تک آهنگ های سهیل جامی

۱. همین نزدیکی {۱۱,۲۰۰ پخش}

۲. قول بده {۲,۷۶۱ پخش}

۳. عادت شد {۱,۱۲۳ پخش}

۴. گوش کن (با اشکان کوشان) {۹۸۲ پخش}

۵. جبران {۳۱۲ پخش}

۶. میترسم (با مانی جامی) {۷۸۰ پخش}

۷. مرد نقره ای {۵۷,۸۴۴ پخش}

۸. عشق آخر {۱۲,۳۳۹ پخش}

۹. اعتماد {۹,۴۳۸ پخش}

۱۰. واسطه {۵۴۶ پخش}

۱۱. آرامش خاموش {۷,۶۲۸ پخش}

۱۲. قسمت {۶,۶۹۲ پخش}

۱۳. چه زود! {۴,۲۷۴ پخش}

۱۴. وصیت (ریمیکس) {۱,۴۰۴ پخش}

۱۵. تو رو خدا {۱,۰۱۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سهیل جامی :

سهیل جامی.
Soheil Jami


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393