تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت { خواننده } {۷,۴۷۲ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی { خواننده } {۹۲,۲۴۲ پخش}

۳. گل لاله عباسی { خواننده } {۴۰,۴۵۰ پخش}

۴. پاییز { خواننده } {۵۷,۳۴۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393