تک آهنگ های قاسم افشار

۱. زنجیری {۴۲,۰۵۷ پخش}

۲. بی نظیرم باش {۱۷,۱۹۱ پخش}

۳. نگو نمیشه {۸,۰۰۲ پخش}

۴. ترنج {۵۷,۲۸۳ پخش}

۵. شادی خانوم {۶۱,۶۳۵ پخش}

۶. خدانگهدار {۲۴,۰۷۰ پخش}

۷. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) {۲۸,۳۱۴ پخش}

۸. وقف پرنده ها (رمیکس) {۱۹,۱۲۵ پخش}

۹. دمو آلبوم سکوت خیس {۶۵,۴۵۷ پخش}

۱۰. خلیج فارس {۳۱,۳۷۱ پخش}

۱۱. ناقوس {۱۵,۶۳۱ پخش}

۱۲. فقط به خاطر تو(سریال) {۶۰,۸۴۰ پخش}

۱۳. همیشه برنده {۱۷,۳۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393