تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۸۶۲ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۹۶,۲۰۵ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۴۱,۹۴۸ پخش}

۴. پاییز {۶۱,۹۱۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393