تک آهنگ های آریانا

۱. بجنگ یا بمیر {۷,۸۳۱ پخش}

۲. من رپر نیستم {۹۳ پخش}

۳. رو به پایان (با هیالی) {۳۱ پخش}

۴. نه صدایی هست نه تصویری {۶۲ پخش}

۵. دنیای نابود {۷,۷۳۷ پخش}

۶. خراب

۷. رفیق {۱۴,۱۴۹ پخش}

۸. اجبار (با باربد) {۴,۴۶۱ پخش}

۹. به 3 دلیل {۶,۲۷۱ پخش}

۱۰. غم شب {۴,۶۰۲ پخش}

۱۱. شهر تاریک

۱۲. دقیقه های قاتل

۱۳. خاموش {۱۵۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آریانا :

آریانا.
Aryana


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393