تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. نگاه تو {۱۷,۱۷۵ پخش}

۲. ادعا {۴,۲۵۸ پخش}

۳. کابوس {۱۴,۴۱۴ پخش}

۴. روزای رویای {۱۰,۴۳۶ پخش}

۵. زندگی {۱۴,۸۲۰ پخش}

۶. شهید گمنام {۴,۱۸۰ پخش}

۷. عادت {۲۵,۴۲۸ پخش}

۸. اون روزو می بینم {۲۵,۶۳۰ پخش}

۹. هر جای دنیا باشی {۱۸,۶۲۶ پخش}

۱۰. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۱,۹۵۰ پخش}

۱۱. اعتقاد {۱۹,۰۶۳ پخش}

۱۲. می بینمتون {۱,۵۷۵ پخش}

۱۳. دلم گرفته {۱۹,۱۷۲ پخش}

۱۴. تیک تاک {۱,۴۵۰ پخش}

۱۵. امون بده {۱۱,۹۶۵ پخش}

۱۶. نفسگیر {۱۳,۱۹۷ پخش}

۱۷. احساس {۳۶,۷۳۸ پخش}

۱۸. لیلی و مجنون {۶۴,۳۵۰ پخش}

۱۹. چه بی خیالی {۴۳,۳۰۵ پخش}

۲۰. همدم {۲,۲۶۲ پخش}

۲۱. ببخش {۳۱,۰۲۸ پخش}

۲۲. افسوس به دلم {۲,۴۱۸ پخش}

۲۳. زیر بارون {۲,۷۱۴ پخش}

۲۴. نوازش {۶,۳۰۲ پخش}

۲۵. تسکین {۷,۷۲۲ پخش}

۲۶. دنیامی تو {۱۷,۴۲۵ پخش}

۲۷. تو نیستی {۹,۴۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393