تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) {۳۷,۸۶۱ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) {۷۷,۵۹۴ پخش}

۳. نیا نیا {۴۷,۵۸۰ پخش}

۴. تنهایی {۴۹,۵۶۱ پخش}

۵. مجنون {۲۸,۹۲۲ پخش}

۶. مشکل هست {۵۵,۳۹۵ پخش}

۷. گردما {۴,۱۸۰ پخش}

۸. یار زیبای من {۷,۵۳۴ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر {۵,۸۹۶ پخش}

۱۰. تیکه تیکه {۵,۵۰۶ پخش}

۱۱. تی {۲,۹۳۲ پخش}

۱۲. نمیدانم {۴,۶۴۸ پخش}

۱۳. برگ خزان {۴,۴۴۶ پخش}

۱۴. بی وفا {۳۱,۵۲۷ پخش}

۱۵. دل من {۲,۹۱۷ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من {۲,۶۳۶ پخش}

۱۷. محبت {۳,۲۴۴ پخش}

۱۸. مادر {۳,۰۵۷ پخش}

۱۹. عاشق بلا {۱۶,۵۰۴ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه {۲۶,۷۰۷ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری {۲۱,۰۷۵ پخش}

۲۲. چک چک باران {۲۲,۰۲۷ پخش}

۲۳. نرود {۲۰,۵۷۶ پخش}

۲۴. سایه ها {۲۳,۹۳۰ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم {۳۷,۴۵۵ پخش}

۲۶. هله یارم {۴۰,۳۱۰ پخش}

۲۷. در کنج دلم {۱۹۷,۶۲۰ پخش}

۲۸. زیم زیم {۹۳,۷۰۹ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) {۱۸۴,۸۶۰ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) {۵۶,۴۲۵ پخش}

۳۱. از کدوم سفر {۱۰۲,۷۲۶ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ {۱۶۶,۵۴۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393