تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) { خواننده } {۴۵,۲۵۵ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) { خواننده } {۸۶,۰۳۴ پخش}

۳. نیا نیا { خواننده } {۵۱,۹۳۲ پخش}

۴. تنهایی { خواننده } {۵۳,۸۲۰ پخش}

۵. مجنون { خواننده } {۳۰,۰۶۱ پخش}

۶. مشکل هست { خواننده } {۶۲,۴۳۱ پخش}

۷. گردما { خواننده } {۴,۸۹۸ پخش}

۸. یار زیبای من { خواننده } {۹,۳۱۳ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر { خواننده } {۶,۷۳۹ پخش}

۱۰. تیکه تیکه { خواننده } {۶,۴۸۹ پخش}

۱۱. تی { خواننده } {۳,۴۷۸ پخش}

۱۲. نمیدانم { خواننده } {۵,۲۴۱ پخش}

۱۳. برگ خزان { خواننده } {۵,۰۷۰ پخش}

۱۴. بی وفا { خواننده } {۳۲,۵۱۰ پخش}

۱۵. دل من { خواننده } {۳,۷۴۴ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من { خواننده } {۳,۴۶۳ پخش}

۱۷. محبت { خواننده } {۳,۶۸۱ پخش}

۱۸. مادر { خواننده } {۳,۶۶۶ پخش}

۱۹. عاشق بلا { خواننده } {۱۷,۴۲۵ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه { خواننده } {۳۱,۸۷۰ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری { خواننده } {۲۳,۸۵۲ پخش}

۲۲. چک چک باران { خواننده } {۲۲,۹۴۷ پخش}

۲۳. نرود { خواننده } {۲۱,۳۰۹ پخش}

۲۴. سایه ها { خواننده } {۲۵,۱۳۱ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم { خواننده } {۴۰,۳۸۸ پخش}

۲۶. هله یارم { خواننده } {۴۴,۱۴۸ پخش}

۲۷. در کنج دلم { خواننده } {۲۱۴,۷۸۰ پخش}

۲۸. زیم زیم { خواننده } {۹۸,۱۷۰ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) { خواننده } {۱۹۸,۷۷۵ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) { خواننده } {۵۸,۱۱۰ پخش}

۳۱. از کدوم سفر { خواننده } {۱۰۷,۰۶۲ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ { خواننده } {۱۷۳,۸۱۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393