تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۳,۵۵۶ پخش}

۲. یاران {۱,۹۹۶ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۶۳۸ پخش}

۴. من به بازار میروم {۵,۳۹۷ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۷۰۰ پخش}

۶. دختر تهرونی {۵,۲۴۱ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۸,۲۲۱ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۶,۸۷۸ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۱۵,۲۸۴ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۹,۷۳۴ پخش}

۱۱. پستچی {۱۹,۸۲۷ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۲۰,۹۶۲ پخش}

۱۳. دخترم {۶۲,۸۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393