تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۲۶,۹۳۷ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۸۳,۱۶۳ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۲,۴۶۰ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۷,۷۱۷ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۶۰۸ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۵,۳۹۷ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۴,۱۶۰ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۹,۶۸۲ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۰,۰۳۹ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۱,۸۴۹ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۷,۲۱۵ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۷,۵۱۴ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۱۲,۲۲۸ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۷,۹۷۴ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۹,۳۶۶ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۹,۱۴۲ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۱۵۸ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۵,۸۸۹ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۵,۰۴۱ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۹,۹۱۸ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۸,۴۵۲ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۱,۹۷۲ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۱,۷۰۹ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۴,۴۵۴ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۰,۱۶۷ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۶,۹۶۸ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۳۰۰ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۹۱,۰۴۰ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۵,۹۳۹ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۲,۵۲۶ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۵۷۴ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۰,۷۷۴ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۰,۹۲۴ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۸۵,۶۱۳ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۶,۱۵۴ پخش}

۳۶. وصیت {۳۰۰,۵۸۰ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۶,۶۹۷ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۸,۶۵۲ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۸,۵۳۹ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۲,۸۴۷ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۱,۲۷۰ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۲,۱۷۰ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۱,۷۷۲ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۳۴۸ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۰,۴۵۹ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۸,۹۶۲ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۴۸۴ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۶۳۰ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۶,۷۸۴ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۷,۶۰۴ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۱۱,۶۹۴ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۴۰,۰۲۱ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۰,۳۲۷ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۸,۰۵۸ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۱,۰۲۳ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۴۹۸ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۱۶۱ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۲,۸۶۷ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۷۱,۴۱۹ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۸۶,۴۵۵ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۷,۵۳۰ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۲,۸۷۹ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۱,۲۰۷ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۷۰۶ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۷۰۴ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۶۴۲ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۳,۵۳۴ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۸,۴۷۰ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۰,۸۷۴ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۷,۹۴۰ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۶,۵۷۲ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۸,۷۹۰ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۷۱۴ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۸,۳۲۰ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۵۶۵ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۳,۳۷۱ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۶۰,۵۰۴ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۳۰۴ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۸,۶۵۵ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۹,۳۳۲ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۴,۴۶۰ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۶۶۴ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۵,۴۲۰ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۴,۲۰۴ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۴۳۶ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۵,۵۲۸ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۰,۷۸۲ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۵,۱۲۳ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۱,۹۷۰ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۴۸۶ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۴,۹۰۰ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393