تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۳۳,۳۹۵ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۸۶,۷۹۸ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۳,۰۸۴ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۸,۱۳۸ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۷۱۷ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۶,۱۴۶ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۴,۴۵۶ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۹,۹۹۴ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۸۰,۶۳۲ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۲,۲۷۰ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۷,۵۷۴ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۷,۷۳۲ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۱۵,۹۱۰ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۸,۱۹۳ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۹,۶۷۸ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۹,۷۶۶ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۲۰۵ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۶,۲۶۴ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۵,۹۷۷ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۱۰۰,۱۰۵ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۸,۸۷۴ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۲,۲۸۴ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۲,۲۲۴ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۴,۶۷۲ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۰,۶۵۰ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۷,۱۸۶ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۵۹۶ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۹۲,۶۱۶ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۶,۱۴۲ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۳,۵۰۹ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۸۴۰ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۱,۵۲۲ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۱,۲۵۱ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۸۹,۲۹۵ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۶,۴۹۷ پخش}

۳۶. وصیت {۳۰۰,۹۷۰ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۷,۲۵۹ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۹,۱۲۰ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۸,۸۶۶ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۳,۰۹۷ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۱,۴۵۷ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۲,۴۳۶ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۲,۱۰۰ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۵۲۰ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۰,۷۴۰ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۹,۳۵۲ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۶۴۰ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۸۹۶ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۷,۳۹۲ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۷,۸۳۸ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۱۳,۸۳۱ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۴۰,۱۷۷ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۰,۶۳۹ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۸,۳۲۳ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۱,۲۴۲ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۷۳۲ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۳۳۲ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۳,۵۸۴ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۷۳,۲۶۰ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۹۰,۸۸۶ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۹,۴۸۰ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۳,۰۲۰ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۱,۴۱۰ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۸۴۷ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۸۴۵ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۸۴۴ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۳,۸۱۴ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۹,۸۸۹ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۱,۵۹۲ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۸,۷۸۳ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۶,۸۶۸ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۹,۳۳۶ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۸۷۰ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۸,۶۰۰ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۷۰۵ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۳,۶۸۳ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۶۱,۱۱۲ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۴۶۰ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۹,۱۰۷ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۹,۷۲۲ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۶,۱۲۹ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۹۶۰ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۵,۶۰۷ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۴,۴۵۴ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۷۴۸ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۵,۹۹۶ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۱,۰۱۶ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۵,۳۷۳ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۲,۰۷۹ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۷۵۱ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۵,۴۱۵ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393