تک آهنگ های علیرضا عصار

۱. ای یار غلط کردی {۸۱,۸۵۳ پخش}

۲. اسب زین کرده {۵,۶۶۲ پخش}

۳. ارغوان {۴۳,۱۰۲ پخش}

۴. دشتها و بادگیرها {۹,۷۶۵ پخش}

۵. روزی که نیست {۱۰,۹۰۴ پخش}

۶. بازوی عوض شده {۲۰,۶۳۸ پخش}

۷. مست و محتسب {۲۸,۷۰۴ پخش}

۸. دکلمه خیابان خوابها {۲۵,۶۴۶ پخش}

۹. نکته دان عشق {۳۳,۰۷۲ پخش}

۱۰. ایران من {۱۵۴,۶۵۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا عصار :

علیرضا اعصار
علی رضا عصار
علی رضا اعصار
علیرضا عصار ( علیرضا عصّار ) در 24 بهمن 1349 در شهر ری استان تهران متولد شد.
Alireza Assar


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393