تک آهنگ های علیرضا عصار

۱. ای یار غلط کردی { خواننده } {۸۰,۹۰۱ پخش}

۲. اسب زین کرده { خواننده } {۵,۱۳۲ پخش}

۳. ارغوان { خواننده } {۴۲,۹۰۰ پخش}

۴. دشتها و بادگیرها { خواننده } {۹,۵۴۷ پخش}

۵. روزی که نیست { خواننده } {۱۰,۷۰۱ پخش}

۶. بازوی عوض شده { خواننده } {۲۰,۴۹۸ پخش}

۷. مست و محتسب { خواننده } {۲۸,۲۹۸ پخش}

۸. دکلمه خیابان خوابها { خواننده } {۲۵,۵۰۶ پخش}

۹. نکته دان عشق { خواننده } {۳۲,۴۶۳ پخش}

۱۰. ایران من { خواننده } {۱۵۱,۶۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا عصار :

علیرضا اعصار
علی رضا عصار
علی رضا اعصار
علیرضا عصار ( علیرضا عصّار ) در 24 بهمن 1349 در شهر ری استان تهران متولد شد.
Alireza Assar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393