تک آهنگ های داوود مقامی

۱. مرغ شیدا {۲۳,۹۱۴ پخش}

۲. اگه یادش بره {۱۲۱,۷۵۸ پخش}

۳. در صحرای غم {۵۹,۹۸۲ پخش}

۴. خزان عشق {۳۸,۸۹۰ پخش}

۵. فراق تو {۲۰,۰۷۷ پخش}

۶. شاید بازآیی {۱۲,۸۳۸ پخش}

۷. تو هم باید بمیری {۸,۹۲۳ پخش}

۸. قلب محزون {۱۱,۳۲۵ پخش}

۹. در فراق رخ ماهت {۸,۴۰۸ پخش}

۱۰. پیک افسون گر {۱۲,۷۶۰ پخش}

۱۱. طلاق {۱۳,۰۲۶ پخش}

۱۲. فریبا {۹۸,۵۴۵ پخش}

۱۳. وای عمرم سر اومد {۱۷۹,۲۵۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود مقامی :

داود مقامی
داودمقامی
داوود مغامی
داوود مقامی.
Davod Maghami


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393