تک آهنگ های سیمین غانم

۱. گل گلدون من {۷۸۷,۲۲۲ پخش}

۲. لانه مور {۷۲,۶۸۰ پخش}

۳. سیب {۵۲۰,۸۰۶ پخش}

۴. بسوزان {۱۰۱,۹۴۶ پخش}

۵. عطش {۵۶,۶۴۳ پخش}

۶. پرنده {۱۷۵,۰۴۷ پخش}

۷. از تو تنها شدم {۲۴۲,۱۹۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیمین غانم :

سیمین قانم
سیمین قانع
سیمین غائم
سیمین قایم
سیمین قائم
سیمین غانم.
Simin Ghanem


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393