تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) { خواننده } {۴۵,۶۷۶ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) { خواننده } {۸۶,۳۱۴ پخش}

۳. نیا نیا { خواننده } {۵۲,۲۶۰ پخش}

۴. تنهایی { خواننده } {۵۴,۰۶۹ پخش}

۵. مجنون { خواننده } {۳۰,۱۰۸ پخش}

۶. مشکل هست { خواننده } {۶۲,۷۷۴ پخش}

۷. گردما { خواننده } {۴,۹۴۵ پخش}

۸. یار زیبای من { خواننده } {۹,۳۲۸ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر { خواننده } {۶,۷۳۹ پخش}

۱۰. تیکه تیکه { خواننده } {۶,۵۸۳ پخش}

۱۱. تی { خواننده } {۳,۴۷۸ پخش}

۱۲. نمیدانم { خواننده } {۵,۲۵۷ پخش}

۱۳. برگ خزان { خواننده } {۵,۰۷۰ پخش}

۱۴. بی وفا { خواننده } {۳۲,۵۷۲ پخش}

۱۵. دل من { خواننده } {۳,۷۵۹ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من { خواننده } {۳,۴۶۳ پخش}

۱۷. محبت { خواننده } {۳,۷۲۸ پخش}

۱۸. مادر { خواننده } {۳,۶۸۱ پخش}

۱۹. عاشق بلا { خواننده } {۱۷,۴۲۵ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه { خواننده } {۳۱,۹۰۲ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری { خواننده } {۲۳,۸۹۹ پخش}

۲۲. چک چک باران { خواننده } {۲۲,۹۳۲ پخش}

۲۳. نرود { خواننده } {۲۱,۳۴۰ پخش}

۲۴. سایه ها { خواننده } {۲۵,۱۴۷ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم { خواننده } {۴۰,۴۶۶ پخش}

۲۶. هله یارم { خواننده } {۴۴,۳۱۹ پخش}

۲۷. در کنج دلم { خواننده } {۲۱۵,۴۲۰ پخش}

۲۸. زیم زیم { خواننده } {۹۸,۴۳۶ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) { خواننده } {۱۹۹,۴۴۶ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) { خواننده } {۵۸,۱۸۸ پخش}

۳۱. از کدوم سفر { خواننده } {۱۰۷,۲۳۴ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ { خواننده } {۱۷۴,۱۸۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393