تک آهنگ های علیرضا عصار

۱. ای یار غلط کردی {۸۱,۶۹۷ پخش}

۲. اسب زین کرده {۵,۴۴۴ پخش}

۳. ارغوان {۴۳,۰۴۰ پخش}

۴. دشتها و بادگیرها {۹,۶۵۶ پخش}

۵. روزی که نیست {۱۰,۸۲۶ پخش}

۶. بازوی عوض شده {۲۰,۵۶۰ پخش}

۷. مست و محتسب {۲۸,۶۷۲ پخش}

۸. دکلمه خیابان خوابها {۲۵,۵۸۴ پخش}

۹. نکته دان عشق {۳۲,۹۰۰ پخش}

۱۰. ایران من {۱۵۴,۴۷۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا عصار :

علیرضا اعصار
علی رضا عصار
علی رضا اعصار
علیرضا عصار ( علیرضا عصّار ) در 24 بهمن 1349 در شهر ری استان تهران متولد شد.
Alireza Assar


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393