تک آهنگ های مهسا نوی

۱. مادر {۱۰۷,۰۶۲ پخش}

۲. مجازات {۲۵۶,۹۳۲ پخش}

۳. شنیدم ازدواج کردی {۳۳۴,۴۰۱ پخش}

۴. ریمیکس نزدیک میشم (دی جی مرتضی چیذری) {۲۷,۴۰۹ پخش}

۵. بعد من {۸۹,۲۶۳ پخش}

۶. قانون {۲۸۳,۳۲۷ پخش}

۷. نوازش {۴۰۲,۰۵۸ پخش}

۸. نزدیک می شم (ریمیکس دی جی امیر قوامی) {۷۰,۹۳۳ پخش}

۹. یه غریبه {۱۴۸,۶۶۸ پخش}

۱۰. بسه دیگه {۲۲۹,۸۹۷ پخش}

۱۱. نزدیک میشم {۲۵۳,۶۰۹ پخش}

۱۲. چه دنیای عجیبیه {۲۱۴,۷۱۸ پخش}

۱۳. یه ذره دوسم داشته باش (همراه شهرام کاشانی) {۱۸۹,۸۲۰ پخش}

۱۴. می خوام بیام به دیدنت {۲۵۹,۳۵۰ پخش}

موزیک ویدیو مهسا نوی

دانلود موزیک ویدیو مادر مهسا نوی
موزیک ویدیو مادر

4 ماه پیش
[۸۱,۹۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شنیدم ازدواج کردی مهسا نوی
موزیک ویدیو شنیدم ازدواج کردی

1 سال و 1 ماه پیش
[۱۰,۱۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد من مهسا نوی
موزیک ویدیو بعد من

1 سال و 11 ماه پیش
[۴,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نوازش مهسا نوی
موزیک ویدیو نوازش

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۶,۴۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یه غریبه مهسا نوی
موزیک ویدیو یه غریبه

2 سال و 9 ماه پیش
[۵,۷۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بسه دیگه مهسا نوی
موزیک ویدیو بسه دیگه

1 سال و 4 ماه پیش
[۸,۷۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نزدیک میشم مهسا نوی
موزیک ویدیو نزدیک میشم

3 سال و 1 ماه پیش
[۱۰,۳۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چه دنیای عجیبیه مهسا نوی
موزیک ویدیو چه دنیای عجیبیه

4 سال و 10 ماه پیش
[۷,۵۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو می خوام بیام به دیدنت مهسا نوی
موزیک ویدیو می خوام بیام به دیدنت

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۷۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد من مهسا نوی
موزیک ویدیو بعد من

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۲۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر مهسا نوی
موزیک ویدیو سفر

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۲۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قصه مهسا نوی
موزیک ویدیو قصه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه بری مهسا نوی
موزیک ویدیو اگه بری

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۹۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق من مهسا نوی
موزیک ویدیو عشق من

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اسم تو مهسا نوی
موزیک ویدیو اسم تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۶,۸۹۵ views]

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393