تک آهنگ های سهیل جامی

۱. همین نزدیکی { خواننده } {۱۱,۱۲۲ پخش}

۲. قول بده { خواننده } {۲,۷۱۴ پخش}

۳. عادت شد { خواننده } {۱,۱۲۳ پخش}

۴. گوش کن (با اشکان کوشان) { خواننده } {۹۳۶ پخش}

۵. جبران { خواننده } {۳۱۲ پخش}

۶. میترسم (با مانی جامی) { خواننده } {۷۱۷ پخش}

۷. مرد نقره ای { خواننده } {۵۷,۶۵۷ پخش}

۸. عشق آخر { خواننده } {۱۲,۳۰۸ پخش}

۹. اعتماد { خواننده، شعر } {۹,۴۲۲ پخش}

۱۰. واسطه { خواننده } {۵۴۶ پخش}

۱۱. آرامش خاموش { خواننده } {۷,۶۲۸ پخش}

۱۲. قسمت { خواننده } {۶,۶۹۲ پخش}

۱۳. چه زود! { خواننده } {۴,۲۷۴ پخش}

۱۴. وصیت (ریمیکس) { خواننده } {۱,۳۷۲ پخش}

۱۵. تو رو خدا { خواننده } {۹۵۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سهیل جامی :

سهیل جامی.
Soheil Jami


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393