آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۴۱۲,۲۱۰ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۱۰۸,۰۵۴ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۷۷,۰۷۶ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۴۳,۰۲۳ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۸۰,۷۰۴ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۱۸,۳۶۱ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۶,۰۰۱ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۶۲,۲۹۸ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۵۱,۱۲۳ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۸,۱۸۵ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۵۷۶,۶۶۲ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۶۶,۵۷۴ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۱۰۲,۶۹۰ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۲۰,۴۷۷ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۵۹,۷۶۰ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۴۰,۰۱۸ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۵۲,۲۴۶ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۵,۹۷۸ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۴۸,۱۴۵ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۹,۱۰۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۲۰۰,۵۷۴ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۶,۵۷۶ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۴۲,۶۲۰ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۶,۱۷۲ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۸۴۳,۰۳۷ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۵۱,۷۵۰ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۷,۲۷۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۶۹,۴۲۲ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۷,۳۳۹ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۶۷,۲۲۶ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۷,۹۸۸ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۵۹,۴۶۱ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۷,۹۴۴ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۴,۳۱۱ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۵,۰۹۴ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۵,۸۰۰ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۴۲,۹۰۱ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۲۸,۵۴۱ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۷,۰۴۵ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۶۸,۹۰۰ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۵۳,۹۷۵ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۴,۵۳۳ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۴۰,۴۴۹ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۷,۶۳۸ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۲۷,۰۰۸ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۳۴۸,۲۸۹ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۹۸۲,۵۶۶ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۷۶,۸۴۸ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۱,۷۳۱ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۵۹,۱۶۹ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۳۰,۳۶۶ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۶,۱۱۶ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۴۹,۴۸۹ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۱۰۱,۴۶۹ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۰۷,۸۱۲ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۵۴,۷۸۹ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۵۱,۹۳۳ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۷۰,۶۵۷ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۸,۳۶۲ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۹۴,۲۳۳ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۷۷,۸۵۳ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۸,۳۹۶ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۶,۸۹۶ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۳۳۹,۵۳۰ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۵۶,۱۸۱ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۸,۳۰۵ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۵۰,۴۳۶ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۵۰,۶۱۲ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۶۱,۸۱۵ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۹۴,۷۸۸ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۵۹,۷۵۶ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۷۰,۸۰۴ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۵۰,۷۶۳ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۹۱,۵۲۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

4 ماه پیش
[۱۰۲,۴۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

7 ماه پیش
[۹۷,۹۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

11 ماه پیش
[۲۷,۲۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 0 ماه پیش
[۴۰,۰۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۰۹,۳۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

7 ماه پیش
[۵,۱۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۳,۶۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 7 ماه پیش
[۱۱,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۹,۴۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 3 ماه پیش
[۱۲,۹۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 5 ماه پیش
[۶,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 7 ماه پیش
[۱۳,۸۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 10 ماه پیش
[۷,۴۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۲,۲۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 4 ماه پیش
[۴۹,۷۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۷,۰۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 2 ماه پیش
[۱۷,۰۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۸,۴۸۶ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393