تک آهنگ های سیمین غانم

۱. گل گلدون من {۷۴۶,۹۱۲ پخش}

۲. لانه مور {۷۰,۰۱۲ پخش}

۳. سیب {۴۹۹,۳۸۷ پخش}

۴. بسوزان {۹۸,۱۸۶ پخش}

۵. عطش {۵۵,۹۴۱ پخش}

۶. پرنده {۱۶۹,۳۸۴ پخش}

۷. از تو تنها شدم {۲۳۵,۲۱۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیمین غانم :

سیمین قانم
سیمین قانع
سیمین غائم
سیمین قایم
سیمین قائم
سیمین غانم.
Simin Ghanem


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393