تک آهنگ های ساسی مانکن

۱. من مثل دیوونه هام {۳۰,۸۸۸ پخش}

۲. تو عوض نمیشی {۸۲,۴۷۷ پخش}

۳. برگرد ( از علی اندی) {۸,۱۷۴ پخش}

۴. منو ببخش (ورژن پیانو) {۳۸,۲۰۴ پخش}

۵. وقتی با هم دیگه ایم {۱۴۸,۸۰۸ پخش}

۶. نگو نه {۹۵,۸۶۲ پخش}

۷. ازهمون حرفا {۲۵۶,۶۲۰ پخش}

۸. عطسه {۴۷۳,۳۹۷ پخش}

۹. اون منو می خواد ( از سهیل نوری) {۷۸,۵۱۴ پخش}

۱۰. فقط ١ نفر تو ایران بود {۱۲۵,۲۳۶ پخش}

۱۱. وای چقد مستم {۲۹۵,۹۳۲ پخش}

۱۲. اولش خوب بود {۲۰۵,۷۱۷ پخش}

۱۳. عاشقم کردی {۲۷۱,۵۱۸ پخش}

۱۴. کمپانی لاو ( از علی امینی) {۱۷,۴۷۲ پخش}

۱۵. فازت چیه؟ (با ملانی) ( از علیشمس) {۲۳۰,۶۴۶ پخش}

۱۶. آره همین جور (ساسی مانکن، ملانی) ( از علیشمس) {۷۷,۶۸۸ پخش}

۱۷. آسمون آفتابیه (با ملانی) ( از علیشمس) {۱۸۲,۰۳۶ پخش}

۱۸. آره همینجور (با آمری، علیشمس، ملانی) {۱۰۷,۸۴۲ پخش}

۱۹. گریه داره(گیتار) {۲۶,۲۲۳ پخش}

۲۰. خط رو خط (با آمری) {۱۰۶,۷۳۵ پخش}

۲۱. رد تماس 2 {۳۲,۷۴۴ پخش}

۲۲. پاستوریزه {۳۷,۴۵۵ پخش}

۲۳. نیناشناش {۸۴,۴۵۸ پخش}

۲۴. موشولینا کوشن ! {۸۶,۷۹۸ پخش}

۲۵. امشب (با هیوا) {۳۸,۲۸۲ پخش}

۲۶. بگو چی کار کردم (با حسین مخته و پیمان) {۴۷,۸۱۴ پخش}

۲۷. عروسی 2 {۳۲,۱۲۰ پخش}

۲۸. گوشواره (با علیشمس و امیر مسعود) {۷۵,۹۰۹ پخش}

۲۹. 360 درجه {۳۳,۱۶۵ پخش}

۳۰. IQ 2 ICU {۷۶,۲۸۴ پخش}

۳۱. یه کاری کن رقصمون بیاد (همراه مبین) {۱۳۸,۰۱۳ پخش}

۳۲. ساسیلیشس (دی جی ام فیکس) {۶۲,۷۷۴ پخش}

۳۳. ساسی مانکن و داوود چرگری {۶۴,۸۰۲ پخش}

۳۴. تهران L.A کن {۲۹۷,۴۷۶ پخش}

۳۵. پارمیدا (ورژن 2) {۴۰۳,۳۶۹ پخش}

۳۶. قلقلک نده {۱۸۱,۲۴۰ پخش}

۳۷. صدام رو کشتن {۱۳۵,۶۱۰ پخش}

۳۸. میدونم دوستم نداری {۱۱۷,۸۲۶ پخش}

۳۹. King of Rap {۱۱۲,۱۹۵ پخش}

۴۰. داف هلندی {۱۲۷,۹۵۱ پخش}

۴۱. دیس لاو {۱۱۸,۹۵۰ پخش}

۴۲. بگو چه کار کنم {۱۱۴,۱۶۰ پخش}

۴۳. بوم بوم {۱۴۴,۵۸۰ پخش}

۴۴. پیشم نمون {۱۱۰,۴۷۹ پخش}

۴۵. پارتی ارواح {۱۷۶,۲۳۳ پخش}

۴۶. دیدی داف هلندی منم پرید {۲۲۸,۵۰۸ پخش}

۴۷. آره معروف شدم {۱۱۴,۱۱۴ پخش}

۴۸. رد تماس {۲۰۷,۱۹۹ پخش}

۴۹. کرانچی {۲۲۴,۴۶۸ پخش}

۵۰. جدیدترین ورژن دختر {۸۲۹,۴۵۲ پخش}

۵۱. شبه پارتی {۱۷۳,۶۱۲ پخش}

۵۲. مدرسه رپ {۲۲۷,۴۳۲ پخش}

۵۳. دافی شاپ {۲۳۴,۴۹۹ پخش}

۵۴. دیس صامت {۱۷۳,۵۶۵ پخش}

۵۵. از سه زاویه {۱۱۸,۶۵۳ پخش}

۵۶. به خدا مغرور نیستم {۱۱۸,۶۲۲ پخش}

۵۷. حالا برقص {۳۱۸,۳۳۳ پخش}

۵۸. بندری {۳۸۷,۶۱۳ پخش}

۵۹. دیوونه خونه {۳۳۸,۱۳۰ پخش}

۶۰. ای جان جان {۴۶۷,۹۲۲ پخش}

۶۱. عروسی {۵۳۱,۱۱۷ پخش}

۶۲. پارمیدا {۹۲۶,۲۰۳ پخش}

۶۳. بدو بدو {۳۷۱,۳۱۱ پخش}

۶۴. دختر چادری ( از آلبوم 6/10 مال خودمه از حسام وار) {۳۸,۰۷۹ پخش}

۶۵. مال منی ( از آلبوم 6/10 مال خودمه از حسام وار) {۱۸,۰۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ساسی مانکن :

ساسی مایکن
ساسی منکن
ساسیمانکن
ساسی مامکن
ساسی مانکان
سا سی مانکن
ساس مانکن
سی سی مانکن
ساسی ماکن
ساسان یافته ( ساسی مانکن ) در 20 آبان 1365 در اهواز متولد شد.
Sasy Mankan


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393