تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. گریه کن {۱,۶۰۶ پخش}

۲. آخرین شکست {۱۰,۴۸۳ پخش}

۳. درد نبودنت {۸,۷۰۴ پخش}

۴. پدر {۶,۳۱۸ پخش}

۵. تماشا کن {۶,۶۹۲ پخش}

۶. تخت خواب بی تو {۷,۴۲۵ پخش}

۷. مادر {۳,۷۲۸ پخش}

۸. بی حوصله ام {۴,۶۸۰ پخش}

۹. یا فاطمه {۱,۹۰۳ پخش}

۱۰. مهم نیست {۳,۵۵۶ پخش}

۱۱. حس جنون {۴,۱۸۰ پخش}

۱۲. جمله ی آخر {۹,۰۹۴ پخش}

۱۳. تیک تاک {۸,۹۳۸ پخش}

۱۴. رویای من {۹,۵۶۲ پخش}

۱۵. مرد بی رویا {۴,۶۴۸ پخش}

۱۶. طعم جدایی {۴,۲۲۷ پخش}

۱۷. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۶۰۵ پخش}

۱۸. گذشتم از عشق {۲,۷۶۱ پخش}

۱۹. پریسا {۲۱,۹۹۶ پخش}

۲۰. جادوگر قصه {۱۶,۷۰۷ پخش}

۲۱. لیلیم لی {۱۰,۰۶۲ پخش}

۲۲. نشونه {۲,۰۱۲ پخش}

۲۳. بمون عشق من {۲,۲۶۲ پخش}

۲۴. گل مریم {۱,۶۳۸ پخش}

۲۵. قصه عشق {۱,۶۲۲ پخش}

۲۶. قسم خورده {۱۶,۱۱۴ پخش}

۲۷. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۶۵۴ پخش}

۲۸. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۱,۷۳۱ پخش}

۲۹. وقتی رفتم {۱۹,۴۰۶ پخش}

۳۰. جام عشق {۱,۶۸۴ پخش}

۳۱. بی وفایی {۱۱,۷۳۱ پخش}

۳۲. انتظار {۱۶,۸۴۸ پخش}

۳۳. تحویل سال {۹۹۸ پخش}

۳۴. بهار {۱,۲۹۴ پخش}

۳۵. حسرت {۲۸,۸۶۰ پخش}

۳۶. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۱۸,۹۲۲ پخش}

۳۷. این دله {۳۹,۴۳۶ پخش}

۳۸. پریا (دکلمه) {۲۸,۷۶۶ پخش}

۳۹. دوراهی {۸,۵۰۲ پخش}

۴۰. وقتی رفتی {۸۳,۸۳۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393