تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. بی بی بی بی سی {۱۵۰,۰۵۶ پخش}

۲. ریورسینگ عاصی {۶۵,۲۰۸ پخش}

۳. دموی رقص اشرار {۹۹,۱۸۴ پخش}

۴. دموی آلبوم 1414 {۳۱۱,۹۸۴ پخش}

۵. عمو نوروز نیا اینجا {۷۴۷,۵۵۲ پخش}

۶. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۷,۱۴۰ پخش}

۷. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۴,۹۷۱ پخش}

۸. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۵,۵۹۴ پخش}

۹. شیاف ( از امین وحید) {۱۶۰,۲۹۰ پخش}

۱۰. گریه من (زنده) {۱۷۳,۲۶۹ پخش}

۱۱. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۶,۹۰۶ پخش}

۱۲. شعبان {۱,۸۵۷,۲۸۹ پخش}

۱۳. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۹۱,۵۹۵ پخش}

۱۴. از تهران تا برلین {۲۱۹,۳۳۶ پخش}

۱۵. اینگونه {۳۶۶,۳۵۰ پخش}

۱۶. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۷,۶۵۱ پخش}

۱۷. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۷۱,۳۱۹ پخش}

۱۸. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۸۱,۹۳۸ پخش}

۱۹. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۳,۵۵۳ پخش}

۲۰. مامان {۴۳۸,۱۵۷ پخش}

۲۱. خار تو (ورژن کامل) {۱۹۴,۸۱۲ پخش}

۲۲. اینگونه بی تو {۵۲۸,۰۶۰ پخش}

۲۳. ریش (زنده) {۱۸۱,۷۸۶ پخش}

۲۴. رئیس جمهور (زنده) {۴۸۳,۰۵۴ پخش}

۲۵. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۵,۴۲۴ پخش}

۲۶. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۷,۱۶۳ پخش}

۲۷. مرگ نازلی {۱,۲۱۴,۱۱۶ پخش}

۲۸. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۷,۲۰۳ پخش}

۲۹. بیان مره یاری بدن {۷۵۲,۸۲۴ پخش}

۳۰. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۸,۵۷۳ پخش}

۳۱. دکلمه {۱۴۱,۸۹۷ پخش}

۳۲. باداباد {۶۷۹,۹۴۱ پخش}

۳۳. پریود (با محسن نامجو) {۲,۹۷۶,۹۱۶ پخش}

۳۴. برای تو که در بندی {۱۸۵,۴۹۹ پخش}

۳۵. وصیت {۲۸۸,۷۴۰ پخش}

۳۶. تف کن تو صورت من {۲۵۳,۱۲۵ پخش}

۳۷. اجداد (دکلمه) {۱۳۰,۷۷۴ پخش}

۳۸. حاجی {۲۳۴,۵۹۲ پخش}

۳۹. خار تو {۱۷۲,۰۰۵ پخش}

۴۰. ایروپلان {۲۲۱,۲۸۶ پخش}

۴۱. ببخش گاو جان {۳۱۱,۹۶۸ پخش}

۴۲. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۲,۰۸۴ پخش}

۴۳. ما ما میا {۱۲۷,۱۸۶ پخش}

۴۴. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۹,۵۸۶ پخش}

۴۵. سقوط اشرار {۱۹۶,۲۷۹ پخش}

۴۶. سقوط {۱۵۷,۰۷۶ پخش}

۴۷. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۴۰۱,۰۱۳ پخش}

۴۸. لوس آنجلس {۴۱۵,۲۲۵ پخش}

۴۹. نگفتمت نرو {۱۹۳,۲۳۷ پخش}

۵۰. تو حلقم {۱,۵۹۶,۹۵۶ پخش}

۵۱. قاضی شرعی {۶۲۹,۳۹۷ پخش}

۵۲. اسمشو تقدیر نذار {۳۵۹,۹۲۳ پخش}

۵۳. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۳,۹۵۵ پخش}

۵۴. قاضی شرع {۱۴۰,۱۶۶ پخش}

۵۵. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۸,۰۴۳ پخش}

۵۶. دراکولا {۱۳۵,۵۰۱ پخش}

۵۷. نوشابه (زنده) {۴۳۵,۸۳۲ پخش}

۵۸. ایستاده مردن {۱,۰۷۲,۳۹۰ پخش}

۵۹. نقی {۳,۳۴۷,۵۲۶ پخش}

۶۰. بگا مگا {۱,۱۸۵,۸۰۲ پخش}

۶۱. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۶,۸۸۹ پخش}

۶۲. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۲,۷۰۵ پخش}

۶۳. کشته مارو {۱۰۸,۲۱۷ پخش}

۶۴. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۷,۹۱۸ پخش}

۶۵. تو ازم بدت می یاد {۲۰۲,۶۷۵ پخش}

۶۶. انکار {۱۷۰,۹۱۳ پخش}

۶۷. وقتی که {۳۴۵,۸۲۰ پخش}

۶۸. پیش قاضی و معلق بازی {۳۵۶,۵۲۲ پخش}

۶۹. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۵۵,۰۶۰ پخش}

۷۰. مهدی {۵۵۴,۵۳۳ پخش}

۷۱. سال خون {۱۸۶,۶۸۵ پخش}

۷۲. وطن {۲۵۴,۲۳۳ پخش}

۷۳. برادر بردار {۱۷۳,۷۰۶ پخش}

۷۴. شاعر تمام شده {۳۲۰,۸۲۹ پخش}

۷۵. وای کشته ما رو {۲۳۵,۵۴۴ پخش}

۷۶. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۷۱,۷۵۶ پخش}

۷۷. به یاد ندا آقا سلطان {۴۵۱,۵۸۸ پخش}

۷۸. من خرم {۲۸۴,۷۶۲ پخش}

۷۹. چیز {۱,۱۱۸,۳۱۷ پخش}

۸۰. دادا کجایی {۱۹۷,۸۳۹ پخش}

۸۱. ما شریم {۲۰۳,۴۵۵ پخش}

۸۲. عمو کریس تاوون داره {۱۸۵,۰۷۸ پخش}

۸۳. آوازه خوان در خون {۱۸۷,۱۲۲ پخش}

۸۴. بامداد {۲۲۲,۹۲۴ پخش}

۸۵. زندگی سگی ما {۳۲۲,۲۸۰ پخش}

۸۶. فحش بده {۲۱۱,۸۹۴ پخش}

۸۷. حرف زن {۲۷۱,۸۱۴ پخش}

۸۸. ما آخر خط ایم {۱۹۶,۲۷۹ پخش}

۸۹. ما مرد نیستیم {۳۲۴,۴۶۴ پخش}

۹۰. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۵۶,۲۷۲ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393