تک آهنگ های سامان جلیلی

۱. آلبوم پرتگاه (دمو) {۱۱,۶۵۳ پخش}

۲. تقدیر (دمو) {۱۴,۳۶۷ پخش}

۳. احساس آواره {۹۰,۵۱۱ پخش}

۴. خیال {۲۴,۹۹۱ پخش}

۵. دوست دارم {۱۰۰,۲۴۵ پخش}

۶. موج انفجار (با سامان هنرمند) {۲۹,۶۴۰ پخش}

۷. فاصله (با امیر و حمید هامونی) {۲۲,۶۲۰ پخش}

۸. حالم بده {۲۹,۷۹۶ پخش}

۹. آرامش {۳۸,۷۵۰ پخش}

۱۰. تردید {۴۱,۴۶۴ پخش}

۱۱. جنون (با کیانوش تقی زاده) {۵۶,۷۰۶ پخش}

۱۲. حواست نیست {۳۹,۶۷۰ پخش}

۱۳. مجازات {۸۴,۴۲۷ پخش}

۱۴. بازیچه {۷۱,۵۲۶ پخش}

۱۵. حصار {۴۴,۲۷۲ پخش}

۱۶. چرا {۵۶,۷۵۲ پخش}

۱۷. سردرگم {۲۷,۹۳۹ پخش}

۱۸. حقیقتای امروز {۶۵,۰۳۶ پخش}

۱۹. فرصت زندگی {۸,۲۲۱ پخش}

۲۰. حال خراب این روزات {۲۱,۷۴۶ پخش}

۲۱. حس آرامش {۱۶,۵۸۲ پخش}

۲۲. آخرین نفس {۳۵,۲۵۶ پخش}

۲۳. رفیق نیمه راه {۵۵,۸۴۸ پخش}

۲۴. بهونه {۶۴,۱۹۴ پخش}

۲۵. دوست دارم ( از آلبوم خونه ی غرور از مهدی احمدوند) {۱۳۸,۱۳۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سامان جلیلی :

سامان جلیلی.
Saman Jalili


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393