تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۱۷,۵۴۶ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۶۹,۱۲۳ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۰,۱۹۸ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۵,۸۷۶ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۱۲۴ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۳,۳۶۹ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۳,۱۶۲ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۸,۶۲۱ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۹,۰۴۱ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۰,۵۷۰ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۶,۲۶۴ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۶,۸۲۷ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۰۳,۲۸۹ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۷,۱۳۲ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۸,۱۴۹ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۷,۸۹۴ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۲,۸۱۵ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۴,۹۳۸ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۳,۱۶۹ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۹,۶۲۱ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۷,۱۲۶ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۱,۰۲۱ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۰,۱۰۲ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۳,۷۲۰ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۴۹۹,۰۵۹ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۶,۳۲۸ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۸,۸۰۱ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۸۶,۶۸۸ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۵,۲۸۴ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۰,۳۵۸ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۱۶۹ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۰,۰۷۲ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۰,۵۸۰ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۷۴,۹۹۰ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۵,۴۹۹ پخش}

۳۶. وصیت {۲۹۹,۳۶۴ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۶,۲۱۴ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۸,۱۶۹ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۷,۸۶۸ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۲,۱۹۲ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۰,۸۶۴ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۱,۴۰۶ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۱,۱۴۸ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۰۳۶ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۹,۸۹۸ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۸,۳۰۶ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۰۰۱ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۰۸۴ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۴,۵۳۷ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۶,۵۵۹ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۰۵,۰۳۳ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۳۹,۵۰۶ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۸۸,۹۸۶ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۷,۲۱۵ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۰,۳۲۱ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۵,۶۵۶ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۲,۷۵۵ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۱,۱۶۶ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۶۵,۳۶۶ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۷۳,۸۸۲ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۰,۸۲۲ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۲,۶۱۴ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۰,۶۷۷ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۲۸۵ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۱۵۸ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۱۲۷ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۲,۸۶۳ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۶,۱۷۶ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۶۹,۲۸۳ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۶,۵۵۲ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۵,۴۶۴ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۶,۸۰۹ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۰۹۰ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۷,۳۹۹ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۱۵۹ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۱,۹۳۶ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۵۹,۳۹۶ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۹,۹۷۷ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۷,۶۷۲ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۸,۷۴۰ پخش}

۸۱. چیز {۱,۱۹۹,۸۲۷ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۱۸۰ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۴,۸۲۷ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۳,۸۶۱ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۰۰۰ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۴,۸۷۳ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۳۹,۹۸۶ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۴,۳۴۳ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۱,۴۷۰ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۲,۸۶۲ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۴,۰۴۲ پخش}


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393