تک آهنگ های اعظم علی (گروه نیاز)

۱. شاه صنم {۳,۹۴۶ پخش}

۲. آهوی دشت {۲,۷۶۱ پخش}

۳. پریشان {۴۵,۸۷۹ پخش}

۴. مدیتیشن (آواز اعظم علی) {۸,۱۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اعظم علی (گروه نیاز) :

اعظم علی (گروه نیاز).
Azam Ali (Niaz Band)


This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393