آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۳۵۱,۸۷۴ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۹۷,۸۳۰ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۱۶۹,۱۲۰ پخش}
دموی رقص اشرار ۵ دموی رقص اشرار
{۴۱,۶۴۱ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۶ دموی آلبوم 1414
{۸۰,۱۶۱ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۰۴,۸۹۴ پخش}
همه لاتم ۱۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۴,۷۴۸ پخش}
شیاف ۱۱ شیاف
( از امین وحید) {۵۸,۸۳۸ پخش}
گریه من (زنده) ۱۲ گریه من (زنده)
{۵۰,۱۸۰ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۳ حالا چی مونده (زنده)
{۳۷,۴۶۱ پخش}
شعبان ۱۴ شعبان
{۵۶۰,۶۴۶ پخش}
از تهران تا برلین ۱۶ از تهران تا برلین
{۶۴,۹۳۳ پخش}
اینگونه ۱۷ اینگونه
{۱۰۰,۶۹۲ پخش}
مامان ۲۲ مامان
{۱۱۸,۵۳۳ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۳ خار تو (ورژن کامل)
{۵۸,۰۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۲۴ اینگونه بی تو
{۱۳۸,۳۲۲ پخش}
ریش (زنده) ۲۵ ریش (زنده)
{۵۱,۲۷۴ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۶ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۴,۴۳۷ پخش}
مرگ نازلی ۲۹ مرگ نازلی
{۳۴۰,۶۱۰ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۲۸,۵۱۵ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۱ بیان مره یاری بدن
{۱۹۹,۲۴۹ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۲ فصل دریا (با هاتف)
{۴۵,۷۶۶ پخش}
دکلمه ۳۳ دکلمه
{۴۱,۷۳۸ پخش}
باداباد ۳۴ باداباد
{۱۶۵,۱۰۶ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۵ پریود (با محسن نامجو)
{۸۲۸,۰۵۰ پخش}
برای تو که در بندی ۳۶ برای تو که در بندی
{۵۰,۸۱۷ پخش}
وصیت ۳۷ وصیت
{۷۵,۹۵۶ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۸ تف کن تو صورت من
{۶۸,۳۵۶ پخش}
اجداد (دکلمه) ۳۹ اجداد (دکلمه)
{۳۶,۶۳۷ پخش}
حاجی ۴۰ حاجی
{۶۵,۶۲۴ پخش}
خار تو ۴۱ خار تو
{۴۷,۰۴۴ پخش}
ایروپلان ۴۲ ایروپلان
{۵۸,۵۵۰ پخش}
ببخش گاو جان ۴۳ ببخش گاو جان
{۸۶,۲۵۲ پخش}
ما ما میا ۴۵ ما ما میا
{۳۳,۷۰۶ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۴,۱۲۶ پخش}
سقوط اشرار ۴۷ سقوط اشرار
{۵۴,۵۹۷ پخش}
سقوط ۴۸ سقوط
{۴۲,۲۰۲ پخش}
لوس آنجلس ۵۰
{۱۲۴,۳۶۲ پخش}
نگفتمت نرو ۵۱ نگفتمت نرو
{۵۵,۶۳۸ پخش}
تو حلقم ۵۲ تو حلقم
{۴۵۸,۹۷۸ پخش}
قاضی شرعی ۵۳ قاضی شرعی
{۱۵۲,۹۶۴ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۴ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۲,۲۲۹ پخش}
قاضی شرع ۵۶ قاضی شرع
{۳۹,۶۵۴ پخش}
دراکولا ۵۸ دراکولا
{۳۶,۹۵۰ پخش}
نوشابه (زنده) ۵۹ نوشابه (زنده)
{۱۲۴,۲۸۶ پخش}
ایستاده مردن ۶۰ ایستاده مردن
{۳۳۶,۴۵۲ پخش}
نقی ۶۱ نقی
{۹۶۰,۰۱۲ پخش}
بگا مگا ۶۲ بگا مگا
{۳۶۵,۴۰۳ پخش}
آخرین ترانه ۶۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۱,۱۶۲ پخش}
شب آخر ۶۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۵۸,۴۴۲ پخش}
کشته مارو ۶۵ کشته مارو
{۲۹,۶۱۰ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۷ تو ازم بدت می یاد
{۵۴,۶۸۰ پخش}
انکار ۶۸ انکار
{۴۸,۳۵۱ پخش}
وقتی که ۷۰ وقتی که
{۹۹,۳۴۵ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۰۴,۹۴۳ پخش}
مهدی ۷۳ مهدی
{۱۵۱,۷۱۱ پخش}
سال خون ۷۴ سال خون
{۵۰,۹۳۲ پخش}
وطن ۷۵ وطن
{۶۹,۴۵۱ پخش}
برادر بردار ۷۶ برادر بردار
{۴۷,۵۵۲ پخش}
شاعر تمام شده ۷۷ شاعر تمام شده
{۹۲,۳۲۵ پخش}
وای کشته ما رو ۷۸ وای کشته ما رو
{۷۴,۹۴۴ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۱۶,۶۵۴ پخش}
من خرم ۸۱ من خرم
{۷۵,۶۰۷ پخش}
چیز ۸۲ چیز
{۳۳۰,۲۴۶ پخش}
دادا کجایی ۸۳ دادا کجایی
{۵۴,۹۲۵ پخش}
ما شریم ۸۴ ما شریم
{۵۶,۸۹۴ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۵ عمو کریس تاوون داره
{۴۹,۳۳۸ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۶ آوازه خوان در خون
{۴۹,۶۶۵ پخش}
بامداد ۸۷ بامداد
{۶۰,۸۱۸ پخش}
زندگی سگی ما ۸۸ زندگی سگی ما
{۹۲,۷۲۸ پخش}
فحش بده ۸۹ فحش بده
{۵۸,۴۶۷ پخش}
حرف زن ۹۰ حرف زن
{۶۹,۸۸۶ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۱ ما آخر خط ایم
{۵۰,۲۰۹ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۲ ما مرد نیستیم
{۸۹,۵۷۵ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

3 ماه پیش
[۹۴,۲۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

6 ماه پیش
[۹۴,۲۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

10 ماه پیش
[۲۶,۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۰۵,۲۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

6 ماه پیش
[۴,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 4 ماه پیش
[۱۲,۹۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۰,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 9 ماه پیش
[۲۷,۸۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 2 ماه پیش
[۱۲,۲۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 4 ماه پیش
[۶,۴۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 6 ماه پیش
[۱۳,۳۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 9 ماه پیش
[۶,۹۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۱,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 3 ماه پیش
[۴۷,۹۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۶,۲۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 1 ماه پیش
[۱۶,۴۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۷,۷۶۶ views]

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393