تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۳,۵۴۱ پخش}

۲. یاران {۱,۹۹۶ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۶۳۸ پخش}

۴. من به بازار میروم {۵,۳۵۰ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۷۰۰ پخش}

۶. دختر تهرونی {۵,۱۷۹ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۸,۲۰۵ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۶,۸۴۷ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۱۵,۰۹۶ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۹,۷۰۲ پخش}

۱۱. پستچی {۱۹,۸۱۲ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۲۰,۶۳۴ پخش}

۱۳. دخترم {۶۲,۶۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393