تک آهنگ های اورمان

۱. خدا لعنت کنه آمریکا رو {۲,۴۸۰ پخش}

۲. چرا {۱,۶۳۸ پخش}

۳. برگرد {۱۹,۹۹۹ پخش}

۴. نگاه سرد تو {۹۲۰ پخش}

۵. منو تنها نذار (با محمدرضا اکبری) {۱۷,۵۱۸ پخش}

۶. دستان تو {۹,۷۰۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اورمان :

اورمان.
Oorman


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393