تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. سکوت {۲۶,۲۰۸ پخش}

۲. حق داری (با محمد علی صدیقی) {۳,۱۶۶ پخش}

۳. گریه کن {۴,۴۶۱ پخش}

۴. آخرین شکست {۱۲,۰۱۲ پخش}

۵. درد نبودنت {۱۰,۴۶۷ پخش}

۶. پدر {۷,۱۶۰ پخش}

۷. تماشا کن {۷,۲۶۹ پخش}

۸. تخت خواب بی تو {۸,۲۰۵ پخش}

۹. مادر {۴,۴۴۶ پخش}

۱۰. بی حوصله ام {۵,۳۵۰ پخش}

۱۱. یا فاطمه {۲,۴۱۸ پخش}

۱۲. مهم نیست {۴,۱۹۶ پخش}

۱۳. حس جنون {۴,۵۸۶ پخش}

۱۴. جمله ی آخر {۹,۳۷۵ پخش}

۱۵. تیک تاک {۹,۳۲۸ پخش}

۱۶. رویای من {۹,۹۸۴ پخش}

۱۷. مرد بی رویا {۵,۰۰۷ پخش}

۱۸. طعم جدایی {۵,۲۵۷ پخش}

۱۹. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۸۸۶ پخش}

۲۰. گذشتم از عشق {۳,۲۱۳ پخش}

۲۱. پریسا {۲۳,۹۳۰ پخش}

۲۲. جادوگر قصه {۱۷,۶۹۰ پخش}

۲۳. لیلیم لی {۱۰,۳۵۸ پخش}

۲۴. نشونه {۲,۳۴۰ پخش}

۲۵. بمون عشق من {۲,۶۳۶ پخش}

۲۶. گل مریم {۱,۹۰۳ پخش}

۲۷. قصه عشق {۱,۹۸۱ پخش}

۲۸. قسم خورده {۱۷,۳۱۶ پخش}

۲۹. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۹۳۵ پخش}

۳۰. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۲,۰۹۰ پخش}

۳۱. وقتی رفتم {۲۱,۲۴۷ پخش}

۳۲. جام عشق {۲,۰۱۲ پخش}

۳۳. بی وفایی {۱۲,۲۱۴ پخش}

۳۴. انتظار {۱۸,۷۰۴ پخش}

۳۵. تحویل سال {۱,۲۷۹ پخش}

۳۶. بهار {۱,۷۴۷ پخش}

۳۷. حسرت {۳۰,۸۷۲ پخش}

۳۸. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۲۰,۲۱۷ پخش}

۳۹. این دله {۴۲,۲۶۰ پخش}

۴۰. پریا (دکلمه) {۳۱,۴۰۲ پخش}

۴۱. دوراهی {۹,۱۵۷ پخش}

۴۲. وقتی رفتی {۸۸,۱۷۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393