تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۲۵,۷۰۴ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۸۱,۲۹۱ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۲,۱۳۲ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۷,۴۸۳ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۵۷۶ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۵,۰۷۰ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۴,۱۱۳ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۹,۶۰۴ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۹,۸۸۳ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۱,۶۹۳ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۷,۰۹۰ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۷,۴۵۱ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۱۱,۱۳۶ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۷,۸۹۶ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۹,۲۲۶ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۹,۰۶۴ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۳,۱۱۱ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۵,۸۴۲ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۴,۸۳۸ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۹,۹۱۸ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۸,۳۱۲ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۱,۸۹۴ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۱,۵۶۹ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۴,۴۰۷ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۵۰۰,۰۴۲ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۶,۹۳۶ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۳۰۰ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۹۰,۵۷۲ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۵,۷۸۳ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۲,۳۰۸ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۵۴۳ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۰,۶۴۹ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۰,۸۹۲ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۸۴,۱۹۴ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۶,۰۲۹ پخش}

۳۶. وصیت {۳۰۰,۵۰۲ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۶,۶۳۵ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۸,۶۰۶ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۸,۴۴۵ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۲,۷۲۲ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۱,۲۰۷ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۲,۰۷۷ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۱,۷۱۰ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۳۰۲ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۰,۴۱۲ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۸,۸۸۴ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۳۹۱ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۵۵۲ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۶,۵۸۱ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۷,۴۴۸ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۱۰,۷۷۴ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۳۹,۹۴۳ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۹۰,۱۴۰ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۷,۸۸۶ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۰,۸۹۸ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۴۳۶ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۱۱۴ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۲,۵۵۵ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۷۰,۵۹۲ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۸۴,۶۹۲ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۶,۶۲۵ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۲,۸۴۸ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۱,۱۴۵ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۶۷۵ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۶۷۳ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۵۷۹ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۳,۴۴۰ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۸,۰۰۲ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۰,۷۹۶ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۷,۷۳۸ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۶,۴۶۳ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۸,۳۳۸ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۶۰۵ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۸,۲۲۶ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۵۰۲ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۳,۱۲۱ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۶۰,۳۹۵ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۲۴۲ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۸,۵۴۶ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۹,۲۰۸ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۳,۷۷۴ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۶۱۷ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۵,۲۹۵ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۴,۱۱۰ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۳۹۰ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۵,۴۵۰ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۰,۷۳۵ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۴,۹۹۸ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۱,۸۹۲ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۴۸۶ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۴,۷۷۵ پخش}


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393