تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۳۹,۲۷۶ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۸۸,۸۴۱ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۳,۸۰۲ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۸,۶۵۳ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۳,۰۴۴ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۶,۷۸۶ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۴,۸۳۱ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۴۰,۱۸۱ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۱,۳۳۴ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۲,۶۶۰ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۷,۸۷۰ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۷,۹۶۶ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۱۸,۶۸۶ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۸,۴۴۲ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۴۰,۰۸۴ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۹۰,۲۱۸ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۲۹۸ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۶,۷۱۶ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۶,۷۱۰ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۱۶۷ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۹,۲۷۹ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۲,۵۹۶ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۲,۷۳۹ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۴,۸۹۰ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۰,۸۸۴ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۷,۳۴۲ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۷۳۷ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۹۳,۶۷۶ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۶,۷۳۵ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۴,۲۸۹ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۹۴۹ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۲,۵۰۵ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۱,۴۰۷ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۹۲,۸۳۶ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۶,۵۹۱ پخش}

۳۶. وصیت {۳۰۱,۲۸۲ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۷,۵۷۱ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۹,۵۲۶ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۹,۱۱۶ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۳,۱۹۰ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۱,۵۹۷ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۲,۷۶۳ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۲,۵۶۸ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۶۷۶ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۰,۹۵۸ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۹,۵۳۹ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۹۲۱ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۶,۰۹۸ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۸,۲۰۳ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۸,۰۲۶ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۱۵,۴۲۲ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۴۰,۳۸۰ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۱,۰۴۵ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۸,۵۴۱ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۱,۴۱۳ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۸۷۲ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۴۲۶ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۴,۳۳۳ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۷۴,۸۰۴ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۹۵,۰۳۵ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۹۱,۳۵۲ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۳,۷۰۶ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۲,۵۳۳ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۵,۰۱۸ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۹۷۰ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۴,۱۱۰ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۴,۰۳۳ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۱۰,۵۴۴ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۲,۱۸۴ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۹,۲۲۰ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۷,۳۵۲ پخش}

۷۲. مهدی {۵۹۰,۰۲۳ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۸,۰۵۷ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۸,۸۸۱ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۹۸۶ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۴,۰۸۸ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۶۱,۳۶۲ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۶۶۳ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۹,۴۵۰ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۹,۹۴۱ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۷,۷۰۵ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۱۰,۱۹۴ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۵,۷۴۸ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۴,۵۷۸ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۹۰۴ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۶,۲۳۰ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۱,۲۶۵ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۵,۵۹۱ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۲,۳۱۳ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۸۷۶ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۵,۶۸۰ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393