تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. کی گفته {۲۴,۳۳۶ پخش}

۲. ساحل {۱۱,۸۸۷ پخش}

۳. نگاه تو {۲۰,۳۴۲ پخش}

۴. ادعا {۵,۲۸۸ پخش}

۵. کابوس {۱۵,۱۰۰ پخش}

۶. روزای رویای {۱۱,۰۴۴ پخش}

۷. زندگی {۱۵,۶۴۶ پخش}

۸. شهید گمنام {۴,۵۰۸ پخش}

۹. عادت {۲۶,۹۱۰ پخش}

۱۰. اون روزو می بینم {۲۶,۶۴۴ پخش}

۱۱. هر جای دنیا باشی {۱۹,۴۵۳ پخش}

۱۲. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۲,۱۲۱ پخش}

۱۳. اعتقاد {۱۹,۸۲۷ پخش}

۱۴. می بینمتون {۱,۸۴۰ پخش}

۱۵. دلم گرفته {۲۱,۰۷۵ پخش}

۱۶. تیک تاک {۱,۶۵۳ پخش}

۱۷. امون بده {۱۲,۱۳۶ پخش}

۱۸. نفسگیر {۱۳,۴۹۴ پخش}

۱۹. احساس {۳۸,۴۲۲ پخش}

۲۰. لیلی و مجنون {۶۷,۲۳۶ پخش}

۲۱. چه بی خیالی {۴۵,۶۹۲ پخش}

۲۲. همدم {۲,۶۵۲ پخش}

۲۳. ببخش {۳۲,۴۷۹ پخش}

۲۴. افسوس به دلم {۳,۰۲۶ پخش}

۲۵. زیر بارون {۳,۱۰۴ پخش}

۲۶. نوازش {۶,۶۷۶ پخش}

۲۷. تسکین {۸,۰۴۹ پخش}

۲۸. دنیامی تو {۱۸,۷۵۱ پخش}

۲۹. تو نیستی {۹,۹۳۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393