تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. کوبانی (با مجید کاظمی و شاهو حسینی) {۱۲۱,۷۴۲ پخش}

۲. بی بی بی بی سی {۴۷۴,۷۵۴ پخش}

۳. ریورسینگ عاصی {۱۱۱,۰۲۵ پخش}

۴. دموی رقص اشرار {۱۲۶,۷۵۰ پخش}

۵. دموی آلبوم 1414 {۳۲۲,۳۸۹ پخش}

۶. عمو نوروز نیا اینجا {۷۸۴,۲۵۸ پخش}

۷. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۲۳,۵۵۲ پخش}

۸. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۹,۱۲۰ پخش}

۹. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۹,۵۲۴ پخش}

۱۰. شیاف ( از امین وحید) {۱۸۰,۹۶۰ پخش}

۱۱. گریه من (زنده) {۱۸۶,۵۷۶ پخش}

۱۲. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۶,۹۵۲ پخش}

۱۳. شعبان {۲,۰۰۶,۹۵۵ پخش}

۱۴. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۱۷,۳۸۲ پخش}

۱۵. از تهران تا برلین {۲۳۸,۵۳۹ پخش}

۱۶. اینگونه {۳۸۸,۴۵۵ پخش}

۱۷. دموی آلبوم ترامادول {۲۱۲,۸۹۳ پخش}

۱۸. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۸۵,۳۱۲ پخش}

۱۹. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۷۲۴,۰۷۴ پخش}

۲۰. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۹,۷۷۷ پخش}

۲۱. مامان {۴۵۷,۸۱۳ پخش}

۲۲. خار تو (ورژن کامل) {۲۱۱,۳۹۵ پخش}

۲۳. اینگونه بی تو {۵۵۰,۸۸۲ پخش}

۲۴. ریش (زنده) {۱۹۳,۹۲۳ پخش}

۲۵. رئیس جمهور (زنده) {۴۹۹,۴۸۰ پخش}

۲۶. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۳۶,۵۷۸ پخش}

۲۷. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۹,۱۱۳ پخش}

۲۸. مرگ نازلی {۱,۲۸۸,۴۸۲ پخش}

۲۹. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۱۰۵,۴۷۱ پخش}

۳۰. بیان مره یاری بدن {۷۹۱,۲۶۳ پخش}

۳۱. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۷,۳۲۵ پخش}

۳۲. دکلمه {۱۵۰,۲۵۹ پخش}

۳۳. باداباد {۶۹۰,۷۳۶ پخش}

۳۴. پریود (با محسن نامجو) {۳,۱۷۹,۶۲۳ پخش}

۳۵. برای تو که در بندی {۱۹۵,۷۶۴ پخش}

۳۶. وصیت {۲۹۹,۷۲۲ پخش}

۳۷. تف کن تو صورت من {۲۶۶,۳۵۴ پخش}

۳۸. اجداد (دکلمه) {۱۳۸,۲۷۸ پخش}

۳۹. حاجی {۲۴۷,۹۷۷ پخش}

۴۰. خار تو {۱۸۲,۳۷۹ پخش}

۴۱. ایروپلان {۲۳۰,۹۸۹ پخش}

۴۲. ببخش گاو جان {۳۳۱,۵۹۳ پخش}

۴۳. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۵۱,۳۲۰ پخش}

۴۴. ما ما میا {۱۳۳,۱۶۱ پخش}

۴۵. انقلاب تفکر با غوغا {۲۱۰,۰۶۹ پخش}

۴۶. سقوط اشرار {۲۰۸,۶۳۴ پخش}

۴۷. سقوط {۱۶۵,۱۷۲ پخش}

۴۸. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۱۵,۲۰۹ پخش}

۴۹. لوس آنجلس {۴۴۵,۶۱۴ پخش}

۵۰. نگفتمت نرو {۲۰۷,۰۴۳ پخش}

۵۱. تو حلقم {۱,۷۰۷,۹۸۱ پخش}

۵۲. قاضی شرعی {۶۳۹,۶۷۸ پخش}

۵۳. اسمشو تقدیر نذار {۳۸۹,۶۷۲ پخش}

۵۴. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۸۷,۵۷۴ پخش}

۵۵. قاضی شرع {۱۵۰,۶۰۲ پخش}

۵۶. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۷۶,۱۸۶ پخش}

۵۷. دراکولا {۱۴۳,۰۳۶ پخش}

۵۸. نوشابه (زنده) {۴۷۱,۷۹۰ پخش}

۵۹. ایستاده مردن {۱,۱۶۷,۸۱۶ پخش}

۶۰. نقی {۳,۵۷۸,۴۶۸ پخش}

۶۱. بگا مگا {۱,۲۸۳,۳۰۲ پخش}

۶۲. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۶۲,۷۵۴ پخش}

۶۳. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۳۰,۸۴۸ پخش}

۶۴. کشته مارو {۱۱۴,۳۹۴ پخش}

۶۵. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۶۴,۴۷۰ پخش}

۶۶. تو ازم بدت می یاد {۲۱۳,۲۵۲ پخش}

۶۷. انکار {۱۸۳,۲۲۲ پخش}

۶۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۸۰۶,۹۴۱ پخش}

۶۹. وقتی که {۳۷۰,۰۷۸ پخش}

۷۰. پیش قاضی و معلق بازی {۳۸۷,۰۶۷ پخش}

۷۱. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۷۵,۹۶۴ پخش}

۷۲. مهدی {۵۸۷,۴۹۶ پخش}

۷۳. سال خون {۱۹۷,۲۷۷ پخش}

۷۴. وطن {۲۶۷,۶۴۹ پخش}

۷۵. برادر بردار {۱۸۳,۳۴۶ پخش}

۷۶. شاعر تمام شده {۳۵۲,۵۴۴ پخش}

۷۷. وای کشته ما رو {۲۵۹,۷۲۴ پخش}

۷۸. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۸۰,۰۳۹ پخش}

۷۹. به یاد ندا آقا سلطان {۴۶۷,۸۵۹ پخش}

۸۰. من خرم {۲۹۸,۹۸۹ پخش}

۸۱. چیز {۱,۲۰۱,۶۳۶ پخش}

۸۲. دادا کجایی {۲۰۹,۳۶۷ پخش}

۸۳. ما شریم {۲۱۴,۹۰۵ پخش}

۸۴. عمو کریس تاوون داره {۱۹۳,۸۹۲ پخش}

۸۵. آوازه خوان در خون {۱۹۵,۱۷۱ پخش}

۸۶. بامداد {۲۳۵,۱۵۴ پخش}

۸۷. زندگی سگی ما {۳۴۰,۱۵۸ پخش}

۸۸. فحش بده {۲۲۴,۵۴۶ پخش}

۸۹. حرف زن {۲۸۱,۶۸۹ پخش}

۹۰. ما آخر خط ایم {۲۰۳,۲۸۳ پخش}

۹۱. ما مرد نیستیم {۳۴۴,۳۰۷ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393