تک آهنگ های امیرعلی

۱. آخرین دفعه {۵,۹۹۰ پخش}

۲. نمی فهممت {۳۲,۵۴۱ پخش}

۳. توبه ی گرگ مرگه (با محسن خانی) {۱۵,۴۹۰ پخش}

۴. تو فقط اشاره کن {۱۳,۸۹۹ پخش}

۵. خاک صحرا {۶,۹۸۸ پخش}

۶. اجبار {۵,۹۵۹ پخش}

۷. فکر برگشنن نباش (با محسن خانی) {۱۲,۳۲۴ پخش}

۸. اشتباه میکنی {۱۳,۸۰۶ پخش}

۹. فایده نداره {۳,۱۰۴ پخش}

۱۰. روزهای بی تو {۲,۸۷۰ پخش}

۱۱. میگن دلت گرفته {۴۹,۶۲۳ پخش}

۱۲. خدایا دلم شکست {۲۳,۲۵۹ پخش}

۱۳. هوای ابری {۱۵,۳۳۴ پخش}

۱۴. دارم دق میکنم {۲۵,۱۹۴ پخش}

۱۵. دست خودم نیست {۳۳,۱۹۶ پخش}

۱۶. بلبل زبونی نکن {۴۹,۱۰۸ پخش}

۱۷. زخم زبون {۶۶,۲۰۶ پخش}

۱۸. خط و نشون {۱۱۸,۰۲۹ پخش}

۱۹. حریمت سر جاشه {۱۰۶,۰۸۰ پخش}

۲۰. دستهای غریبه {۱,۳۴۱ پخش}

۲۱. یه وقتها {۱,۰۶۰ پخش}

۲۲. بردن دار و ندار {۷,۶۷۵ پخش}

۲۳. برگرد عشق من {۴۴,۴۲۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیرعلی :

امیرعلی.
AmirAli


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393