تک آهنگ های کامران رسول زاده

۱. زن {۳,۲۹۱ پخش}

۲. قفس ترانه {۹۳۶ پخش}

۳. فانوس ( از کیانوش سعیدی) {۱,۳۸۸ پخش}

۴. آی {۵۴۶ پخش}

۵. همین امشب از غصه ها می میرم {۱۱۲,۰۰۸ پخش}

۶. وقتی نیستی {۷۶۴ پخش}

۷. ماهیا ( از مهرنوش) {۱۶۱,۲۷۲ پخش}

۸. چشمات ( از مهرنوش) {۴۹۲,۷۴۱ پخش}

۹. Hidden Track (ماهیا) ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۲۴,۲۱۱ پخش}

۱۰. بی تو ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۵۶,۶۲۸ پخش}

۱۱. زن زمستون ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۹۲,۵۷۰ پخش}

۱۲. کمک نمیکنه ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۱۱۷,۱۸۷ پخش}

۱۳. قدم قدم ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۱۹۶,۳۱۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کامران رسول زاده :

کامران رسول زاده.
Kamran Rasool Zadeh


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393