تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۳,۰۵۷ پخش}

۲. یاران {۱,۶۵۳ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۴۶۶ پخش}

۴. من به بازار میروم {۴,۳۲۱ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۵۱۳ پخش}

۶. دختر تهرونی {۵,۰۷۰ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۷,۷۶۸ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۵,۴۲۸ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۱۰,۱۵۱ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۸,۹۶۹ پخش}

۱۱. پستچی {۱۹,۲۱۹ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۱۶,۰۶۴ پخش}

۱۳. دخترم {۶۱,۳۰۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393