تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. اسید بازی (دکلمه) {۸۶,۶۱۱ پخش}

۲. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۶۵,۷۶۵ پخش}

۳. بی بی بی بی سی {۴۹۹,۳۴۰ پخش}

۴. ریورسینگ عاصی {۱۱۸,۴۵۰ پخش}

۵. دموی رقص اشرار {۱۳۰,۸۹۹ پخش}

۶. دموی آلبوم 1414 {۳۲۳,۹۸۰ پخش}

۷. عمو نوروز نیا اینجا {۷۹۰,۹۲۰ پخش}

۸. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۶,۷۱۸ پخش}

۹. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۴۲,۱۷۸ پخش}

۱۰. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۳,۱۹۰ پخش}

۱۱. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۴,۳۶۰ پخش}

۱۲. گریه من (زنده) {۱۸۹,۴۶۲ پخش}

۱۳. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۹,۲۱۴ پخش}

۱۴. شعبان {۲,۰۳۸,۹۸۲ پخش}

۱۵. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۹,۷۸۴ پخش}

۱۶. از تهران تا برلین {۲۴۲,۰۴۹ پخش}

۱۷. اینگونه {۳۹۳,۲۷۶ پخش}

۱۸. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۹۰۷ پخش}

۱۹. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۷,۷۱۴ پخش}

۲۰. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۳۱,۱۲۵ پخش}

۲۱. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۵۱۰ پخش}

۲۲. مامان {۴۶۱,۰۲۶ پخش}

۲۳. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۳,۹۵۴ پخش}

۲۴. اینگونه بی تو {۵۵۶,۰۱۵ پخش}

۲۵. ریش (زنده) {۱۹۶,۰۹۲ پخش}

۲۶. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۲,۲۸۸ پخش}

۲۷. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۸,۲۰۰ پخش}

۲۸. با ما (با مجید کاظمی) {۳۳۱,۰۶۳ پخش}

۲۹. مرگ نازلی {۱,۳۰۰,۷۷۴ پخش}

۳۰. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۸,۳۱۰ پخش}

۳۱. بیان مره یاری بدن {۷۹۸,۱۵۸ پخش}

۳۲. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۹,۰۴۱ پخش}

۳۳. دکلمه {۱۵۶,۹۵۱ پخش}

۳۴. باداباد {۶۹۲,۳۵۹ پخش}

۳۵. پریود (با محسن نامجو) {۳,۲۰۸,۹۳۵ پخش}

۳۶. برای تو که در بندی {۱۹۸,۲۹۱ پخش}

۳۷. وصیت {۳۰۲,۴۰۶ پخش}

۳۸. تف کن تو صورت من {۲۶۸,۸۵۰ پخش}

۳۹. اجداد (دکلمه) {۱۴۱,۱۹۵ پخش}

۴۰. حاجی {۲۵۰,۰۳۶ پخش}

۴۱. خار تو {۱۸۳,۹۸۶ پخش}

۴۲. ایروپلان {۲۳۲,۷۶۷ پخش}

۴۳. ببخش گاو جان {۳۳۴,۳۲۳ پخش}

۴۴. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۴۵۵ پخش}

۴۵. ما ما میا {۱۳۴,۳۰۰ پخش}

۴۶. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۲,۱۱۳ پخش}

۴۷. سقوط اشرار {۲۱۰,۵۳۷ پخش}

۴۸. سقوط {۱۶۶,۶۰۸ پخش}

۴۹. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۶,۹۲۵ پخش}

۵۰. لوس آنجلس {۴۵۱,۴۴۸ پخش}

۵۱. نگفتمت نرو {۲۰۹,۳۶۷ پخش}

۵۲. تو حلقم {۱,۷۲۵,۳۶۰ پخش}

۵۳. قاضی شرعی {۶۴۱,۱۱۳ پخش}

۵۴. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۳,۰۲۶ پخش}

۵۵. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۹,۸۰۵ پخش}

۵۶. قاضی شرع {۱۵۲,۲۲۴ پخش}

۵۷. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۸,۱۰۵ پخش}

۵۸. دراکولا {۱۴۴,۰۸۱ پخش}

۵۹. نوشابه (زنده) {۴۷۷,۲۱۹ پخش}

۶۰. ایستاده مردن {۱,۱۸۵,۳۱۹ پخش}

۶۱. نقی {۳,۶۱۷,۰۴۷ پخش}

۶۲. بگا مگا {۱,۳۰۱,۷۲۶ پخش}

۶۳. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۵,۰۱۶ پخش}

۶۴. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۵,۰۴۵ پخش}

۶۵. کشته مارو {۱۱۵,۶۲۷ پخش}

۶۶. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۵,۵۹۴ پخش}

۶۷. تو ازم بدت می یاد {۲۱۵,۰۷۷ پخش}

۶۸. انکار {۱۸۴,۸۱۳ پخش}

۶۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۱۴,۱۷۹ پخش}

۷۰. وقتی که {۳۷۵,۰۷۰ پخش}

۷۱. پیش قاضی و معلق بازی {۳۹۱,۶۳۸ پخش}

۷۲. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۹,۲۵۵ پخش}

۷۳. مهدی {۵۹۳,۰۸۰ پخش}

۷۴. سال خون {۱۹۹,۰۲۴ پخش}

۷۵. وطن {۲۷۰,۱۴۵ پخش}

۷۶. برادر بردار {۱۸۴,۷۸۲ پخش}

۷۷. شاعر تمام شده {۳۵۶,۱۶۳ پخش}

۷۸. وای کشته ما رو {۲۶۳,۶۷۱ پخش}

۷۹. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۱,۳۶۵ پخش}

۸۰. به یاد ندا آقا سلطان {۴۷۰,۸۷۰ پخش}

۸۱. من خرم {۳۰۰,۹۲۴ پخش}

۸۲. چیز {۱,۲۱۵,۰۵۲ پخش}

۸۳. دادا کجایی {۲۱۱,۱۶۱ پخش}

۸۴. ما شریم {۲۱۷,۱۲۰ پخش}

۸۵. عمو کریس تاوون داره {۱۹۵,۲۸۰ پخش}

۸۶. آوازه خوان در خون {۱۹۶,۸۰۹ پخش}

۸۷. بامداد {۲۳۷,۴۹۴ پخش}

۸۸. زندگی سگی ما {۳۴۳,۴۰۲ پخش}

۸۹. فحش بده {۲۲۶,۸۰۸ پخش}

۹۰. حرف زن {۲۸۳,۷۱۷ پخش}

۹۱. ما آخر خط ایم {۲۰۴,۵۶۲ پخش}

۹۲. ما مرد نیستیم {۳۴۷,۹۱۱ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393