تک آهنگ های داوود مقامی

۱. مرغ شیدا {۳۰,۶۳۸ پخش}

۲. اگه یادش بره {۱۳۰,۳۸۴ پخش}

۳. در صحرای غم {۶۲,۸۲۱ پخش}

۴. خزان عشق {۴۰,۲۰۱ پخش}

۵. فراق تو {۲۰,۷۰۱ پخش}

۶. شاید بازآیی {۱۳,۵۰۹ پخش}

۷. تو هم باید بمیری {۹,۴۳۸ پخش}

۸. قلب محزون {۱۱,۹۱۸ پخش}

۹. در فراق رخ ماهت {۹,۲۶۶ پخش}

۱۰. پیک افسون گر {۱۳,۵۴۰ پخش}

۱۱. طلاق {۱۳,۷۴۳ پخش}

۱۲. فریبا {۱۰۵,۷۶۸ پخش}

۱۳. وای عمرم سر اومد {۱۸۳,۴۸۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود مقامی :

داود مقامی
داودمقامی
داوود مغامی
داوود مقامی.
Davod Maghami


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393