تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. نگاه تو {۱۶,۵۸۲ پخش}

۲. ادعا {۴,۱۸۰ پخش}

۳. کابوس {۱۴,۳۸۳ پخش}

۴. روزای رویای {۱۰,۴۲۰ پخش}

۵. زندگی {۱۴,۷۷۳ پخش}

۶. شهید گمنام {۴,۱۸۰ پخش}

۷. عادت {۲۵,۴۲۸ پخش}

۸. اون روزو می بینم {۲۵,۶۱۵ پخش}

۹. هر جای دنیا باشی {۱۸,۶۱۰ پخش}

۱۰. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۱,۹۵۰ پخش}

۱۱. اعتقاد {۱۹,۰۶۳ پخش}

۱۲. می بینمتون {۱,۵۱۳ پخش}

۱۳. دلم گرفته {۱۹,۱۲۵ پخش}

۱۴. تیک تاک {۱,۴۵۰ پخش}

۱۵. امون بده {۱۱,۹۴۹ پخش}

۱۶. نفسگیر {۱۳,۱۹۷ پخش}

۱۷. احساس {۳۶,۷۰۶ پخش}

۱۸. لیلی و مجنون {۶۴,۲۴۰ پخش}

۱۹. چه بی خیالی {۴۳,۱۹۶ پخش}

۲۰. همدم {۲,۲۶۲ پخش}

۲۱. ببخش {۳۰,۹۹۷ پخش}

۲۲. افسوس به دلم {۲,۳۰۸ پخش}

۲۳. زیر بارون {۲,۶۸۳ پخش}

۲۴. نوازش {۶,۳۰۲ پخش}

۲۵. تسکین {۷,۷۲۲ پخش}

۲۶. دنیامی تو {۱۷,۴۰۹ پخش}

۲۷. تو نیستی {۹,۳۹۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393