تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. کی گفته {۲۲,۵۲۶ پخش}

۲. ساحل {۱۱,۸۵۶ پخش}

۳. نگاه تو {۲۰,۲۰۲ پخش}

۴. ادعا {۵,۲۸۸ پخش}

۵. کابوس {۱۵,۱۰۰ پخش}

۶. روزای رویای {۱۰,۹۹۸ پخش}

۷. زندگی {۱۵,۶۱۵ پخش}

۸. شهید گمنام {۴,۴۶۱ پخش}

۹. عادت {۲۶,۸۶۳ پخش}

۱۰. اون روزو می بینم {۲۶,۶۲۹ پخش}

۱۱. هر جای دنیا باشی {۱۹,۴۰۶ پخش}

۱۲. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۲,۱۲۱ پخش}

۱۳. اعتقاد {۱۹,۸۱۲ پخش}

۱۴. می بینمتون {۱,۸۴۰ پخش}

۱۵. دلم گرفته {۲۱,۰۶۰ پخش}

۱۶. تیک تاک {۱,۶۲۲ پخش}

۱۷. امون بده {۱۲,۱۳۶ پخش}

۱۸. نفسگیر {۱۳,۵۰۹ پخش}

۱۹. احساس {۳۸,۳۶۰ پخش}

۲۰. لیلی و مجنون {۶۷,۰۹۵ پخش}

۲۱. چه بی خیالی {۴۵,۴۷۴ پخش}

۲۲. همدم {۲,۶۵۲ پخش}

۲۳. ببخش {۳۲,۴۱۶ پخش}

۲۴. افسوس به دلم {۲,۹۱۷ پخش}

۲۵. زیر بارون {۳,۰۵۷ پخش}

۲۶. نوازش {۶,۶۶۱ پخش}

۲۷. تسکین {۸,۰۴۹ پخش}

۲۸. دنیامی تو {۱۸,۷۰۴ پخش}

۲۹. تو نیستی {۹,۸۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393