تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. نگاه تو {۱۸,۱۷۴ پخش}

۲. ادعا {۴,۴۷۷ پخش}

۳. کابوس {۱۴,۵۸۶ پخش}

۴. روزای رویای {۱۰,۵۹۲ پخش}

۵. زندگی {۱۵,۰۰۷ پخش}

۶. شهید گمنام {۴,۱۹۶ پخش}

۷. عادت {۲۵,۶۴۶ پخش}

۸. اون روزو می بینم {۲۵,۸۰۲ پخش}

۹. هر جای دنیا باشی {۱۸,۷۶۶ پخش}

۱۰. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۱,۹۶۵ پخش}

۱۱. اعتقاد {۱۹,۱۴۱ پخش}

۱۲. می بینمتون {۱,۶۲۲ پخش}

۱۳. دلم گرفته {۱۹,۴۲۲ پخش}

۱۴. تیک تاک {۱,۴۶۶ پخش}

۱۵. امون بده {۱۱,۹۹۶ پخش}

۱۶. نفسگیر {۱۳,۲۲۸ پخش}

۱۷. احساس {۳۶,۹۷۲ پخش}

۱۸. لیلی و مجنون {۶۴,۷۰۸ پخش}

۱۹. چه بی خیالی {۴۳,۵۲۴ پخش}

۲۰. همدم {۲,۳۰۸ پخش}

۲۱. ببخش {۳۱,۲۷۸ پخش}

۲۲. افسوس به دلم {۲,۵۱۱ پخش}

۲۳. زیر بارون {۲,۷۱۴ پخش}

۲۴. نوازش {۶,۳۸۰ پخش}

۲۵. تسکین {۷,۷۵۳ پخش}

۲۶. دنیامی تو {۱۷,۵۹۶ پخش}

۲۷. تو نیستی {۹,۵۱۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393