تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۳,۵۷۲ پخش}

۲. یاران {۲,۰۱۲ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۶۶۹ پخش}

۴. من به بازار میروم {۵,۶۰۰ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۷۱۶ پخش}

۶. دختر تهرونی {۵,۲۸۸ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۸,۲۶۸ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۷,۰۸۱ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۱۶,۰۷۹ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۹,۸۲۷ پخش}

۱۱. پستچی {۲۰,۰۹۲ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۲۱,۶۰۲ پخش}

۱۳. دخترم {۶۳,۱۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393