تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۷,۶۵۸ پخش}

۲. شاسیار {۸,۶۵۸ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۹,۵۷۷ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۲۳,۵۸۳ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۲۲,۱۲۰ پخش}

۶. کدخدا {۳۱,۲۴۶ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۵۱,۷۲۹ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۷۲,۸۱۶ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۳۴,۱۵۶ پخش}

۱۰. محتسب {۷۲,۸۹۸ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۴,۱۳۲ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۳۰,۵۶۰ پخش}

۱۳. راز {۱۰,۲۱۸ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۶۲,۶۱۸ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۵,۹۹۰ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۳,۰۰۹ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۶,۸۰۱ پخش}

۱۸. برای غزالان {۴,۴۷۷ پخش}

۱۹. کودک {۵,۴۱۳ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۵,۶۱۳ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۵۱,۶۰۰ پخش}

۲۲. سربازان {۴۴,۴۹۱ پخش}

۲۳. بهار {۲۱,۷۳۰ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۲۵,۰۰۲ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۵,۳۰۱ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۵,۳۶۵ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۹,۶۷۰ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۷,۳۶۲ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۹۳,۵۰۲ پخش}

۳۰. جدید {۳۹۸,۳۳۰ پخش}


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393