تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۷۸۴ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۹۴,۸۴۸ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۴۱,۶۳۶ پخش}

۴. پاییز {۶۱,۰۷۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393