تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۲,۷۹۲ پخش}

۲. یاران {۱,۵۶۰ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۴۵۰ پخش}

۴. من به بازار میروم {۳,۷۵۹ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۴۵۰ پخش}

۶. دختر تهرونی {۴,۸۶۷ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۷,۴۲۵ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۴,۸۱۹ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۰۷,۳۹۰ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۸,۷۲۰ پخش}

۱۱. پستچی {۱۸,۹۵۴ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۱۳,۹۲۶ پخش}

۱۳. دخترم {۶۰,۳۸۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393