تک آهنگ های کامران رسول زاده

۱. زن {۳,۵۷۲ پخش}

۲. قفس ترانه {۱,۰۱۴ پخش}

۳. فانوس ( از کیانوش سعیدی) {۱,۴۰۴ پخش}

۴. آی {۵۶۱ پخش}

۵. همین امشب از غصه ها می میرم {۱۲۰,۲۲۹ پخش}

۶. وقتی نیستی {۸۸۹ پخش}

۷. ماهیا ( از مهرنوش) {۱۶۴,۵۶۴ پخش}

۸. Hidden Track (ماهیا) ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۲۴,۷۴۱ پخش}

۹. بی تو ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۵۷,۴۲۳ پخش}

۱۰. زن زمستون ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۹۵,۹۸۶ پخش}

۱۱. کمک نمیکنه ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۱۲۰,۵۵۶ پخش}

۱۲. قدم قدم ( آلبوم چشمات از مهرنوش ) {۲۰۰,۳۳۵ پخش}

۱۳. چشمات ( از مهرنوش) {۵۰۲,۷۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کامران رسول زاده :

کامران رسول زاده.
Kamran Rasool Zadeh


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393