تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۷۸۴ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۹۴,۸۶۳ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۴۱,۶۶۷ پخش}

۴. پاییز {۶۱,۰۸۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393