دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۱۰۳,۲۰۴ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۴۵,۶۸۷ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۲۹,۶۵۷ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۳۳,۴۴۴ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۷۶,۱۲۲ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۱۸۷,۱۱۰ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۴۵,۷۹۵ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۴۸,۸۳۰ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۴۶,۱۸۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۴,۴۹۸ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۴۹۲,۱۴۱ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۵۹,۰۶۸ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۹۳,۶۲۵ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۰۹,۳۰۳ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۵۲,۲۰۳ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۳۰,۹۱۴ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۴۷,۴۴۴ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۱۸,۸۹۳ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۰۹,۶۹۷ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۶,۲۱۱ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۱۸۹,۵۶۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۲,۶۷۰ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۳۸,۳۵۴ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۱,۴۳۴ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۷۶۲,۲۸۵ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۴۷,۲۳۵ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۱,۶۱۸ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۶۴,۱۴۸ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۳,۹۹۸ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۵۹,۸۰۶ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۳,۶۹۳ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۵۵,۲۷۸ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۰,۱۵۴ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۱,۸۶۳ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۰,۴۲۵ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۰,۴۵۴ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۳۹,۶۰۷ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۰۸,۹۱۸ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۰,۰۷۶ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۱۲,۰۹۹ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۴۹,۵۲۹ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۹۳,۲۷۹ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۳۶,۴۳۲ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۴,۲۸۲ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۱۳,۳۵۳ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۲۸۷,۷۶۹ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۸۶۰,۸۶۰ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۱۴,۱۳۹ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۳۹,۱۱۰ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۵۵,۶۶۳ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۲۷,۴۸۶ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۰,۹۲۹ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۴۴,۱۶۴ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۸۹,۴۹۲ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۴۰,۲۰۵ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۴۷,۱۰۹ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۶۴,۰۳۳ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۳,۸۹۴ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۸۴,۸۷۰ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۶۳,۶۱۲ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۰,۳۵۰ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۱,۲۲۲ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۲۹۰,۱۲۷ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۴۹,۹۹۶ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۱,۷۹۶ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۴۶,۰۶۲ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۴۶,۵۰۱ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۵۵,۹۸۳ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۸۲,۸۲۵ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۵۳,۶۲۹ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۶۶,۴۳۰ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۴۸,۰۷۴ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۸۲,۶۳۸ پخش}

موزیک ویدیو

دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

1 هفته و 2 روز پیش
[۳۱,۲۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

3 ماه پیش
[۶۷,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

7 ماه پیش
[۲۳,۴۸۲ views]

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393