تک آهنگ های پرواز همای

۱. خوش باش {۱۴,۶۹۵ پخش}

۲. زبان نگاه ( آلبوم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید از گروه مستان همای ) {۱۹۱,۰۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پرواز همای :

سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ( پرواز همای ).
Parvaz Homay


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393