آلبوم های قاسم افشار

دانلود آهنگ های جدید قاسم افشار

روزنه ۱ روزنه
{۴,۶۲۲ پخش}
قهوه با تو ۲ قهوه با تو
{۱۲,۳۸۷ پخش}
تعزیه ۳ تعزیه
{۶,۸۶۱ پخش}
زنجیری ۴ زنجیری
{۱۰,۷۱۳ پخش}
بی نظیرم باش ۵ بی نظیرم باش
{۴,۳۹۲ پخش}
نگو نمیشه ۶ نگو نمیشه
{۲,۲۵۷ پخش}
ترنج ۷ ترنج
{۱۴,۰۲۵ پخش}
شادی خانوم ۸ شادی خانوم
{۱۵,۸۲۲ پخش}
خدانگهدار ۹ خدانگهدار
{۶,۱۲۳ پخش}
دمو آلبوم سکوت خیس ۱۲ دمو آلبوم سکوت خیس
{۱۵,۹۹۸ پخش}
خلیج فارس ۱۳ خلیج فارس
{۸,۲۳۶ پخش}
ناقوس ۱۴ ناقوس
{۴,۰۲۱ پخش}
همیشه برنده ۱۶ همیشه برنده
{۴,۲۶۹ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393