تک آهنگ های امیرعلی

۱. آخرین دفعه {۶,۱۱۵ پخش}

۲. نمی فهممت {۳۲,۶۰۴ پخش}

۳. توبه ی گرگ مرگه (با محسن خانی) {۱۵,۵۸۴ پخش}

۴. تو فقط اشاره کن {۱۳,۸۹۹ پخش}

۵. خاک صحرا {۶,۹۸۸ پخش}

۶. اجبار {۵,۹۵۹ پخش}

۷. فکر برگشنن نباش (با محسن خانی) {۱۲,۳۲۴ پخش}

۸. اشتباه میکنی {۱۳,۸۲۱ پخش}

۹. فایده نداره {۳,۱۰۴ پخش}

۱۰. روزهای بی تو {۲,۸۷۰ پخش}

۱۱. میگن دلت گرفته {۴۹,۹۰۴ پخش}

۱۲. خدایا دلم شکست {۲۳,۲۵۹ پخش}

۱۳. هوای ابری {۱۵,۳۳۴ پخش}

۱۴. دارم دق میکنم {۲۵,۲۵۶ پخش}

۱۵. دست خودم نیست {۳۳,۲۷۴ پخش}

۱۶. بلبل زبونی نکن {۴۹,۱۰۸ پخش}

۱۷. زخم زبون {۶۶,۳۷۸ پخش}

۱۸. خط و نشون {۱۱۸,۳۷۲ پخش}

۱۹. حریمت سر جاشه {۱۰۶,۴۷۰ پخش}

۲۰. دستهای غریبه {۱,۳۸۸ پخش}

۲۱. یه وقتها {۱,۰۶۰ پخش}

۲۲. بردن دار و ندار {۷,۶۷۵ پخش}

۲۳. برگرد عشق من {۴۴,۵۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیرعلی :

امیرعلی.
AmirAli


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393