تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) { خواننده } {۲۴,۹۷۵ پخش}

۲. شاسیار { خواننده } {۷,۸۶۲ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) { خواننده } {۳۸,۵۱۶ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) { خواننده } {۱۱۸,۰۶۰ پخش}

۵. بانوی ایرانی { خواننده } {۲۱,۳۰۹ پخش}

۶. کدخدا { خواننده } {۲۸,۶۷۲ پخش}

۷. مردم آزاری مکن { خواننده } {۴۹,۳۱۱ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید { خواننده } {۱۶۹,۹۴۶ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری { خواننده } {۲۳۰,۷۷۰ پخش}

۱۰. محتسب { خواننده } {۷۱,۲۲۹ پخش}

۱۱. قرار بود { خواننده } {۳۳,۱۸۱ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی { خواننده } {۲۹,۷۱۸ پخش}

۱۳. راز { خواننده } {۹,۷۳۴ پخش}

۱۴. پروردگار مست { خواننده } {۶۰,۶۸۴ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش { خواننده } {۵,۴۹۱ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی { خواننده } {۳۱,۹۰۲ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست { خواننده } {۱۶,۰۹۹ پخش}

۱۸. برای غزالان { خواننده } {۴,۰۸۷ پخش}

۱۹. کودک { خواننده } {۴,۷۴۲ پخش}

۲۰. نام کوروش { خواننده } {۶۴,۵۲۱ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) { خواننده } {۱۴۷,۸۲۵ پخش}

۲۲. سربازان { خواننده } {۴۳,۴۶۱ پخش}

۲۳. بهار { خواننده } {۲۱,۳۲۵ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن { خواننده } {۱۲۱,۸۳۶ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان { خواننده } {۶۴,۵۳۷ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام { خواننده } {۳۴,۶۹۴ پخش}

۲۷. مستان می آیند { خواننده } {۴۸,۷۶۵ پخش}

۲۸. حقت این است { خواننده } {۳۶,۰۹۸ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من { خواننده } {۱۹۰,۳۶۶ پخش}

۳۰. جدید { خواننده } {۳۹۲,۰۱۲ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393