تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. شام غریبان {۱۲,۳۷۰ پخش}

۲. کی گفته {۲۸,۰۸۰ پخش}

۳. ساحل {۱۲,۱۲۱ پخش}

۴. نگاه تو {۲۰,۵۷۶ پخش}

۵. ادعا {۵,۳۱۹ پخش}

۶. کابوس {۱۵,۱۷۸ پخش}

۷. روزای رویای {۱۱,۰۹۱ پخش}

۸. زندگی {۱۵,۷۲۴ پخش}

۹. شهید گمنام {۴,۵۳۹ پخش}

۱۰. عادت {۲۷,۰۰۳ پخش}

۱۱. اون روزو می بینم {۲۶,۸۳۲ پخش}

۱۲. هر جای دنیا باشی {۱۹,۶۸۷ پخش}

۱۳. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۲,۱۳۷ پخش}

۱۴. اعتقاد {۲۰,۰۴۶ پخش}

۱۵. می بینمتون {۱,۹۰۳ پخش}

۱۶. دلم گرفته {۲۱,۳۷۲ پخش}

۱۷. تیک تاک {۱,۷۱۶ پخش}

۱۸. امون بده {۱۲,۱۹۹ پخش}

۱۹. نفسگیر {۱۳,۵۲۵ پخش}

۲۰. احساس {۳۸,۸۵۹ پخش}

۲۱. لیلی و مجنون {۶۷,۷۵۰ پخش}

۲۲. چه بی خیالی {۴۶,۱۷۶ پخش}

۲۳. همدم {۲,۶۹۸ پخش}

۲۴. ببخش {۳۲,۷۶۰ پخش}

۲۵. افسوس به دلم {۳,۱۲۰ پخش}

۲۶. زیر بارون {۳,۱۸۲ پخش}

۲۷. نوازش {۶,۸۴۸ پخش}

۲۸. تسکین {۸,۰۹۶ پخش}

۲۹. دنیامی تو {۱۹,۰۰۰ پخش}

۳۰. تو نیستی {۱۰,۰۴۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393