تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی {۲۴۲,۵۳۳ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی {۷۴,۵۶۸ پخش}

۳. دموی رقص اشرار {۱۰۳,۶۹۳ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 {۳۱۳,۵۹۱ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا {۷۵۴,۴۰۰ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۹,۷۹۲ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۷,۵۴۵ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۸,۱۰۵ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) {۱۶۳,۳۷۸ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) {۱۷۵,۰۹۴ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۸,۸۵۶ پخش}

۱۲. شعبان {۱,۸۷۸,۶۶۱ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) {۳۰۲,۰۰۰ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین {۲۲۲,۷۲۱ پخش}

۱۵. اینگونه {۳۶۹,۷۸۲ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۸,۸۳۷ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۷۳,۶۷۴ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۹۰,۰۵۰ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۴,۵۸۲ پخش}

۲۰. مامان {۴۴۱,۰۵۸ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) {۱۹۷,۳۵۵ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو {۵۳۲,۳۸۱ پخش}

۲۳. ریش (زنده) {۱۸۳,۸۹۲ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) {۴۸۵,۷۸۴ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۶,۹۵۲ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۹,۵۸۱ پخش}

۲۷. مرگ نازلی {۱,۲۲۴,۸۱۸ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۸,۴۳۶ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن {۷۵۸,۱۶۰ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۹,۷۹۰ پخش}

۳۱. دکلمه {۱۴۳,۱۹۲ پخش}

۳۲. باداباد {۶۸۱,۶۲۶ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) {۳,۰۱۱,۶۲۶ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی {۱۸۷,۲۹۳ پخش}

۳۵. وصیت {۲۹۰,۴۲۵ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من {۲۵۵,۸۵۵ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) {۱۳۲,۱۳۲ پخش}

۳۸. حاجی {۲۳۶,۸۳۹ پخش}

۳۹. خار تو {۱۷۳,۹۵۵ پخش}

۴۰. ایروپلان {۲۲۳,۰۶۴ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان {۳۱۵,۵۱۰ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۳,۶۲۹ پخش}

۴۳. ما ما میا {۱۲۸,۳۵۶ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا {۲۰۱,۸۳۲ پخش}

۴۵. سقوط اشرار {۱۹۸,۴۰۰ پخش}

۴۶. سقوط {۱۵۸,۷۴۵ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۰۴,۴۷۶ پخش}

۴۸. لوس آنجلس {۴۱۹,۸۵۸ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو {۱۹۵,۷۹۵ پخش}

۵۰. تو حلقم {۱,۶۱۵,۱۹۲ پخش}

۵۱. قاضی شرعی {۶۳۱,۰۸۲ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار {۳۶۶,۸۳۴ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۶,۲۶۴ پخش}

۵۴. قاضی شرع {۱۴۲,۰۵۳ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۶۰,۶۶۴ پخش}

۵۶. دراکولا {۱۳۶,۵۷۸ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) {۴۴۳,۱۰۲ پخش}

۵۸. ایستاده مردن {۱,۰۸۷,۷۷۲ پخش}

۵۹. نقی {۳,۳۸۹,۳۰۲ پخش}

۶۰. بگا مگا {۱,۲۰۲,۱۳۶ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۷,۹۳۴ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۳,۹۳۸ پخش}

۶۳. کشته مارو {۱۰۹,۵۴۳ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۸,۸۵۴ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد {۲۰۴,۵۱۶ پخش}

۶۶. انکار {۱۷۳,۷۶۸ پخش}

۶۷. وقتی که {۳۴۹,۳۳۰ پخش}

۶۸. پیش قاضی و معلق بازی {۳۶۱,۸۱۰ پخش}

۶۹. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۵۸,۶۷۹ پخش}

۷۰. مهدی {۵۶۰,۹۲۹ پخش}

۷۱. سال خون {۱۸۹,۲۲۸ پخش}

۷۲. وطن {۲۵۶,۸۵۴ پخش}

۷۳. برادر بردار {۱۷۵,۱۵۶ پخش}

۷۴. شاعر تمام شده {۳۲۴,۶۲۰ پخش}

۷۵. وای کشته ما رو {۲۴۰,۲۰۸ پخش}

۷۶. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۳,۳۶۲ پخش}

۷۷. به یاد ندا آقا سلطان {۴۵۴,۶۹۳ پخش}

۷۸. من خرم {۲۸۷,۵۰۸ پخش}

۷۹. چیز {۱,۱۳۲,۶۰۶ پخش}

۸۰. دادا کجایی {۱۹۹,۷۲۶ پخش}

۸۱. ما شریم {۲۰۵,۲۱۸ پخش}

۸۲. عمو کریس تاوون داره {۱۸۶,۴۵۱ پخش}

۸۳. آوازه خوان در خون {۱۸۸,۳۸۵ پخش}

۸۴. بامداد {۲۲۵,۰۹۲ پخش}

۸۵. زندگی سگی ما {۳۲۵,۳۸۴ پخش}

۸۶. فحش بده {۲۱۳,۹۵۴ پخش}

۸۷. حرف زن {۲۷۳,۷۱۷ پخش}

۸۸. ما آخر خط ایم {۱۹۷,۲۶۲ پخش}

۸۹. ما مرد نیستیم {۳۲۸,۰۰۵ پخش}

۹۰. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۶۷,۶۶۰ پخش}

موزیک ویدیو شاهین نجفی

دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

1 هفته و 4 روز پیش
[۸۳,۶۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

5 ماه پیش
[۸۵,۰۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

1 سال و 9 ماه پیش
[۲۶۶,۴۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آن چشم ها (اجرای زنده) شاهین نجفی
موزیک ویدیو آن چشم ها (اجرای زنده)

1 سال و 9 ماه پیش
[۳۹,۶۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

4 هفته پیش
[۳,۴۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

1 سال و 11 ماه پیش
[۳۵,۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

1 سال و 1 ماه پیش
[۲۸,۷۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۳,۶۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بیان مره یاری بدن شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیان مره یاری بدن

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۶,۵۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

2 سال و 9 ماه پیش
[۲۹,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

2 سال و 11 ماه پیش
[۱۷,۲۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

2 سال و 1 ماه پیش
[۳۴,۶۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۷,۱۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

2 سال و 3 ماه پیش
[۲۷,۸۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

2 سال و 3 ماه پیش
[۳۵,۵۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۴۰,۲۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

2 سال و 3 ماه پیش
[۴۳,۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

3 سال و 8 ماه پیش
[۵۲,۸۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

1 سال و 8 ماه پیش
[۵۷,۳۴۵ views]

This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393