دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

سلام ۱ سلام
{۲۴۷,۲۹۱ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۲ اسید بازی (دکلمه)
{۱۸۵,۷۴۹ پخش}
بی بی بی بی سی ۴ بی بی بی بی سی
{۵۴۹,۱۲۰ پخش}
ریورسینگ عاصی ۵ ریورسینگ عاصی
{۱۴۰,۰۸۸ پخش}
دموی رقص اشرار ۶ دموی رقص اشرار
{۱۴۲,۱۹۴ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۷ دموی آلبوم 1414
{۳۲۸,۷۸۵ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۸ عمو نوروز نیا اینجا
{۸۰۶,۵۰۴ پخش}
همه لاتم ۱۱ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۹۵,۲۸۰ پخش}
شیاف ۱۲ شیاف
( از امین وحید) {۲۰۶,۰۲۹ پخش}
گریه من (زنده) ۱۳ گریه من (زنده)
{۱۹۷,۹۹۵ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۴ حالا چی مونده (زنده)
{۱۴۷,۹۳۴ پخش}
شعبان ۱۵ شعبان
{۲,۱۱۴,۰۱۸ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۱۶ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۳۲۸,۵۰۴ پخش}
از تهران تا برلین ۱۷ از تهران تا برلین
{۲۵۳,۳۹۰ پخش}
اینگونه ۱۸ اینگونه
{۴۰۳,۰۸۸ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۱۹ دموی آلبوم ترامادول
{۲۱۶,۱۳۸ پخش}
مامان ۲۳ مامان
{۴۷۰,۷۹۲ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۴ خار تو (ورژن کامل)
{۲۲۳,۳۲۹ پخش}
اینگونه بی تو ۲۵ اینگونه بی تو
{۵۶۵,۰۶۳ پخش}
ریش (زنده) ۲۶ ریش (زنده)
{۲۰۳,۵۳۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۷ رئیس جمهور (زنده)
{۵۱۲,۴۷۵ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۲۹ با ما (با مجید کاظمی)
{۳۳۶,۲۲۶ پخش}
مرگ نازلی ۳۰ مرگ نازلی
{۱,۳۳۳,۵۹۷ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۱ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۱۱۲,۷۱۰ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۲ بیان مره یاری بدن
{۸۱۶,۶۲۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۳ فصل دریا (با هاتف)
{۱۸۳,۵۱۸ پخش}
دکلمه ۳۴ دکلمه
{۱۶۴,۶۷۳ پخش}
باداباد ۳۵ باداباد
{۶۹۸,۰۲۲ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۶ پریود (با محسن نامجو)
{۳,۲۸۵,۰۷۹ پخش}
برای تو که در بندی ۳۷ برای تو که در بندی
{۲۰۳,۳۶۱ پخش}
وصیت ۳۸ وصیت
{۳۰۸,۶۴۶ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۹ تف کن تو صورت من
{۲۷۶,۰۵۷ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۰ اجداد (دکلمه)
{۱۴۶,۲۳۴ پخش}
حاجی ۴۱ حاجی
{۲۵۶,۹۰۰ پخش}
خار تو ۴۲ خار تو
{۱۸۸,۱۶۷ پخش}
ایروپلان ۴۳ ایروپلان
{۲۳۸,۴۷۷ پخش}
ببخش گاو جان ۴۴ ببخش گاو جان
{۳۴۵,۲۲۸ پخش}
ما ما میا ۴۶ ما ما میا
{۱۳۷,۳۷۳ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۷ انقلاب تفکر با غوغا
{۲۱۷,۲۹۲ پخش}
سقوط اشرار ۴۸ سقوط اشرار
{۲۱۶,۸۲۴ پخش}
سقوط ۴۹ سقوط
{۱۷۰,۶۷۹ پخش}
لوس آنجلس ۵۱
{۴۶۷,۵۹۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۲ نگفتمت نرو
{۲۱۵,۷۳۲ پخش}
تو حلقم ۵۳ تو حلقم
{۱,۷۷۳,۴۸۶ پخش}
قاضی شرعی ۵۴ قاضی شرعی
{۶۴۶,۸۳۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۵ اسمشو تقدیر نذار
{۴۰۱,۸۸۷ پخش}
قاضی شرع ۵۷ قاضی شرع
{۱۵۷,۰۶۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۵۸ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۸۳,۹۸۶ پخش}
دراکولا ۵۹ دراکولا
{۱۴۷,۳۸۸ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۰ نوشابه (زنده)
{۴۸۸,۵۱۴ پخش}
ایستاده مردن ۶۱ ایستاده مردن
{۱,۲۳۳,۳۶۷ پخش}
نقی ۶۲ نقی
{۳,۷۰۵,۰۷۸ پخش}
بگا مگا ۶۳ بگا مگا
{۱,۳۴۸,۱۹۸ پخش}
آخرین ترانه ۶۴ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۶۸,۸۷۰ پخش}
شب آخر ۶۵ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۲۴۰,۳۰۲ پخش}
کشته مارو ۶۶ کشته مارو
{۱۱۸,۳۷۲ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۸ تو ازم بدت می یاد
{۲۱۹,۵۷۰ پخش}
انکار ۶۹ انکار
{۱۸۹,۹۱۴ پخش}
وقتی که ۷۱ وقتی که
{۳۸۵,۱۰۱ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۲ پیش قاضی و معلق بازی
{۴۰۳,۷۵۹ پخش}
مهدی ۷۴ مهدی
{۶۰۴,۸۲۷ پخش}
سال خون ۷۵ سال خون
{۲۰۲,۸۷۸ پخش}
وطن ۷۶ وطن
{۲۷۵,۸۲۳ پخش}
برادر بردار ۷۷ برادر بردار
{۱۸۹,۲۹۰ پخش}
شاعر تمام شده ۷۸ شاعر تمام شده
{۳۶۵,۳۳۶ پخش}
وای کشته ما رو ۷۹ وای کشته ما رو
{۲۷۳,۰۹۳ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۱ به یاد ندا آقا سلطان
{۴۷۶,۸۱۴ پخش}
من خرم ۸۲ من خرم
{۳۰۶,۷۷۴ پخش}
چیز ۸۳ چیز
{۱,۲۴۷,۹۲۲ پخش}
دادا کجایی ۸۴ دادا کجایی
{۲۱۵,۲۶۴ پخش}
ما شریم ۸۵ ما شریم
{۲۲۲,۸۳۰ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۶ عمو کریس تاوون داره
{۱۹۸,۳۸۵ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۷ آوازه خوان در خون
{۲۰۰,۷۵۶ پخش}
بامداد ۸۸ بامداد
{۲۴۱,۲۲۲ پخش}
زندگی سگی ما ۸۹ زندگی سگی ما
{۳۵۶,۶۱۶ پخش}
فحش بده ۹۰ فحش بده
{۲۳۱,۱۶۰ پخش}
حرف زن ۹۱ حرف زن
{۲۸۶,۹۹۳ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۲ ما آخر خط ایم
{۲۰۷,۶۰۴ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۳ ما مرد نیستیم
{۳۵۵,۸۰۴ پخش}

موزیک ویدیو

دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

5 روز و 9 ساعت پیش
[۷۹,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

3 ماه پیش
[۲۸۲,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

7 ماه پیش
[۱۰۰,۶۲۰ views]

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393