تک آهنگ های حسن زیرک

۱. جاشی 66 {۲۱,۴۳۴ پخش}

۲. ده ردت لا من ره ش ئه سمه ر {۳۰,۹۸۱ پخش}

۳. هه ی ئیران ئیران {۱۱,۶۳۷ پخش}

۴. هه ی راستی راستی {۱۲,۲۹۲ پخش}

۵. لا سیله ی قه بران {۵,۱۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسن زیرک :

حسن زیرک.
Hasan Zirak


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393