تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) { خواننده } {۴۶,۵۳۴ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) { خواننده } {۸۷,۰۱۶ پخش}

۳. نیا نیا { خواننده } {۵۲,۸۳۷ پخش}

۴. تنهایی { خواننده } {۵۴,۴۵۹ پخش}

۵. مجنون { خواننده } {۳۰,۳۲۶ پخش}

۶. مشکل هست { خواننده } {۶۳,۳۹۸ پخش}

۷. گردما { خواننده } {۵,۰۲۳ پخش}

۸. یار زیبای من { خواننده } {۹,۴۵۳ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر { خواننده } {۶,۸۰۱ پخش}

۱۰. تیکه تیکه { خواننده } {۶,۶۷۶ پخش}

۱۱. تی { خواننده } {۳,۴۹۴ پخش}

۱۲. نمیدانم { خواننده } {۵,۳۵۰ پخش}

۱۳. برگ خزان { خواننده } {۵,۱۳۲ پخش}

۱۴. بی وفا { خواننده } {۳۲,۶۳۵ پخش}

۱۵. دل من { خواننده } {۳,۸۵۳ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من { خواننده } {۳,۴۷۸ پخش}

۱۷. محبت { خواننده } {۳,۸۲۲ پخش}

۱۸. مادر { خواننده } {۳,۷۱۲ پخش}

۱۹. عاشق بلا { خواننده } {۱۷,۵۰۳ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه { خواننده } {۳۱,۹۹۵ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری { خواننده } {۲۳,۹۶۱ پخش}

۲۲. چک چک باران { خواننده } {۲۳,۰۱۰ پخش}

۲۳. نرود { خواننده } {۲۱,۳۷۲ پخش}

۲۴. سایه ها { خواننده } {۲۵,۵۰۶ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم { خواننده } {۴۰,۷۴۷ پخش}

۲۶. هله یارم { خواننده } {۴۴,۵۸۴ پخش}

۲۷. در کنج دلم { خواننده } {۲۱۷,۳۳۹ پخش}

۲۸. زیم زیم { خواننده } {۹۸,۶۸۵ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) { خواننده } {۲۰۱,۲۵۵ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) { خواننده } {۵۸,۳۲۸ پخش}

۳۱. از کدوم سفر { خواننده } {۱۰۷,۶۵۵ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ { خواننده } {۱۷۴,۷۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393