تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. حق داری (با محمد علی صدیقی) { خواننده } {۱,۵۹۱ پخش}

۲. گریه کن { خواننده } {۲,۹۱۷ پخش}

۳. آخرین شکست { خواننده } {۱۰,۷۹۵ پخش}

۴. درد نبودنت { خواننده } {۹,۱۱۰ پخش}

۵. پدر { خواننده } {۶,۵۲۰ پخش}

۶. تماشا کن { خواننده } {۶,۷۵۴ پخش}

۷. تخت خواب بی تو { خواننده } {۷,۵۹۷ پخش}

۸. مادر { خواننده } {۳,۸۳۷ پخش}

۹. بی حوصله ام { خواننده } {۴,۷۲۶ پخش}

۱۰. یا فاطمه { خواننده } {۱,۹۶۵ پخش}

۱۱. مهم نیست { خواننده } {۳,۶۶۶ پخش}

۱۲. حس جنون { خواننده } {۴,۲۴۳ پخش}

۱۳. جمله ی آخر { خواننده } {۹,۱۱۰ پخش}

۱۴. تیک تاک { خواننده } {۹,۰۰۱ پخش}

۱۵. رویای من { خواننده } {۹,۶۴۰ پخش}

۱۶. مرد بی رویا { خواننده } {۴,۶۶۴ پخش}

۱۷. طعم جدایی { خواننده } {۴,۶۴۸ پخش}

۱۸. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) { خواننده } {۲,۶۲۰ پخش}

۱۹. گذشتم از عشق { خواننده } {۲,۷۶۱ پخش}

۲۰. پریسا { خواننده } {۲۲,۴۶۴ پخش}

۲۱. جادوگر قصه { خواننده } {۱۶,۸۷۹ پخش}

۲۲. لیلیم لی { خواننده } {۱۰,۱۲۴ پخش}

۲۳. نشونه { خواننده } {۲,۱۰۶ پخش}

۲۴. بمون عشق من { خواننده } {۲,۳۷۱ پخش}

۲۵. گل مریم { خواننده } {۱,۶۶۹ پخش}

۲۶. قصه عشق { خواننده } {۱,۷۰۰ پخش}

۲۷. قسم خورده { خواننده } {۱۶,۲۷۰ پخش}

۲۸. کابوس (با وحید حرمتی) { خواننده، تنظیم } {۱۰,۶۸۶ پخش}

۲۹. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) { خواننده } {۱۱,۷۳۱ پخش}

۳۰. وقتی رفتم { خواننده } {۱۹,۸۹۰ پخش}

۳۱. جام عشق { خواننده } {۱,۷۰۰ پخش}

۳۲. بی وفایی { خواننده } {۱۱,۸۰۹ پخش}

۳۳. انتظار { خواننده } {۱۷,۱۶۰ پخش}

۳۴. تحویل سال { خواننده } {۱,۰۲۹ پخش}

۳۵. بهار { خواننده } {۱,۳۱۰ پخش}

۳۶. حسرت { خواننده } {۲۹,۲۰۳ پخش}

۳۷. عادت ( با اسماعیل سرمدی) { خواننده } {۱۹,۲۳۴ پخش}

۳۸. این دله { خواننده } {۳۹,۸۷۳ پخش}

۳۹. پریا (دکلمه) { خواننده } {۲۹,۲۶۵ پخش}

۴۰. دوراهی { خواننده } {۸,۷۲۰ پخش}

۴۱. وقتی رفتی { خواننده } {۸۴,۶۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393