تک آهنگ های شهرام بختیاری

۱. شوق اول {۲۱۸ پخش}

۲. ساز شکسته {۲۰۲ پخش}

۳. بیاد آغاسی {۹,۳۷۵ پخش}

۴. خداحافظ {۳۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهرام بختیاری :

شهرام بختیاری.
Shahram Bakhtiari


This page was generated in 0.12 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393