تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. کی گفته {۲۷,۵۱۸ پخش}

۲. ساحل {۱۲,۰۲۷ پخش}

۳. نگاه تو {۲۰,۴۲۰ پخش}

۴. ادعا {۵,۳۰۴ پخش}

۵. کابوس {۱۵,۱۴۷ پخش}

۶. روزای رویای {۱۱,۰۹۱ پخش}

۷. زندگی {۱۵,۷۰۹ پخش}

۸. شهید گمنام {۴,۵۰۸ پخش}

۹. عادت {۲۶,۹۷۲ پخش}

۱۰. اون روزو می بینم {۲۶,۶۷۶ پخش}

۱۱. هر جای دنیا باشی {۱۹,۴۶۸ پخش}

۱۲. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۲,۱۲۱ پخش}

۱۳. اعتقاد {۱۹,۹۰۵ پخش}

۱۴. می بینمتون {۱,۸۵۶ پخش}

۱۵. دلم گرفته {۲۱,۰۹۱ پخش}

۱۶. تیک تاک {۱,۶۸۴ پخش}

۱۷. امون بده {۱۲,۱۵۲ پخش}

۱۸. نفسگیر {۱۳,۵۰۹ پخش}

۱۹. احساس {۳۸,۵۳۲ پخش}

۲۰. لیلی و مجنون {۶۷,۳۴۵ پخش}

۲۱. چه بی خیالی {۴۵,۸۱۷ پخش}

۲۲. همدم {۲,۶۵۲ پخش}

۲۳. ببخش {۳۲,۵۷۲ پخش}

۲۴. افسوس به دلم {۳,۰۴۲ پخش}

۲۵. زیر بارون {۳,۱۶۶ پخش}

۲۶. نوازش {۶,۷۸۶ پخش}

۲۷. تسکین {۸,۰۸۰ پخش}

۲۸. دنیامی تو {۱۸,۷۸۲ پخش}

۲۹. تو نیستی {۱۰,۰۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393