تک آهنگ های داوود مقامی

۱. مرغ شیدا {۲۹,۹۸۳ پخش}

۲. اگه یادش بره {۱۲۹,۷۶۰ پخش}

۳. در صحرای غم {۶۲,۵۰۹ پخش}

۴. خزان عشق {۴۰,۰۷۶ پخش}

۵. فراق تو {۲۰,۶۵۴ پخش}

۶. شاید بازآیی {۱۳,۴۴۷ پخش}

۷. تو هم باید بمیری {۹,۴۰۶ پخش}

۸. قلب محزون {۱۱,۸۴۰ پخش}

۹. در فراق رخ ماهت {۹,۰۷۹ پخش}

۱۰. پیک افسون گر {۱۳,۴۴۷ پخش}

۱۱. طلاق {۱۳,۶۹۶ پخش}

۱۲. فریبا {۱۰۵,۲۵۳ پخش}

۱۳. وای عمرم سر اومد {۱۸۳,۰۱۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود مقامی :

داود مقامی
داودمقامی
داوود مغامی
داوود مقامی.
Davod Maghami


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393