تک آهنگ های کامران رسول زاده

۱. زن {۳,۴۴۷ پخش}

۲. قفس ترانه {۹۳۶ پخش}

۳. فانوس ( از کیانوش سعیدی) {۱,۳۸۸ پخش}

۴. آی {۵۴۶ پخش}

۵. همین امشب از غصه ها می میرم {۱۱۴,۰۶۷ پخش}

۶. وقتی نیستی {۸۷۳ پخش}

۷. ماهیا ( از مهرنوش) {۱۶۲,۰۲۱ پخش}

۸. Hidden Track (ماهیا) ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۲۴,۳۰۴ پخش}

۹. بی تو ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۵۶,۸۴۶ پخش}

۱۰. زن زمستون ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۹۳,۴۱۲ پخش}

۱۱. کمک نمیکنه ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۱۱۷,۷۸۰ پخش}

۱۲. قدم قدم ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۱۹۷,۱۰۶ پخش}

۱۳. چشمات ( از مهرنوش) {۴۹۴,۸۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کامران رسول زاده :

کامران رسول زاده.
Kamran Rasool Zadeh


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393