تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) { خواننده } {۴۱,۴۱۸ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) { خواننده } {۸۲,۱۹۶ پخش}

۳. نیا نیا { خواننده } {۴۹,۹۵۱ پخش}

۴. تنهایی { خواننده } {۵۱,۵۷۳ پخش}

۵. مجنون { خواننده } {۲۹,۴۳۷ پخش}

۶. مشکل هست { خواننده } {۵۹,۳۵۸ پخش}

۷. گردما { خواننده } {۴,۴۶۱ پخش}

۸. یار زیبای من { خواننده } {۸,۵۹۵ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر { خواننده } {۶,۲۵۵ پخش}

۱۰. تیکه تیکه { خواننده } {۶,۰۳۷ پخش}

۱۱. تی { خواننده } {۳,۱۹۸ پخش}

۱۲. نمیدانم { خواننده } {۴,۸۹۸ پخش}

۱۳. برگ خزان { خواننده } {۴,۷۵۸ پخش}

۱۴. بی وفا { خواننده } {۳۲,۰۴۲ پخش}

۱۵. دل من { خواننده } {۳,۲۹۱ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من { خواننده } {۳,۱۳۵ پخش}

۱۷. محبت { خواننده } {۳,۵۲۵ پخش}

۱۸. مادر { خواننده } {۳,۳۸۵ پخش}

۱۹. عاشق بلا { خواننده } {۱۶,۸۹۴ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه { خواننده } {۲۹,۶۸۶ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری { خواننده } {۲۲,۲۹۲ پخش}

۲۲. چک چک باران { خواننده } {۲۲,۵۷۳ پخش}

۲۳. نرود { خواننده } {۲۱,۰۲۸ پخش}

۲۴. سایه ها { خواننده } {۲۴,۵۵۴ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم { خواننده } {۳۸,۷۹۷ پخش}

۲۶. هله یارم { خواننده } {۴۱,۹۱۷ پخش}

۲۷. در کنج دلم { خواننده } {۲۰۶,۰۴۴ پخش}

۲۸. زیم زیم { خواننده } {۹۵,۳۱۶ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) { خواننده } {۱۹۱,۴۹۰ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) { خواننده } {۵۷,۰۸۰ پخش}

۳۱. از کدوم سفر { خواننده } {۱۰۴,۵۹۸ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ { خواننده } {۱۶۹,۵۴۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393