تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۳,۹۳۰ پخش}

۲. شاسیار {۷,۴۲۵ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۸,۰۱۷ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۱۴,۲۸۵ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۰,۵۴۵ پخش}

۶. کدخدا {۲۶,۸۹۴ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۴۷,۳۳۰ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۶۸,۶۳۶ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۲۸,۶۱۸ پخش}

۱۰. محتسب {۷۰,۲۳۱ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۲,۷۴۴ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۲۹,۴۰۶ پخش}

۱۳. راز {۹,۵۳۱ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۵۹,۸۱۰ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۲۲۶ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۱,۴۳۴ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۵,۷۴۰ پخش}

۱۸. برای غزالان {۳,۹۶۲ پخش}

۱۹. کودک {۴,۴۹۲ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۳,۷۸۸ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۴۴,۹۲۴ پخش}

۲۲. سربازان {۴۲,۷۵۹ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۰۲۸ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۰,۱۶۶ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۴,۱۹۴ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۴,۲۱۰ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۸,۲۶۶ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۵,۷۵۵ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۸۸,۱۳۶ پخش}

۳۰. جدید {۳۸۷,۲۰۷ پخش}

موزیک ویدیو گروه مستان همای

دانلود موزیک ویدیو سربازان گروه مستان همای
موزیک ویدیو سربازان

1 سال و 4 ماه پیش
[۶,۲۴۰ views]

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393