تک آهنگ های قاسم افشار

۱. زنجیری { خواننده } {۴۲,۳۳۸ پخش}

۲. بی نظیرم باش { خواننده } {۱۷,۳۰۰ پخش}

۳. نگو نمیشه { خواننده } {۸,۱۷۴ پخش}

۴. ترنج { خواننده } {۵۷,۳۶۱ پخش}

۵. شادی خانوم { خواننده } {۶۲,۱۱۹ پخش}

۶. خدانگهدار { خواننده } {۲۴,۳۵۱ پخش}

۷. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) { خواننده } {۲۸,۹۸۴ پخش}

۸. وقف پرنده ها (رمیکس) { خواننده } {۱۹,۱۷۲ پخش}

۹. دمو آلبوم سکوت خیس { خواننده } {۶۵,۶۲۹ پخش}

۱۰. خلیج فارس { خواننده } {۳۱,۵۷۴ پخش}

۱۱. ناقوس { خواننده } {۱۵,۷۲۴ پخش}

۱۲. فقط به خاطر تو(سریال) { خواننده } {۶۱,۲۳۰ پخش}

۱۳. همیشه برنده { خواننده } {۱۷,۴۴۰ پخش}

عکس های دیگرقاسم افشار

 عکس قاسم افشار
زنجیری
 عکس قاسم افشار
ناقوس
 عکس قاسم افشار
ترنج
 عکس قاسم افشار
دمو آلبوم سکوت خیس
اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393