دانلود آهنگ های جدید مرتضی پاشایی

آرزودوستت دارم ۳ آرزودوستت دارم
{۷,۱۱۳ پخش}
آروم برو ۴ آروم برو
{۲۴,۲۲۶ پخش}
تو رفتی ۹ تو رفتی
{۱۷۷,۱۳۸ پخش}
میکس مرتضی پاشایی ۱۰ میکس مرتضی پاشایی
{۲۵,۲۸۷ پخش}
روزهای سخت ۱۴ روزهای سخت
{۲۱۵,۰۶۱ پخش}
نگران منی (ماه عسل) ۱۷ نگران منی (ماه عسل)
{۸۲۵,۰۹۹ پخش}
من و قلبم ۱۸ من و قلبم
( از جاوید سلیمانی) {۲۴,۷۴۱ پخش}
ماه من ۱۹ ماه من
{۱۶۵,۵۱۶ پخش}
ادعای عشق ۲۲ ادعای عشق
{۴۵۹,۲۶۴ پخش}
دلهره ۲۳ دلهره
( آلبوم روبات از علی لهراسبی ) {۶۲,۷۷۴ پخش}
من ندیدمت (با نیما) ۲۶ من ندیدمت (با نیما)
( از رضا شیری) {۱۸,۴۲۳ پخش}
خانومی (با نیما) ۲۷ خانومی (با نیما)
( از رضا شیری) {۱۵,۱۳۲ پخش}
عصر پاییزی ۲۸ عصر پاییزی
{۵۴۶,۶۲۴ پخش}
بغض ۲۹ بغض
{۱,۲۲۲,۸۳۷ پخش}
ستایش (ورژن اصلی) ۳۴ ستایش (ورژن اصلی)
{۱۷۰,۹۹۱ پخش}
به کی بگم ۳۵ به کی بگم
( از جعفر سلیمانی) {۳۸,۷۹۷ پخش}
جاده یک طرفه ۳۶ جاده یک طرفه
{۱,۱۱۷,۸۰۲ پخش}
گله دارم ۳۷ گله دارم
( از همایون) {۳۱,۱۵۳ پخش}
ای زندگی ۳۸ ای زندگی
( از امیرعباس خلیلی) {۲۹,۱۰۹ پخش}
تو بگو ۳۹ تو بگو
( از فرزان شهنایی) {۱۹,۵۰۰ پخش}
کاشکی ۴۰ کاشکی
( از افشین فرهادی) {۲۰,۲۶۴ پخش}
ثانیه ها ۴۱ ثانیه ها
( از ندیم) {۱۲۰,۳۶۹ پخش}
نفس ۴۲ نفس
{۷۰۹,۸۱۵ پخش}
ستایش ۴۵ ستایش
{۱۲۱,۰۴۰ پخش}
بریدم ۴۶ بریدم
( از علی رهبری) {۲۰,۷۶۳ پخش}
آلبوم یکی هست ( دمو ) ۴۸ آلبوم یکی هست ( دمو )
{۱۷۶,۱۲۴ پخش}
دروغ دوست داشتنی ۴۹ دروغ دوست داشتنی
{۳۶۵,۲۲۷ پخش}
روزهای ناز ۵۰ روزهای ناز
( از مهدی خلیلی) {۳۰,۴۳۵ پخش}
مثل شیشه ۵۱ مثل شیشه
{۹۱,۲۹۱ پخش}
دل من دل تو ۵۲ دل من دل تو
{۱۰۶,۵۱۶ پخش}
جدایی بسه ۵۳ جدایی بسه
( از رضا شیری) {۱۳۸,۹۰۲ پخش}
زیادی ۵۴ زیادی
{۹۱,۱۶۶ پخش}
میخوام بگم ۵۵ میخوام بگم
{۹۱,۰۷۲ پخش}
تور فتی ۵۶ تور فتی
{۱۰۸,۰۶۱ پخش}
ترانه ای برای ناصر ۵۷ ترانه ای برای ناصر
{۶۲,۸۳۶ پخش}
منو ببخش ۵۸ منو ببخش
{۶۸,۷۴۹ پخش}
منو ببخش ۵۹ منو ببخش
{۷۶,۷۵۲ پخش}
به گوشت میرسه ۶۰ به گوشت میرسه
{۱۰۳,۵۶۸ پخش}
تو میری ۶۱ تو میری
{۷۴,۰۰۶ پخش}
می میرم ۶۲ می میرم
{۱۰۳,۴۵۹ پخش}
گریه کن ۶۳ گریه کن
{۱۴۷,۸۱۰ پخش}
آره تو راست میگی ۶۴ آره تو راست میگی
{۱۴۵,۲۸۲ پخش}
یکی هست ۶۵ یکی هست
{۳۸۷,۵۵۰ پخش}
تو فکرتم ۶۶ تو فکرتم
{۲۱۴,۹۲۱ پخش}
اطلسی ۶۷ اطلسی
{۹۳,۲۴۱ پخش}
هنوزم ۶۸ هنوزم
{۱۲۰,۳۶۹ پخش}
شاید ۶۹ شاید
{۷۱,۴۴۸ پخش}
به دادش رسیدم ۷۰ به دادش رسیدم
{۱۰۳,۷۲۴ پخش}
چطور ۷۱ چطور
{۵۴,۹۲۷ پخش}
چشمای من ۷۲ چشمای من
{۱۲۰,۱۹۸ پخش}
قسم ۷۳ قسم
{۸۵,۳۷۸ پخش}
عشق من ۷۴ عشق من
{۱۱۸,۱۳۸ پخش}
یادته ۷۵ یادته
{۹۸,۸۸۸ پخش}
تقصیر ۷۶ تقصیر
{۹۹,۷۱۵ پخش}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393