تک آهنگ های قاسم افشار

۱. تعزیه {۱۸,۷۲۰ پخش}

۲. زنجیری {۴۳,۳۳۶ پخش}

۳. بی نظیرم باش {۱۷,۶۴۳ پخش}

۴. نگو نمیشه {۸,۵۰۲ پخش}

۵. ترنج {۵۸,۱۲۵ پخش}

۶. شادی خانوم {۶۲,۸۲۱ پخش}

۷. خدانگهدار {۲۴,۹۷۵ پخش}

۸. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) {۳۰,۷۱۶ پخش}

۹. وقف پرنده ها (رمیکس) {۱۹,۳۱۲ پخش}

۱۰. دمو آلبوم سکوت خیس {۶۶,۲۶۸ پخش}

۱۱. خلیج فارس {۳۲,۴۶۳ پخش}

۱۲. ناقوس {۱۶,۱۱۴ پخش}

۱۳. فقط به خاطر تو(سریال) {۶۲,۳۵۳ پخش}

۱۴. همیشه برنده {۱۷,۶۹۰ پخش}

عکس های دیگرقاسم افشار

 عکس قاسم افشار
ناقوس
 عکس قاسم افشار
دمو آلبوم سکوت خیس
اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393