دانلود آهنگ های جدید مرتضی پاشایی

آرزودوستت دارم ۴ آرزودوستت دارم
{۵,۲۰۵ پخش}
آروم برو ۵ آروم برو
{۲۷,۳۶۰ پخش}
تو رفتی ۱۰ تو رفتی
{۴۷,۷۶۸ پخش}
میکس مرتضی پاشایی ۱۱ میکس مرتضی پاشایی
{۷,۴۱۲ پخش}
روزهای سخت ۱۵ روزهای سخت
{۵۱,۹۴۰ پخش}
نگران منی (ماه عسل) ۱۸ نگران منی (ماه عسل)
{۲۰۴,۰۹۸ پخش}
من و قلبم ۱۹ من و قلبم
( از جاوید سلیمانی) {۵,۹۲۲ پخش}
ماه من ۲۰ ماه من
{۳۹,۸۸۴ پخش}
ادعای عشق ۲۳ ادعای عشق
{۱۱۳,۴۱۴ پخش}
دلهره ۲۴ دلهره
( آلبوم روبات از علی لهراسبی ) {۱۴,۶۸۸ پخش}
خانومی (با نیما) ۲۸ خانومی (با نیما)
( از رضا شیری) {۳,۵۸۵ پخش}
عصر پاییزی ۲۹ عصر پاییزی
{۱۳۴,۳۲۶ پخش}
بغض ۳۰ بغض
{۲۹۳,۶۹۸ پخش}
ستایش (ورژن اصلی) ۳۵ ستایش (ورژن اصلی)
{۴۱,۶۶۶ پخش}
به کی بگم ۳۶ به کی بگم
( از جعفر سلیمانی) {۹,۰۰۷ پخش}
جاده یک طرفه ۳۷ جاده یک طرفه
{۲۸۵,۳۰۳ پخش}
گله دارم ۳۸ گله دارم
( از همایون) {۷,۲۹۰ پخش}
ای زندگی ۳۹ ای زندگی
( از امیرعباس خلیلی) {۶,۷۸۲ پخش}
تو بگو ۴۰ تو بگو
( از فرزان شهنایی) {۴,۵۶۸ پخش}
کاشکی ۴۱ کاشکی
( از افشین فرهادی) {۴,۶۹۴ پخش}
ثانیه ها ۴۲ ثانیه ها
( از ندیم) {۲۷,۹۳۲ پخش}
نفس ۴۳ نفس
{۱۷۱,۴۹۶ پخش}
ستایش ۴۶ ستایش
{۲۹,۳۵۴ پخش}
بریدم ۴۷ بریدم
( از علی رهبری) {۴,۸۷۰ پخش}
آلبوم یکی هست ( دمو ) ۴۹ آلبوم یکی هست ( دمو )
{۴۱,۹۲۲ پخش}
دروغ دوست داشتنی ۵۰ دروغ دوست داشتنی
{۹۰,۴۹۶ پخش}
روزهای ناز ۵۱ روزهای ناز
( از مهدی خلیلی) {۷,۰۹۵ پخش}
مثل شیشه ۵۲ مثل شیشه
{۲۲,۳۸۱ پخش}
دل من دل تو ۵۳ دل من دل تو
{۲۵,۸۶۶ پخش}
جدایی بسه ۵۴ جدایی بسه
( از رضا شیری) {۳۲,۲۱۲ پخش}
زیادی ۵۵ زیادی
{۲۲,۳۷۴ پخش}
میخوام بگم ۵۶ میخوام بگم
{۲۲,۳۷۰ پخش}
تور فتی ۵۷ تور فتی
{۲۶,۲۸۳ پخش}
ترانه ای برای ناصر ۵۸ ترانه ای برای ناصر
{۱۵,۷۴۲ پخش}
منو ببخش ۵۹ منو ببخش
{۱۶,۹۷۰ پخش}
منو ببخش ۶۰ منو ببخش
{۱۸,۸۷۱ پخش}
به گوشت میرسه ۶۱ به گوشت میرسه
{۲۵,۰۴۱ پخش}
تو میری ۶۲ تو میری
{۱۸,۱۶۹ پخش}
می میرم ۶۳ می میرم
{۲۵,۲۲۸ پخش}
گریه کن ۶۴ گریه کن
{۳۵,۶۱۴ پخش}
آره تو راست میگی ۶۵ آره تو راست میگی
{۳۵,۱۰۳ پخش}
یکی هست ۶۶ یکی هست
{۹۶,۹۶۹ پخش}
تو فکرتم ۶۷ تو فکرتم
{۵۰,۹۰۴ پخش}
اطلسی ۶۸ اطلسی
{۲۳,۰۵۰ پخش}
هنوزم ۶۹ هنوزم
{۲۹,۱۰۶ پخش}
شاید ۷۰ شاید
{۱۷,۶۶۱ پخش}
به دادش رسیدم ۷۱ به دادش رسیدم
{۲۵,۵۰۶ پخش}
چطور ۷۲ چطور
{۱۳,۸۷۸ پخش}
چشمای من ۷۳ چشمای من
{۲۹,۵۳۸ پخش}
قسم ۷۴ قسم
{۲۱,۱۸۹ پخش}
عشق من ۷۵ عشق من
{۲۸,۵۹۸ پخش}
یادته ۷۶ یادته
{۲۴,۶۰۲ پخش}
تقصیر ۷۷ تقصیر
{۲۴,۷۸۹ پخش}

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393