تک آهنگ های اعظم علی (گروه نیاز)

۱. شاه صنم {۴,۰۲۴ پخش}

۲. آهوی دشت {۲,۷۷۶ پخش}

۳. پریشان {۴۶,۰۵۱ پخش}

۴. مدیتیشن (آواز اعظم علی) {۸,۱۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اعظم علی (گروه نیاز) :

اعظم علی (گروه نیاز).
Azam Ali (Niaz Band)


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393