تک آهنگ های شهرام بختیاری

۱. شوق اول {۲۱۸ پخش}

۲. ساز شکسته {۱۵۶ پخش}

۳. بیاد آغاسی {۹,۱۲۶ پخش}

۴. خداحافظ {۳۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهرام بختیاری :

شهرام بختیاری.
Shahram Bakhtiari


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393