تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی {۳۲۳,۳۸۸ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی {۸۴,۲۷۱ پخش}

۳. دموی رقص اشرار {۱۰۹,۷۴۶ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 {۳۱۵,۹۳۱ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا {۷۶۱,۳۲۶ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۱۲,۹۴۴ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۳۰,۱۵۰ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۷۰,۷۷۳ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) {۱۶۷,۵۲۸ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) {۱۷۷,۸۸۶ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) {۱۳۰,۵۷۲ پخش}

۱۲. شعبان {۱,۹۰۶,۸۱۹ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۰۷,۷۴۱ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین {۲۲۶,۵۴۳ پخش}

۱۵. اینگونه {۳۷۵,۵۵۴ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۹,۷۱۰ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۷۶,۵۴۵ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۹۹,۲۸۵ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۵,۸۷۷ پخش}

۲۰. مامان {۴۴۵,۵۵۱ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) {۲۰۰,۸۶۵ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو {۵۳۷,۶۵۴ پخش}

۲۳. ریش (زنده) {۱۸۶,۲۳۲ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) {۴۸۹,۰۷۵ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۹,۰۴۳ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) {۳۲۲,۴۳۶ پخش}

۲۷. مرگ نازلی {۱,۲۳۹,۴۰۴ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۹,۹۴۹ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن {۷۶۶,۸۰۲ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) {۱۷۲,۰۲۱ پخش}

۳۱. دکلمه {۱۴۴,۴۵۶ پخش}

۳۲. باداباد {۶۸۴,۰۴۴ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) {۳,۰۵۴,۷۲۹ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی {۱۸۹,۰۷۲ پخش}

۳۵. وصیت {۲۹۲,۱۸۸ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من {۲۵۹,۱۳۱ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) {۱۳۳,۵۸۲ پخش}

۳۸. حاجی {۲۳۹,۴۶۰ پخش}

۳۹. خار تو {۱۷۶,۲۸۰ پخش}

۴۰. ایروپلان {۲۲۵,۲۴۸ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان {۳۲۰,۳۴۶ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۵,۵۰۱ پخش}

۴۳. ما ما میا {۱۲۹,۴۶۴ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۳,۴۲۴ پخش}

۴۵. سقوط اشرار {۲۰۱,۴۸۹ پخش}

۴۶. سقوط {۱۶۰,۱۸۰ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۰۷,۵۳۴ پخش}

۴۸. لوس آنجلس {۴۲۴,۸۸۱ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو {۱۹۸,۷۹۰ پخش}

۵۰. تو حلقم {۱,۶۳۷,۶۸۸ پخش}

۵۱. قاضی شرعی {۶۳۳,۴۳۸ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار {۳۷۴,۸۶۸ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۸,۵۷۳ پخش}

۵۴. قاضی شرع {۱۴۴,۲۶۸ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۶۳,۲۲۲ پخش}

۵۶. دراکولا {۱۳۷,۸۵۷ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) {۴۵۱,۳۵۴ پخش}

۵۸. ایستاده مردن {۱,۱۰۷,۲۵۶ پخش}

۵۹. نقی {۳,۴۳۹,۸۹۳ پخش}

۶۰. بگا مگا {۱,۲۲۱,۹۴۸ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۸,۷۹۲ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۵,۲۰۱ پخش}

۶۳. کشته مارو {۱۱۱,۱۹۶ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۹,۹۴۶ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد {۲۰۷,۰۷۴ پخش}

۶۶. انکار {۱۷۶,۸۱۰ پخش}

۶۷. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید ) {۷۷۹,۵۷۸ پخش}

۶۸. وقتی که {۳۵۴,۹۰۰ پخش}

۶۹. پیش قاضی و معلق بازی {۳۶۹,۱۵۸ پخش}

۷۰. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۶۳,۳۷۴ پخش}

۷۱. مهدی {۵۶۷,۸۷۱ پخش}

۷۲. سال خون {۱۹۱,۴۷۴ پخش}

۷۳. وطن {۲۵۹,۳۶۵ پخش}

۷۴. برادر بردار {۱۷۷,۳۵۶ پخش}

۷۵. شاعر تمام شده {۳۳۰,۰۱۸ پخش}

۷۶. وای کشته ما رو {۲۴۵,۴۵۰ پخش}

۷۷. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۵,۲۳۴ پخش}

۷۸. به یاد ندا آقا سلطان {۴۵۸,۴۵۲ پخش}

۷۹. من خرم {۲۹۰,۴۰۹ پخش}

۸۰. چیز {۱,۱۵۰,۸۴۳ پخش}

۸۱. دادا کجایی {۲۰۱,۸۷۹ پخش}

۸۲. ما شریم {۲۰۸,۲۱۳ پخش}

۸۳. عمو کریس تاوون داره {۱۸۸,۵۵۷ پخش}

۸۴. آوازه خوان در خون {۱۹۰,۲۱۰ پخش}

۸۵. بامداد {۲۲۷,۷۱۳ پخش}

۸۶. زندگی سگی ما {۳۲۹,۳۷۸ پخش}

۸۷. فحش بده {۲۱۶,۸۵۵ پخش}

۸۸. حرف زن {۲۷۵,۷۴۵ پخش}

۸۹. ما آخر خط ایم {۱۹۸,۶۶۶ پخش}

۹۰. ما مرد نیستیم {۳۳۲,۷۹۴ پخش}


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393