تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. سکوت {۱۹,۰۳۲ پخش}

۲. حق داری (با محمد علی صدیقی) {۲,۹۳۲ پخش}

۳. گریه کن {۴,۰۷۱ پخش}

۴. آخرین شکست {۱۱,۸۰۹ پخش}

۵. درد نبودنت {۱۰,۰۴۶ پخش}

۶. پدر {۷,۰۰۴ پخش}

۷. تماشا کن {۷,۲۲۲ پخش}

۸. تخت خواب بی تو {۸,۰۶۵ پخش}

۹. مادر {۴,۳۰۵ پخش}

۱۰. بی حوصله ام {۵,۱۹۴ پخش}

۱۱. یا فاطمه {۲,۲۹۳ پخش}

۱۲. مهم نیست {۴,۱۰۲ پخش}

۱۳. حس جنون {۴,۴۹۲ پخش}

۱۴. جمله ی آخر {۹,۳۱۳ پخش}

۱۵. تیک تاک {۹,۲۵۰ پخش}

۱۶. رویای من {۹,۸۹۰ پخش}

۱۷. مرد بی رویا {۴,۹۲۹ پخش}

۱۸. طعم جدایی {۵,۰۲۳ پخش}

۱۹. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۸۳۹ پخش}

۲۰. گذشتم از عشق {۳,۱۲۰ پخش}

۲۱. پریسا {۲۳,۷۲۷ پخش}

۲۲. جادوگر قصه {۱۷,۵۰۳ پخش}

۲۳. لیلیم لی {۱۰,۲۸۰ پخش}

۲۴. نشونه {۲,۲۹۳ پخش}

۲۵. بمون عشق من {۲,۵۵۸ پخش}

۲۶. گل مریم {۱,۸۲۵ پخش}

۲۷. قصه عشق {۱,۸۴۰ پخش}

۲۸. قسم خورده {۱۷,۱۷۵ پخش}

۲۹. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۸۴۲ پخش}

۳۰. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۲,۰۱۲ پخش}

۳۱. وقتی رفتم {۲۰,۸۴۱ پخش}

۳۲. جام عشق {۱,۹۵۰ پخش}

۳۳. بی وفایی {۱۲,۰۹۰ پخش}

۳۴. انتظار {۱۸,۴۳۹ پخش}

۳۵. تحویل سال {۱,۲۰۱ پخش}

۳۶. بهار {۱,۵۹۱ پخش}

۳۷. حسرت {۳۰,۵۱۳ پخش}

۳۸. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۲۰,۰۴۶ پخش}

۳۹. این دله {۴۱,۷۶۱ پخش}

۴۰. پریا (دکلمه) {۳۱,۰۲۸ پخش}

۴۱. دوراهی {۹,۰۶۳ پخش}

۴۲. وقتی رفتی {۸۷,۶۴۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393