تک آهنگ های سامان جلیلی

۱. آلبوم پرتگاه (دمو) {۱۳,۹۹۳ پخش}

۲. تقدیر (دمو) {۱۴,۹۶۰ پخش}

۳. احساس آواره {۹۳,۳۸۱ پخش}

۴. خیال {۲۵,۸۱۸ پخش}

۵. دوست دارم {۱۰۴,۳۹۵ پخش}

۶. موج انفجار (با سامان هنرمند) {۳۰,۱۰۸ پخش}

۷. فاصله (با امیر و حمید هامونی) {۲۲,۸۸۵ پخش}

۸. حالم بده {۳۰,۴۹۸ پخش}

۹. آرامش {۳۹,۶۳۹ پخش}

۱۰. تردید {۴۲,۵۴۱ پخش}

۱۱. جنون (با کیانوش تقی زاده) {۵۷,۵۱۷ پخش}

۱۲. حواست نیست {۴۰,۷۶۲ پخش}

۱۳. مجازات {۸۵,۸۴۶ پخش}

۱۴. دوست دارم ( آلبوم خونه ی غرور از مهدی احمدوند ) {۱۴۱,۲۱۱ پخش}

۱۵. بازیچه {۷۲,۷۷۴ پخش}

۱۶. حصار {۴۴,۹۹۰ پخش}

۱۷. چرا {۵۷,۶۸۸ پخش}

۱۸. سردرگم {۲۸,۲۰۴ پخش}

۱۹. حقیقتای امروز {۶۵,۹۵۶ پخش}

۲۰. فرصت زندگی {۸,۴۸۶ پخش}

۲۱. حال خراب این روزات {۲۱,۹۹۶ پخش}

۲۲. حس آرامش {۱۷,۲۵۳ پخش}

۲۳. آخرین نفس {۳۵,۷۲۴ پخش}

۲۴. رفیق نیمه راه {۵۶,۹۷۱ پخش}

۲۵. بهونه {۶۶,۶۱۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سامان جلیلی :

سامان جلیلی.
Saman Jalili


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393