تک آهنگ های امیر جان صبوری

۱. نقل و صندلی {۱۲,۱۵۲ پخش}

۲. شهر خورشید {۴,۱۴۹ پخش}

۳. زندگی همین است {۴,۳۰۵ پخش}

۴. سکه طلا {۲,۶۰۵ پخش}

۵. قفس های طلایی {۳,۳۸۵ پخش}

۶. خامی {۲,۹۹۵ پخش}

۷. جدایی {۵,۰۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر جان صبوری :

امیر جان صبوری.
Amir Jan Saboori


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393