دانلود آهنگ های جدید قاسم افشار

تعزیه ۱ تعزیه
{۶,۵۳۴ پخش}
زنجیری ۲ زنجیری
{۱۰,۰۸۷ پخش}
بی نظیرم باش ۳ بی نظیرم باش
{۴,۱۲۲ پخش}
نگو نمیشه ۴ نگو نمیشه
{۱,۹۸۳ پخش}
ترنج ۵ ترنج
{۱۳,۴۷۴ پخش}
شادی خانوم ۶ شادی خانوم
{۱۴,۶۴۸ پخش}
خدانگهدار ۷ خدانگهدار
{۵,۷۹۶ پخش}
دمو آلبوم سکوت خیس ۱۰ دمو آلبوم سکوت خیس
{۱۵,۳۷۲ پخش}
خلیج فارس ۱۱ خلیج فارس
{۷,۶۰۳ پخش}
ناقوس ۱۲ ناقوس
{۳,۷۶۵ پخش}
همیشه برنده ۱۴ همیشه برنده
{۴,۱۲۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393