تک آهنگ های قاسم افشار

۱. زنجیری {۴۱,۹۴۸ پخش}

۲. بی نظیرم باش {۱۷,۱۴۴ پخش}

۳. نگو نمیشه {۷,۹۸۷ پخش}

۴. ترنج {۵۷,۱۲۷ پخش}

۵. شادی خانوم {۶۱,۴۴۸ پخش}

۶. خدانگهدار {۲۴,۰۵۵ پخش}

۷. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) {۲۸,۰۰۲ پخش}

۸. وقف پرنده ها (رمیکس) {۱۹,۰۹۴ پخش}

۹. دمو آلبوم سکوت خیس {۶۵,۳۹۵ پخش}

۱۰. خلیج فارس {۳۱,۲۶۲ پخش}

۱۱. ناقوس {۱۵,۶۳۱ پخش}

۱۲. فقط به خاطر تو(سریال) {۶۰,۶۸۴ پخش}

۱۳. همیشه برنده {۱۷,۲۶۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393