ایران ترانه

تک آهنگ های سوگند

۱. لیبن لیبن {8,391}
۵. خواب {8,919}
۹. Sound of Iran {368}

۱۰. My Self {302}

۱۱. لا لائی {2,662}
۱۵. غربت من {2,666}

۱۶. غریب آشنا {1,132}


۱۸. دلم گرفت {1,187}

۱۹. اسیر {130}۳۴. نقطه کور {217}

۳۵. خدا با ماست {2,534}


» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای سوگند :

سوگند.
Sogand

عکس های سوگند