تک آهنگ های امیرعلی

۱. آخرین دفعه { خواننده } {۵,۳۹۷ پخش}

۲. نمی فهممت { خواننده } {۳۲,۱۸۲ پخش}

۳. توبه ی گرگ مرگه (با محسن خانی) { خواننده } {۱۵,۳۸۱ پخش}

۴. تو فقط اشاره کن { خواننده } {۱۳,۵۴۰ پخش}

۵. خاک صحرا { خواننده } {۶,۹۴۲ پخش}

۶. اجبار { خواننده } {۵,۹۵۹ پخش}

۷. فکر برگشنن نباش (با محسن خانی) { خواننده } {۱۲,۲۳۰ پخش}

۸. اشتباه میکنی { خواننده } {۱۳,۷۴۳ پخش}

۹. فایده نداره { خواننده } {۲,۹۹۵ پخش}

۱۰. روزهای بی تو { خواننده } {۲,۸۲۳ پخش}

۱۱. میگن دلت گرفته { خواننده } {۴۸,۷۳۴ پخش}

۱۲. خدایا دلم شکست { خواننده } {۲۳,۱۳۴ پخش}

۱۳. هوای ابری { خواننده } {۱۵,۲۴۱ پخش}

۱۴. دارم دق میکنم { خواننده } {۲۵,۰۵۳ پخش}

۱۵. دست خودم نیست { خواننده } {۳۲,۹۶۲ پخش}

۱۶. بلبل زبونی نکن { خواننده } {۴۸,۸۲۸ پخش}

۱۷. زخم زبون { خواننده } {۶۵,۸۶۳ پخش}

۱۸. خط و نشون { خواننده } {۱۱۶,۳۷۶ پخش}

۱۹. حریمت سر جاشه { خواننده } {۱۰۵,۱۵۹ پخش}

۲۰. دستهای غریبه { خواننده } {۱,۳۴۱ پخش}

۲۱. یه وقتها { خواننده } {۱,۰۶۰ پخش}

۲۲. بردن دار و ندار { خواننده } {۷,۵۹۷ پخش}

۲۳. برگرد عشق من { خواننده } {۴۳,۸۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیرعلی :

امیرعلی.
AmirAli


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393