تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. سکوت {۲۵,۶۶۲ پخش}

۲. حق داری (با محمد علی صدیقی) {۳,۰۸۸ پخش}

۳. گریه کن {۴,۲۴۳ پخش}

۴. آخرین شکست {۱۱,۹۸۰ پخش}

۵. درد نبودنت {۱۰,۳۵۸ پخش}

۶. پدر {۷,۱۴۴ پخش}

۷. تماشا کن {۷,۲۵۴ پخش}

۸. تخت خواب بی تو {۸,۱۹۰ پخش}

۹. مادر {۴,۴۳۰ پخش}

۱۰. بی حوصله ام {۵,۳۵۰ پخش}

۱۱. یا فاطمه {۲,۴۱۸ پخش}

۱۲. مهم نیست {۴,۱۶۵ پخش}

۱۳. حس جنون {۴,۵۸۶ پخش}

۱۴. جمله ی آخر {۹,۳۷۵ پخش}

۱۵. تیک تاک {۹,۳۱۳ پخش}

۱۶. رویای من {۹,۹۸۴ پخش}

۱۷. مرد بی رویا {۵,۰۰۷ پخش}

۱۸. طعم جدایی {۵,۲۲۶ پخش}

۱۹. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۸۸۶ پخش}

۲۰. گذشتم از عشق {۳,۱۸۲ پخش}

۲۱. پریسا {۲۳,۸۲۱ پخش}

۲۲. جادوگر قصه {۱۷,۶۴۳ پخش}

۲۳. لیلیم لی {۱۰,۳۵۸ پخش}

۲۴. نشونه {۲,۳۴۰ پخش}

۲۵. بمون عشق من {۲,۶۲۰ پخش}

۲۶. گل مریم {۱,۹۰۳ پخش}

۲۷. قصه عشق {۱,۹۸۱ پخش}

۲۸. قسم خورده {۱۷,۲۶۹ پخش}

۲۹. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۹۳۵ پخش}

۳۰. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۲,۱۰۵ پخش}

۳۱. وقتی رفتم {۲۱,۰۲۸ پخش}

۳۲. جام عشق {۲,۰۱۲ پخش}

۳۳. بی وفایی {۱۲,۱۹۹ پخش}

۳۴. انتظار {۱۸,۵۹۵ پخش}

۳۵. تحویل سال {۱,۲۷۹ پخش}

۳۶. بهار {۱,۷۴۷ پخش}

۳۷. حسرت {۳۰,۶۸۵ پخش}

۳۸. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۲۰,۱۸۶ پخش}

۳۹. این دله {۴۱,۹۴۸ پخش}

۴۰. پریا (دکلمه) {۳۱,۱۸۴ پخش}

۴۱. دوراهی {۹,۱۲۶ پخش}

۴۲. وقتی رفتی {۸۷,۹۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393