تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. نگاه تو { خواننده } {۱۸,۴۵۴ پخش}

۲. ادعا { خواننده } {۴,۵۸۶ پخش}

۳. کابوس { خواننده } {۱۴,۶۷۹ پخش}

۴. روزای رویای { خواننده } {۱۰,۶۰۸ پخش}

۵. زندگی { خواننده } {۱۵,۰۳۸ پخش}

۶. شهید گمنام { خواننده } {۴,۱۹۶ پخش}

۷. عادت { خواننده } {۲۵,۶۷۷ پخش}

۸. اون روزو می بینم { خواننده } {۲۵,۸۶۴ پخش}

۹. هر جای دنیا باشی { خواننده } {۱۸,۸۱۳ پخش}

۱۰. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) { آهنگ، تنظیم } {۱,۹۶۵ پخش}

۱۱. اعتقاد { خواننده } {۱۹,۱۵۶ پخش}

۱۲. می بینمتون { خواننده } {۱,۶۳۸ پخش}

۱۳. دلم گرفته { خواننده } {۱۹,۵۳۱ پخش}

۱۴. تیک تاک { خواننده } {۱,۴۸۲ پخش}

۱۵. امون بده { خواننده } {۱۲,۰۲۷ پخش}

۱۶. نفسگیر { خواننده } {۱۳,۲۶۰ پخش}

۱۷. احساس { خواننده } {۳۷,۰۰۳ پخش}

۱۸. لیلی و مجنون { خواننده } {۶۴,۸۰۲ پخش}

۱۹. چه بی خیالی { خواننده } {۴۳,۷۲۶ پخش}

۲۰. همدم { خواننده } {۲,۳۲۴ پخش}

۲۱. ببخش { خواننده } {۳۱,۳۵۶ پخش}

۲۲. افسوس به دلم { خواننده } {۲,۶۰۵ پخش}

۲۳. زیر بارون { خواننده } {۲,۷۶۱ پخش}

۲۴. نوازش { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۶,۳۸۰ پخش}

۲۵. تسکین { خواننده } {۷,۸۰۰ پخش}

۲۶. دنیامی تو { خواننده } {۱۷,۵۹۶ پخش}

۲۷. تو نیستی { خواننده } {۹,۵۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393