تک آهنگ های حسن زیرک

۱. جاشی 66 { خواننده } {۲۰,۹۰۴ پخش}

۲. ده ردت لا من ره ش ئه سمه ر { خواننده } {۳۰,۵۶۰ پخش}

۳. هه ی ئیران ئیران { خواننده } {۱۱,۱۲۲ پخش}

۴. هه ی راستی راستی { خواننده } {۱۱,۹۱۸ پخش}

۵. لا سیله ی قه بران { خواننده } {۴,۸۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسن زیرک :

حسن زیرک.
Hasan Zirak


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393