آلبوم های قاسم افشار

دانلود آهنگ های جدید قاسم افشار

روزنه ۱ روزنه
{۲,۹۷۷ پخش}
قهوه با تو ۲ قهوه با تو
{۱۲,۲۷۹ پخش}
تعزیه ۳ تعزیه
{۶,۸۰۷ پخش}
زنجیری ۴ زنجیری
{۱۰,۶۵۲ پخش}
بی نظیرم باش ۵ بی نظیرم باش
{۴,۳۵۹ پخش}
نگو نمیشه ۶ نگو نمیشه
{۲,۲۳۲ پخش}
ترنج ۷ ترنج
{۱۳,۹۷۵ پخش}
شادی خانوم ۸ شادی خانوم
{۱۵,۷۱۷ پخش}
خدانگهدار ۹ خدانگهدار
{۶,۱۰۵ پخش}
دمو آلبوم سکوت خیس ۱۲ دمو آلبوم سکوت خیس
{۱۵,۹۵۱ پخش}
خلیج فارس ۱۳ خلیج فارس
{۸,۱۵۰ پخش}
ناقوس ۱۴ ناقوس
{۳,۹۷۸ پخش}
همیشه برنده ۱۶ همیشه برنده
{۴,۲۴۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393