تک آهنگ های امیر جان صبوری

۱. نقل و صندلی { خواننده } {۱۲,۵۴۲ پخش}

۲. شهر خورشید { خواننده } {۴,۵۷۰ پخش}

۳. زندگی همین است { خواننده } {۴,۶۸۰ پخش}

۴. سکه طلا { خواننده } {۳,۰۲۶ پخش}

۵. قفس های طلایی { خواننده } {۳,۶۳۴ پخش}

۶. خامی { خواننده } {۳,۱۲۰ پخش}

۷. جدایی { خواننده } {۵,۶۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر جان صبوری :

امیر جان صبوری.
Amir Jan Saboori


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393