تک آهنگ های داوود مقامی

۱. مرغ شیدا {۱۸,۶۸۸ پخش}

۲. اگه یادش بره {۱۱۷,۵۱۴ پخش}

۳. در صحرای غم {۵۸,۷۳۴ پخش}

۴. خزان عشق {۳۸,۳۶۰ پخش}

۵. فراق تو {۱۹,۸۲۷ پخش}

۶. شاید بازآیی {۱۲,۵۱۱ پخش}

۷. تو هم باید بمیری {۸,۶۴۲ پخش}

۸. قلب محزون {۱۰,۹۸۲ پخش}

۹. در فراق رخ ماهت {۷,۹۴۰ پخش}

۱۰. پیک افسون گر {۱۲,۴۴۸ پخش}

۱۱. طلاق {۱۲,۶۶۷ پخش}

۱۲. فریبا {۹۵,۳۷۸ پخش}

۱۳. وای عمرم سر اومد {۱۷۷,۵۵۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود مقامی :

داود مقامی
داودمقامی
داوود مغامی
داوود مقامی.
Davod Maghami


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393