تک آهنگ های مهدی ایزد دوست

۱. رویا ( از امیر یاشا) { آهنگ، شعر } {۶۱,۴۴۸ پخش}

۲. خطای دید ( از گیتا) { آهنگ، شعر } {۴,۴۷۷ پخش}

۳. کمک کن ( از امیر تتلو) { شعر } {۲۸۶,۴۴۷ پخش}

۴. مسافر ( از گیتا) { آهنگ، شعر } {۱۱,۷۴۶ پخش}

۵. اولین قرار ( از گیتا) { آهنگ، شعر } {۲۲,۵۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مهدی ایزد دوست :

مهدی ایزد دوست.
Mehdi Izad Doost


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393