تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۷,۰۳۴ پخش}

۲. شاسیار {۸,۵۰۲ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۹,۵۱۴ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۲۲,۷۲۵ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۱,۹۳۳ پخش}

۶. کدخدا {۳۰,۴۰۴ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۵۰,۹۹۶ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۷۲,۳۱۷ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۳۳,۶۱۰ پخش}

۱۰. محتسب {۷۲,۵۸۶ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۴,۰۰۸ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۳۰,۴۳۵ پخش}

۱۳. راز {۱۰,۱۲۴ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۶۲,۳۰۶ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۹۱۲ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۲,۷۹۱ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۶,۶۱۴ پخش}

۱۸. برای غزالان {۴,۴۴۶ پخش}

۱۹. کودک {۵,۳۰۴ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۵,۴۷۳ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۵۰,۶۸۰ پخش}

۲۲. سربازان {۴۴,۲۲۶ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۶۸۴ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۴,۳۱۶ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۵,۰۶۷ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۵,۱۹۳ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۹,۴۸۳ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۷,۳۱۵ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۹۲,۸۳۱ پخش}

۳۰. جدید {۳۹۶,۹۸۸ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393