تک آهنگ های امیر جان صبوری

۱. نقل و صندلی {۱۳,۳۵۳ پخش}

۲. شهر خورشید {۵,۱۴۸ پخش}

۳. زندگی همین است {۵,۰۵۴ پخش}

۴. سکه طلا {۳,۴۶۳ پخش}

۵. قفس های طلایی {۳,۹۱۵ پخش}

۶. خامی {۳,۳۸۵ پخش}

۷. جدایی {۶,۵۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر جان صبوری :

امیر جان صبوری.
Amir Jan Saboori


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393