تک آهنگ های امین رستمی

۱. خدا {۳۳,۰۵۶ پخش}

۲. واسه خاطر چشات {۱۳۷,۴۹۸ پخش}

۳. هوام تویی {۷۳,۶۳۲ پخش}

۴. دموی آلبوم هوام تویی {۷,۱۹۱ پخش}

۵. آفتاب می شود (با ساسان سل) {۱۳,۵۵۶ پخش}

۶. عروس خانوم {۲۱,۴۹۶ پخش}

۷. تصور کن {۲۰,۹۹۷ پخش}

۸. تا کجا {۲۴,۱۹۵ پخش}

۹. دعا کن بمیرم ( از حمید پیروزنیا) {۱۵,۵۸۴ پخش}

۱۰. شش (دمو آلبوم) {۱۰,۹۲۰ پخش}

۱۱. بی هوا {۱۴۸,۰۵۹ پخش}

۱۲. بی معرفت {۶۶,۳۳۱ پخش}

۱۳. خداحافظ تو {۸۸,۴۲۰ پخش}

۱۴. آبرو {۱۷,۵۶۵ پخش}

۱۵. بی تو {۱۵,۲۸۸ پخش}

۱۶. چشمای بارونی {۶۹,۸۲۵ پخش}

۱۷. جز عشق تو {۲۳,۹۳۰ پخش}

۱۸. یه نفر {۱۲,۶۸۲ پخش}

۱۹. عشقم {۲۸,۱۱۱ پخش}

۲۰. دو روزه {۲۱,۶۲۱ پخش}

۲۱. دلم گرفته {۱۶۶,۸۷۳ پخش}

۲۲. این قد تو رو دوست دارم {۱۷۵,۰۷۸ پخش}

۲۳. نمی دونم تو کجایی {۵۱,۴۳۳ پخش}

۲۴. نباشی تو {۱۲۱,۸۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین رستمی :

امیر رستمی
امین رستمی.
Amin Rostami


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393