تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. اسید بازی (دکلمه) {۹۴,۴۲۶ پخش}

۲. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۶۸,۱۰۵ پخش}

۳. بی بی بی بی سی {۵۰۰,۳۲۳ پخش}

۴. ریورسینگ عاصی {۱۱۸,۷۰۰ پخش}

۵. دموی رقص اشرار {۱۳۱,۰۴۰ پخش}

۶. دموی آلبوم 1414 {۳۲۴,۰۵۸ پخش}

۷. عمو نوروز نیا اینجا {۷۹۱,۱۰۷ پخش}

۸. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۶,۹۶۸ پخش}

۹. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۴۲,۲۸۷ پخش}

۱۰. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۳,۲۸۴ پخش}

۱۱. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۴,۵۱۶ پخش}

۱۲. گریه من (زنده) {۱۸۹,۵۴۰ پخش}

۱۳. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۹,۴۰۱ پخش}

۱۴. شعبان {۲,۰۴۰,۱۸۳ پخش}

۱۵. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۹,۸۴۶ پخش}

۱۶. از تهران تا برلین {۲۴۲,۱۷۴ پخش}

۱۷. اینگونه {۳۹۳,۴۰۰ پخش}

۱۸. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۹۲۲ پخش}

۱۹. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۷,۹۶۴ پخش}

۲۰. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۳۱,۴۰۶ پخش}

۲۱. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۵۵۷ پخش}

۲۲. مامان {۴۶۱,۱۳۶ پخش}

۲۳. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۴,۰۹۴ پخش}

۲۴. اینگونه بی تو {۵۵۶,۲۰۲ پخش}

۲۵. ریش (زنده) {۱۹۶,۱۸۵ پخش}

۲۶. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۲,۳۶۶ پخش}

۲۷. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۸,۲۳۱ پخش}

۲۸. با ما (با مجید کاظمی) {۳۳۱,۲۳۴ پخش}

۲۹. مرگ نازلی {۱,۳۰۱,۲۵۸ پخش}

۳۰. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۸,۳۲۶ پخش}

۳۱. بیان مره یاری بدن {۷۹۸,۳۷۶ پخش}

۳۲. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۹,۰۵۶ پخش}

۳۳. دکلمه {۱۵۷,۳۱۰ پخش}

۳۴. باداباد {۶۹۲,۳۷۴ پخش}

۳۵. پریود (با محسن نامجو) {۳,۲۰۹,۹۴۹ پخش}

۳۶. برای تو که در بندی {۱۹۸,۴۶۳ پخش}

۳۷. وصیت {۳۰۲,۴۲۱ پخش}

۳۸. تف کن تو صورت من {۲۶۸,۸۸۱ پخش}

۳۹. اجداد (دکلمه) {۱۴۱,۲۴۲ پخش}

۴۰. حاجی {۲۵۰,۰۸۳ پخش}

۴۱. خار تو {۱۸۴,۰۴۸ پخش}

۴۲. ایروپلان {۲۳۲,۸۱۴ پخش}

۴۳. ببخش گاو جان {۳۳۴,۳۸۶ پخش}

۴۴. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۵۶۴ پخش}

۴۵. ما ما میا {۱۳۴,۳۷۸ پخش}

۴۶. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۲,۱۹۱ پخش}

۴۷. سقوط اشرار {۲۱۰,۵۵۳ پخش}

۴۸. سقوط {۱۶۶,۶۳۹ پخش}

۴۹. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۶,۹۸۸ پخش}

۵۰. لوس آنجلس {۴۵۱,۷۱۳ پخش}

۵۱. نگفتمت نرو {۲۰۹,۶۱۷ پخش}

۵۲. تو حلقم {۱,۷۲۶,۰۳۰ پخش}

۵۳. قاضی شرعی {۶۴۱,۱۶۰ پخش}

۵۴. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۳,۱۲۰ پخش}

۵۵. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۹,۸۹۸ پخش}

۵۶. قاضی شرع {۱۵۲,۲۲۴ پخش}

۵۷. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۸,۱۹۸ پخش}

۵۸. دراکولا {۱۴۴,۱۱۲ پخش}

۵۹. نوشابه (زنده) {۴۷۷,۵۳۱ پخش}

۶۰. ایستاده مردن {۱,۱۸۶,۱۳۰ پخش}

۶۱. نقی {۳,۶۱۸,۹۱۹ پخش}

۶۲. بگا مگا {۱,۳۰۲,۳۹۷ پخش}

۶۳. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۵,۱۵۷ پخش}

۶۴. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۵,۱۳۸ پخش}

۶۵. کشته مارو {۱۱۵,۶۲۷ پخش}

۶۶. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۵,۶۲۵ پخش}

۶۷. تو ازم بدت می یاد {۲۱۵,۱۲۴ پخش}

۶۸. انکار {۱۸۴,۹۳۸ پخش}

۶۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۱۴,۶۱۶ پخش}

۷۰. وقتی که {۳۷۵,۱۴۸ پخش}

۷۱. پیش قاضی و معلق بازی {۳۹۱,۷۶۲ پخش}

۷۲. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۹,۴۵۸ پخش}

۷۳. مهدی {۵۹۳,۳۴۶ پخش}

۷۴. سال خون {۱۹۹,۰۷۱ پخش}

۷۵. وطن {۲۷۰,۱۷۶ پخش}

۷۶. برادر بردار {۱۸۴,۸۴۴ پخش}

۷۷. شاعر تمام شده {۳۵۶,۳۶۶ پخش}

۷۸. وای کشته ما رو {۲۶۳,۸۵۸ پخش}

۷۹. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۱,۳۸۱ پخش}

۸۰. به یاد ندا آقا سلطان {۴۷۱,۰۵۷ پخش}

۸۱. من خرم {۳۰۱,۱۱۱ پخش}

۸۲. چیز {۱,۲۱۵,۶۶۱ پخش}

۸۳. دادا کجایی {۲۱۱,۲۰۸ پخش}

۸۴. ما شریم {۲۱۷,۱۳۶ پخش}

۸۵. عمو کریس تاوون داره {۱۹۵,۳۴۳ پخش}

۸۶. آوازه خوان در خون {۱۹۶,۸۲۵ پخش}

۸۷. بامداد {۲۳۷,۵۸۸ پخش}

۸۸. زندگی سگی ما {۳۴۳,۵۵۸ پخش}

۸۹. فحش بده {۲۲۶,۹۳۳ پخش}

۹۰. حرف زن {۲۸۳,۷۶۴ پخش}

۹۱. ما آخر خط ایم {۲۰۴,۶۷۲ پخش}

۹۲. ما مرد نیستیم {۳۴۷,۹۵۸ پخش}


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393