تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۴۱,۰۳۹ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۸۹,۶۰۶ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۴,۰۶۷ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۸,۷۹۳ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۳,۰۴۴ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۷,۰۹۸ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۴,۹۷۱ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۴۰,۳۲۲ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۱,۴۴۳ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۲,۶۹۱ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۷,۹۸۰ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۸,۰۴۴ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۱۹,۷۳۲ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۸,۵۰۵ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۴۰,۲۷۱ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۹۰,۳۷۴ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۳۱۴ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۶,۷۶۳ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۷,۲۷۲ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۱۹۸ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۹,۴۰۴ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۲,۶۷۴ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۲,۹۷۳ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۴,۹۸۴ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۰,۹۹۴ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۷,۴۰۴ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۷۶۸ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۹۴,۱۶۰ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۶,۸۹۱ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۴,۵۰۸ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۸,۰۲۷ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۲,۹۷۳ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۱,۵۳۲ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۹۳,۸۹۷ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۶,۶۵۳ پخش}

۳۶. وصیت {۳۰۱,۳۴۵ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۷,۶۴۹ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۹,۶۲۰ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۹,۱۷۸ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۳,۲۰۶ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۱,۶۲۸ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۲,۸۷۲ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۲,۷۲۴ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۷۰۷ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۱,۰۰۵ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۹,۵۷۰ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۹۳۷ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۶,۱۳۰ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۸,۴۸۴ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۸,۰۷۲ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۱۶,۲۴۹ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۴۰,۴۴۲ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۱,۱۳۸ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۸,۵۸۸ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۱,۴۶۰ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۹۳۵ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۴۴۲ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۴,۴۵۸ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۷۵,۵۵۳ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۹۶,۳۹۲ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۹۲,۱۳۲ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۳,۷۶۸ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۲,۸۹۲ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۵,۰۹۶ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۹۸۵ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۴,۱۴۱ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۴,۰۸۰ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۱۰,۹۱۹ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۲,۳۸۷ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۹,۳۲۹ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۷,۴۷۷ پخش}

۷۲. مهدی {۵۹۰,۲۲۶ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۸,۰۸۸ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۸,۹۵۹ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۴,۰۸۰ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۴,۲۹۱ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۶۱,۵۳۴ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۷۵۷ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۹,۵۱۳ پخش}

۸۰. من خرم {۳۰۰,۰۵۰ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۸,۲۵۱ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۱۰,۲۴۱ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۵,۸۱۰ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۴,۶۴۱ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۹۶۷ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۶,۲۹۳ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۱,۴۵۲ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۵,۶۲۲ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۲,۶۷۲ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۹۰۷ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۵,۷۷۴ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393