تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۸۱۵ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۹۴,۹۴۱ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۴۱,۶۸۳ پخش}

۴. پاییز {۶۱,۱۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393