تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی {۲۱۲,۲۰۶ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی {۷۱,۰۴۲ پخش}

۳. دموی رقص اشرار {۱۰۱,۷۷۴ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 {۳۱۲,۷۹۵ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا {۷۵۲,۴۶۶ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۸,۸۲۵ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۶,۶۴۰ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۶,۹۳۵ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) {۱۶۲,۲۰۸ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) {۱۷۴,۳۷۶ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۷,۹۸۲ پخش}

۱۲. شعبان {۱,۸۷۱,۵۰۰ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۹۴,۲۹۴ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین {۲۲۱,۰۰۵ پخش}

۱۵. اینگونه {۳۶۸,۴۵۶ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۸,۴۴۷ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۷۲,۶۶۰ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۸۷,۵۰۷ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۴,۰۳۶ پخش}

۲۰. مامان {۴۴۰,۱۵۴ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) {۱۹۶,۴۳۵ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو {۵۳۱,۰۰۸ پخش}

۲۳. ریش (زنده) {۱۸۳,۰۹۷ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) {۴۸۴,۷۸۵ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۶,۵۳۱ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۸,۶۷۶ پخش}

۲۷. مرگ نازلی {۱,۲۲۰,۷۷۸ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۷,۹۸۳ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن {۷۵۶,۳۰۳ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۹,۲۱۳ پخش}

۳۱. دکلمه {۱۴۲,۶۷۷ پخش}

۳۲. باداباد {۶۸۰,۷۹۹ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) {۲,۹۹۹,۲۵۶ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی {۱۸۶,۶۵۴ پخش}

۳۵. وصیت {۲۸۹,۵۸۲ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من {۲۵۴,۸۵۷ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) {۱۳۱,۵۷۰ پخش}

۳۸. حاجی {۲۳۵,۸۴۰ پخش}

۳۹. خار تو {۱۷۳,۰۶۶ پخش}

۴۰. ایروپلان {۲۲۲,۳۴۶ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان {۳۱۴,۰۱۲ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۳,۳۱۷ پخش}

۴۳. ما ما میا {۱۲۷,۹۰۴ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۰,۹۴۳ پخش}

۴۵. سقوط اشرار {۱۹۷,۳۲۴ پخش}

۴۶. سقوط {۱۵۸,۰۱۲ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۰۳,۱۳۵ پخش}

۴۸. لوس آنجلس {۴۱۸,۳۷۶ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو {۱۹۴,۶۲۵ پخش}

۵۰. تو حلقم {۱,۶۰۸,۱۷۲ پخش}

۵۱. قاضی شرعی {۶۳۰,۳۴۹ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار {۳۶۳,۴۱۷ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۵,۲۸۱ پخش}

۵۴. قاضی شرع {۱۴۱,۳۸۲ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۹,۴۷۸ پخش}

۵۶. دراکولا {۱۳۶,۱۷۲ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) {۴۳۹,۹۳۵ پخش}

۵۸. ایستاده مردن {۱,۰۸۱,۳۶۰ پخش}

۵۹. نقی {۳,۳۷۴,۴۰۴ پخش}

۶۰. بگا مگا {۱,۱۹۶,۰۶۷ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۷,۴۸۲ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۳,۴۸۵ پخش}

۶۳. کشته مارو {۱۰۸,۹۸۱ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۸,۴۹۶ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد {۲۰۳,۷۶۷ پخش}

۶۶. انکار {۱۷۲,۹۲۶ پخش}

۶۷. وقتی که {۳۴۷,۹۱۱ پخش}

۶۸. پیش قاضی و معلق بازی {۳۵۹,۲۸۳ پخش}

۶۹. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۵۷,۵۷۱ پخش}

۷۰. مهدی {۵۵۸,۵۴۲ پخش}

۷۱. سال خون {۱۸۸,۳۷۰ پخش}

۷۲. وطن {۲۵۵,۶۹۹ پخش}

۷۳. برادر بردار {۱۷۴,۵۹۵ پخش}

۷۴. شاعر تمام شده {۳۲۲,۹۲۰ پخش}

۷۵. وای کشته ما رو {۲۳۸,۶۴۸ پخش}

۷۶. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۲,۵۵۱ پخش}

۷۷. به یاد ندا آقا سلطان {۴۵۳,۲۵۸ پخش}

۷۸. من خرم {۲۸۶,۴۷۸ پخش}

۷۹. چیز {۱,۱۲۷,۱۳۱ پخش}

۸۰. دادا کجایی {۱۹۹,۰۷۱ پخش}

۸۱. ما شریم {۲۰۴,۶۰۹ پخش}

۸۲. عمو کریس تاوون داره {۱۸۵,۸۱۱ پخش}

۸۳. آوازه خوان در خون {۱۸۷,۹۴۸ پخش}

۸۴. بامداد {۲۲۴,۱۵۶ پخش}

۸۵. زندگی سگی ما {۳۲۴,۱۳۶ پخش}

۸۶. فحش بده {۲۱۳,۲۳۶ پخش}

۸۷. حرف زن {۲۷۲,۹۲۲ پخش}

۸۸. ما آخر خط ایم {۱۹۶,۸۰۹ پخش}

۸۹. ما مرد نیستیم {۳۲۶,۵۰۸ پخش}

۹۰. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۶۴,۳۳۷ پخش}

موزیک ویدیو شاهین نجفی

دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

1 هفته پیش
[۶۷,۱۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

4 ماه پیش
[۸۴,۳۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

1 سال و 8 ماه پیش
[۲۶۱,۹۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آن چشم ها (اجرای زنده) شاهین نجفی
موزیک ویدیو آن چشم ها (اجرای زنده)

1 سال و 8 ماه پیش
[۳۵,۸۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

3 هفته و 3 روز پیش
[۲,۸۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

1 سال و 10 ماه پیش
[۳۵,۱۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۸,۱۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

1 سال و 3 ماه پیش
[۷۲,۲۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بیان مره یاری بدن شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیان مره یاری بدن

1 سال و 2 ماه پیش
[۴۵,۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

2 سال و 8 ماه پیش
[۲۹,۰۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۶,۸۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

2 سال و 0 ماه پیش
[۳۳,۵۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

1 سال و 3 ماه پیش
[۱۶,۷۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

2 سال و 2 ماه پیش
[۲۶,۸۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

2 سال و 2 ماه پیش
[۳۴,۸۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۳۸,۸۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

2 سال و 2 ماه پیش
[۴۲,۸۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

3 سال و 7 ماه پیش
[۵۲,۱۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

1 سال و 7 ماه پیش
[۵۶,۳۴۷ views]

This page was generated in 0.12 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393