تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. اسید بازی (دکلمه) {۶۸,۰۹۴ پخش}

۲. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۶۰,۹۶۰ پخش}

۳. بی بی بی بی سی {۴۹۷,۷۱۸ پخش}

۴. ریورسینگ عاصی {۱۱۷,۴۰۵ پخش}

۵. دموی رقص اشرار {۱۳۰,۶۳۴ پخش}

۶. دموی آلبوم 1414 {۳۲۳,۷۹۳ پخش}

۷. عمو نوروز نیا اینجا {۷۹۰,۲۹۶ پخش}

۸. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۶,۲۹۷ پخش}

۹. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۴۱,۷۵۷ پخش}

۱۰. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۲,۸۹۴ پخش}

۱۱. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۳,۹۲۴ پخش}

۱۲. گریه من (زنده) {۱۸۹,۱۵۰ پخش}

۱۳. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۹,۰۱۱ پخش}

۱۴. شعبان {۲,۰۳۵,۸۱۵ پخش}

۱۵. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۹,۴۵۶ پخش}

۱۶. از تهران تا برلین {۲۴۱,۷۶۸ پخش}

۱۷. اینگونه {۳۹۲,۷۳۰ پخش}

۱۸. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۷۵۱ پخش}

۱۹. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۷,۵۲۷ پخش}

۲۰. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۳۰,۲۰۴ پخش}

۲۱. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۴۳۲ پخش}

۲۲. مامان {۴۶۰,۶۵۲ پخش}

۲۳. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۳,۵۷۹ پخش}

۲۴. اینگونه بی تو {۵۵۵,۵۰۰ پخش}

۲۵. ریش (زنده) {۱۹۵,۹۰۴ پخش}

۲۶. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۱,۹۶۱ پخش}

۲۷. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۷,۹۸۲ پخش}

۲۸. با ما (با مجید کاظمی) {۳۳۰,۸۶۰ پخش}

۲۹. مرگ نازلی {۱,۲۹۹,۶۵۱ پخش}

۳۰. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۸,۱۰۸ پخش}

۳۱. بیان مره یاری بدن {۷۹۷,۴۷۲ پخش}

۳۲. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۸,۸۲۲ پخش}

۳۳. دکلمه {۱۵۶,۴۸۳ پخش}

۳۴. باداباد {۶۹۲,۲۱۸ پخش}

۳۵. پریود (با محسن نامجو) {۳,۲۰۵,۷۵۳ پخش}

۳۶. برای تو که در بندی {۱۹۸,۰۱۰ پخش}

۳۷. وصیت {۳۰۲,۰۴۷ پخش}

۳۸. تف کن تو صورت من {۲۶۸,۶۶۳ پخش}

۳۹. اجداد (دکلمه) {۱۴۱,۰۲۴ پخش}

۴۰. حاجی {۲۴۹,۸۴۹ پخش}

۴۱. خار تو {۱۸۳,۷۳۶ پخش}

۴۲. ایروپلان {۲۳۲,۴۲۴ پخش}

۴۳. ببخش گاو جان {۳۳۳,۹۶۴ پخش}

۴۴. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۰۵۰ پخش}

۴۵. ما ما میا {۱۳۴,۲۲۲ پخش}

۴۶. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۱,۹۱۰ پخش}

۴۷. سقوط اشرار {۲۱۰,۳۶۶ پخش}

۴۸. سقوط {۱۶۶,۴۳۶ پخش}

۴۹. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۶,۷۲۲ پخش}

۵۰. لوس آنجلس {۴۵۱,۱۵۲ پخش}

۵۱. نگفتمت نرو {۲۰۹,۰۷۱ پخش}

۵۲. تو حلقم {۱,۷۲۳,۶۹۰ پخش}

۵۳. قاضی شرعی {۶۴۰,۹۷۲ پخش}

۵۴. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۲,۶۶۷ پخش}

۵۵. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۹,۶۴۹ پخش}

۵۶. قاضی شرع {۱۵۲,۱۰۰ پخش}

۵۷. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۷,۷۹۳ پخش}

۵۸. دراکولا {۱۴۴,۰۰۳ پخش}

۵۹. نوشابه (زنده) {۴۷۶,۸۲۹ پخش}

۶۰. ایستاده مردن {۱,۱۸۳,۴۶۲ پخش}

۶۱. نقی {۳,۶۱۲,۷۴۱ پخش}

۶۲. بگا مگا {۱,۳۰۰,۱۶۶ پخش}

۶۳. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۴,۸۴۵ پخش}

۶۴. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۴,۸۲۶ پخش}

۶۵. کشته مارو {۱۱۵,۵۰۲ پخش}

۶۶. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۵,۵۱۶ پخش}

۶۷. تو ازم بدت می یاد {۲۱۴,۹۵۲ پخش}

۶۸. انکار {۱۸۴,۶۲۶ پخش}

۶۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۱۳,۳۲۱ پخش}

۷۰. وقتی که {۳۷۴,۴۷۸ پخش}

۷۱. پیش قاضی و معلق بازی {۳۹۱,۰۹۲ پخش}

۷۲. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۸,۹۷۴ پخش}

۷۳. مهدی {۵۹۲,۵۱۹ پخش}

۷۴. سال خون {۱۹۸,۸۳۷ پخش}

۷۵. وطن {۲۷۰,۰۰۴ پخش}

۷۶. برادر بردار {۱۸۴,۶۴۱ پخش}

۷۷. شاعر تمام شده {۳۵۵,۸۲۰ پخش}

۷۸. وای کشته ما رو {۲۶۳,۴۲۱ پخش}

۷۹. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۱,۲۸۷ پخش}

۸۰. به یاد ندا آقا سلطان {۴۷۰,۵۲۷ پخش}

۸۱. من خرم {۳۰۰,۵۴۹ پخش}

۸۲. چیز {۱,۲۱۳,۵۵۵ پخش}

۸۳. دادا کجایی {۲۱۰,۹۴۳ پخش}

۸۴. ما شریم {۲۱۶,۷۷۷ پخش}

۸۵. عمو کریس تاوون داره {۱۹۵,۱۵۶ پخش}

۸۶. آوازه خوان در خون {۱۹۶,۷۱۶ پخش}

۸۷. بامداد {۲۳۷,۱۳۵ پخش}

۸۸. زندگی سگی ما {۳۴۳,۰۱۲ پخش}

۸۹. فحش بده {۲۲۶,۶۸۳ پخش}

۹۰. حرف زن {۲۸۳,۴۹۸ پخش}

۹۱. ما آخر خط ایم {۲۰۴,۴۵۳ پخش}

۹۲. ما مرد نیستیم {۳۴۷,۵۳۶ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393