تک آهنگ های علیرضا عصار

۱. ای یار غلط کردی {۸۰,۴۳۳ پخش}

۲. اسب زین کرده {۵,۰۳۸ پخش}

۳. ارغوان {۴۲,۸۵۳ پخش}

۴. دشتها و بادگیرها {۹,۴۲۲ پخش}

۵. روزی که نیست {۱۰,۶۵۴ پخش}

۶. بازوی عوض شده {۲۰,۴۰۴ پخش}

۷. مست و محتسب {۲۸,۱۷۳ پخش}

۸. دکلمه خیابان خوابها {۲۵,۴۴۳ پخش}

۹. نکته دان عشق {۳۲,۳۰۷ پخش}

۱۰. ایران من {۱۵۱,۲۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا عصار :

علیرضا اعصار
علی رضا عصار
علی رضا اعصار
علیرضا عصار ( علیرضا عصّار ) در 24 بهمن 1349 در شهر ری استان تهران متولد شد.
Alireza Assar


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393