تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۷,۲۲۲ پخش}

۲. شاسیار {۸,۵۰۲ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۹,۵۱۴ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۲۲,۹۲۸ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۱,۹۸۰ پخش}

۶. کدخدا {۳۰,۷۶۳ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۵۱,۱۹۹ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۷۲,۵۲۰ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۳۳,۷۶۶ پخش}

۱۰. محتسب {۷۲,۷۵۸ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۴,۰۷۰ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۳۰,۴۳۵ پخش}

۱۳. راز {۱۰,۱۵۵ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۶۲,۳۳۷ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۹۲۸ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۲,۸۲۲ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۶,۶۴۵ پخش}

۱۸. برای غزالان {۴,۴۴۶ پخش}

۱۹. کودک {۵,۳۱۹ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۵,۵۵۱ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۵۰,۹۱۴ پخش}

۲۲. سربازان {۴۴,۲۲۶ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۶۹۹ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۴,۵۳۴ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۵,۱۱۴ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۵,۲۷۱ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۹,۶۰۸ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۷,۳۴۶ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۹۳,۱۴۳ پخش}

۳۰. جدید {۳۹۷,۵۰۳ پخش}


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393