تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۴,۴۲۹ پخش}

۲. شاسیار {۷,۶۱۲ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۸,۲۸۲ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۱۶,۶۲۵ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۱,۰۱۳ پخش}

۶. کدخدا {۲۸,۰۱۷ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۴۸,۱۴۱ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۶۹,۳۵۳ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۲۹,۹۴۴ پخش}

۱۰. محتسب {۷۰,۶۸۳ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۲,۹۷۸ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۲۹,۵۶۲ پخش}

۱۳. راز {۹,۶۵۶ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۶۰,۲۹۴ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۴۲۸ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۱,۷۱۴ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۵,۹۷۴ پخش}

۱۸. برای غزالان {۴,۰۴۰ پخش}

۱۹. کودک {۴,۶۸۰ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۴,۰۸۴ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۴۶,۸۱۱ پخش}

۲۲. سربازان {۴۳,۳۲۱ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۲۶۲ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۱,۱۳۴ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۴,۳۵۰ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۴,۴۱۳ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۸,۵۹۴ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۵,۹۲۶ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۸۹,۴۷۷ پخش}

۳۰. جدید {۳۸۹,۸۲۸ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393