دانلود آهنگ های جدید امیرعلی

آخرین دفعه ۱ آخرین دفعه
{۱,۵۱۵ پخش}
نمی فهممت ۲ نمی فهممت
{۷,۶۱۷ پخش}
تو فقط اشاره کن ۴ تو فقط اشاره کن
{۳,۲۴۷ پخش}
خاک صحرا ۵ خاک صحرا
{۱,۶۱۲ پخش}
اجبار ۶ اجبار
{۱,۳۸۲ پخش}
اشتباه میکنی ۸ اشتباه میکنی
{۳,۱۹۶ پخش}
فایده نداره ۹ فایده نداره
{۷۲۷ پخش}
روزهای بی تو ۱۰ روزهای بی تو
{۶۸۰ پخش}
میگن دلت گرفته ۱۱ میگن دلت گرفته
{۱۱,۶۲۴ پخش}
خدایا دلم شکست ۱۲ خدایا دلم شکست
{۵,۳۷۸ پخش}
هوای ابری ۱۳ هوای ابری
{۳,۵۶۴ پخش}
دارم دق میکنم ۱۴ دارم دق میکنم
{۵,۸۴۶ پخش}
دست خودم نیست ۱۵ دست خودم نیست
{۷,۷۲۵ پخش}
بلبل زبونی نکن ۱۶ بلبل زبونی نکن
{۱۱,۳۵۰ پخش}
زخم زبون ۱۷ زخم زبون
{۱۵,۳۹۰ پخش}
خط و نشون ۱۸ خط و نشون
{۲۷,۶۱۹ پخش}
حریمت سر جاشه ۱۹ حریمت سر جاشه
{۲۴,۷۴۲ پخش}
دستهای غریبه ۲۰ دستهای غریبه
{۳۲۴ پخش}
یه وقتها ۲۱ یه وقتها
{۲۵۲ پخش}
بردن دار و ندار ۲۲ بردن دار و ندار
{۱,۷۷۴ پخش}
برگرد عشق من ۲۳ برگرد عشق من
{۱۰,۳۹۳ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای امیرعلی :

امیرعلی.
AmirAli


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393