تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۷,۰۹۷ پخش}

۲. شاسیار {۸,۵۰۲ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۹,۵۱۴ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۲۲,۷۵۶ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۱,۹۳۳ پخش}

۶. کدخدا {۳۰,۴۵۱ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۵۱,۰۱۲ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۷۲,۳۸۰ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۳۳,۶۷۲ پخش}

۱۰. محتسب {۷۲,۶۱۸ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۴,۰۲۳ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۳۰,۴۳۵ پخش}

۱۳. راز {۱۰,۱۴۰ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۶۲,۳۲۲ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۹۱۲ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۲,۷۹۱ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۶,۵۹۸ پخش}

۱۸. برای غزالان {۴,۴۴۶ پخش}

۱۹. کودک {۵,۳۰۴ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۵,۴۸۸ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۵۰,۷۴۲ پخش}

۲۲. سربازان {۴۴,۲۲۶ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۶۸۴ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۴,۳۶۳ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۵,۰۸۳ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۵,۲۰۹ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۹,۵۳۰ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۷,۳۱۵ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۹۲,۸۹۴ پخش}

۳۰. جدید {۳۹۷,۰۸۲ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393