تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۱۹,۶۳۶ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۷۱,۶۰۳ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۰,۵۷۲ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۶,۱۷۲ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۲۱۸ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۳,۹۳۱ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۳,۳۴۹ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۸,۸۰۸ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۹,۱۶۶ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۰,۷۴۱ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۶,۴۶۶ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۶,۹۳۶ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۰۴,۸۶۵ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۷,۳۵۰ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۸,۲۹۰ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۸,۲۶۸ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۲,۸۹۳ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۵,۱۷۲ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۳,۶۰۶ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۹,۷۴۶ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۷,۴۵۴ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۱,۰۹۹ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۰,۵۲۴ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۳,۹۲۳ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۴۹۹,۳۲۴ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۶,۵۶۲ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۸,۹۲۶ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۸۷,۳۹۰ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۵,۳۴۶ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۰,۷۷۹ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۳۰۹ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۰,۱۸۱ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۰,۷۰۵ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۷۷,۰۶۴ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۵,۶۲۴ پخش}

۳۶. وصیت {۲۹۹,۵۲۰ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۶,۳۲۳ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۸,۲۶۲ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۷,۹۱۵ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۲,۳۴۸ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۰,۹۸۹ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۱,۴۸۴ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۱,۳۰۴ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۰۶۸ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۹,۹۴۴ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۸,۴۹۴ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۱۱۰ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۱۳۱ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۴,۸۹۶ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۶,۷۳۱ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۰۶,۴۳۷ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۳۹,۶۴۶ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۸۹,۳۷۶ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۷,۴۳۴ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۰,۴۷۷ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۵,۹۲۱ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۲,۹۵۸ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۱,۵۷۲ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۶۶,۶۳۰ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۷۵,۹۴۱ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۲,۰۳۹ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۲,۷۰۸ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۰,۷۲۴ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۳۹۴ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۳۷۷ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۲۰۵ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۳,۰۱۹ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۶,۵۸۲ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۶۹,۵۷۹ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۶,۸۰۲ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۵,۷۷۶ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۷,۱۶۸ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۱۸۴ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۷,۵۲۴ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۳۰۰ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۲,۳۲۶ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۵۹,۴۹۰ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۰۲۴ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۷,۸۱۲ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۸,۸۴۹ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۰,۶۰۷ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۲۱۱ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۴,۹۰۵ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۳,۸۷۶ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۱۰۹ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۵,۰۷۶ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۰,۰۹۵ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۴,۵۱۵ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۱,۵۹۵ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۰۸۰ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۴,۱۵۱ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393