴,۸۹۶ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۵۱,۶۸۲ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۵۰,۹۰۰ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۶۹,۴۲۶ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۷,۴۹۴ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۹۲,۲۹۶ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۷۴,۹۰۱ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۶,۶۲۹ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۵,۵۹۶ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۳۳۰,۱۱۲ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۵۴,۸۷۸ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۶,۸۶۹ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۴۹,۳۲۳ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۴۹,۶۲۶ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۶۰,۷۹۳ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۹۲,۶۸۲ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۵۸,۴۴۲ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۶۹,۸۶۸ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۵۰,۲۰۵ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۸۹,۵۵۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

3 ماه پیش
[۹۴,۱۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

6 ماه پیش
[۹۴,۱۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

10 ماه پیش
[۲۶,۹۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۰۵,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

6 ماه پیش
[۴,۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 4 ماه پیش
[۱۲,۹۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۰,۸۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 9 ماه پیش
[۲۷,۸۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 2 ماه پیش
[۱۲,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 4 ماه پیش
[۶,۴۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 6 ماه پیش
[۱۳,۳۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 9 ماه پیش
[۶,۹۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۱,۶۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 3 ماه پیش
[۴۷,۹۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۶,۲۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 1 ماه پیش
[۱۶,۴۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۷,۷۵۵ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393