تک آهنگ های کامران رسول زاده

۱. زن {۳,۵۷۲ پخش}

۲. قفس ترانه {۹۶۷ پخش}

۳. فانوس ( از کیانوش سعیدی) {۱,۳۸۸ پخش}

۴. آی {۵۶۱ پخش}

۵. همین امشب از غصه ها می میرم {۱۱۸,۵۶۰ پخش}

۶. وقتی نیستی {۸۸۹ پخش}

۷. ماهیا ( از مهرنوش) {۱۶۴,۱۷۴ پخش}

۸. Hidden Track (ماهیا) ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۲۴,۶۷۹ پخش}

۹. بی تو ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۵۷,۳۳۰ پخش}

۱۰. زن زمستون ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۹۵,۴۵۶ پخش}

۱۱. کمک نمیکنه ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۱۱۹,۸۲۳ پخش}

۱۲. قدم قدم ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۱۹۹,۸۳۶ پخش}

۱۳. چشمات ( از مهرنوش) {۵۰۱,۳۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کامران رسول زاده :

کامران رسول زاده.
Kamran Rasool Zadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393