تک آهنگ های سیمین غانم

۱. گل گلدون من {۷۸۲,۸۰۸ پخش}

۲. لانه مور {۷۲,۴۶۲ پخش}

۳. سیب {۵۱۸,۰۲۹ پخش}

۴. بسوزان {۱۰۱,۴۷۸ پخش}

۵. عطش {۵۶,۵۸۱ پخش}

۶. پرنده {۱۷۴,۲۳۶ پخش}

۷. از تو تنها شدم {۲۴۱,۲۳۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیمین غانم :

سیمین قانم
سیمین قانع
سیمین غائم
سیمین قایم
سیمین قائم
سیمین غانم.
Simin Ghanem


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393