تک آهنگ های عزیز ویسی

۱. بق بق {۱۳,۸۶۸ پخش}

۲. خال سیاه {۲۲,۹۱۶ پخش}

۳. کرماشان {۸,۴۰۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عزیز ویسی :

عزیز ویسی.
Aziz Veysi


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393