تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. سکوت {۲۳,۴۶۲ پخش}

۲. حق داری (با محمد علی صدیقی) {۳,۰۴۲ پخش}

۳. گریه کن {۴,۱۹۶ پخش}

۴. آخرین شکست {۱۱,۹۴۹ پخش}

۵. درد نبودنت {۱۰,۳۴۲ پخش}

۶. پدر {۷,۰۹۸ پخش}

۷. تماشا کن {۷,۲۵۴ پخش}

۸. تخت خواب بی تو {۸,۱۷۴ پخش}

۹. مادر {۴,۳۹۹ پخش}

۱۰. بی حوصله ام {۵,۳۳۵ پخش}

۱۱. یا فاطمه {۲,۴۰۲ پخش}

۱۲. مهم نیست {۴,۱۶۵ پخش}

۱۳. حس جنون {۴,۵۵۵ پخش}

۱۴. جمله ی آخر {۹,۳۶۰ پخش}

۱۵. تیک تاک {۹,۲۸۲ پخش}

۱۶. رویای من {۹,۹۳۷ پخش}

۱۷. مرد بی رویا {۴,۹۲۹ پخش}

۱۸. طعم جدایی {۵,۱۳۲ پخش}

۱۹. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۸۵۴ پخش}

۲۰. گذشتم از عشق {۳,۱۸۲ پخش}

۲۱. پریسا {۲۳,۷۷۴ پخش}

۲۲. جادوگر قصه {۱۷,۶۲۸ پخش}

۲۳. لیلیم لی {۱۰,۲۹۶ پخش}

۲۴. نشونه {۲,۳۰۸ پخش}

۲۵. بمون عشق من {۲,۶۰۵ پخش}

۲۶. گل مریم {۱,۹۰۳ پخش}

۲۷. قصه عشق {۱,۹۶۵ پخش}

۲۸. قسم خورده {۱۷,۲۳۸ پخش}

۲۹. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۹۳۵ پخش}

۳۰. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۲,۰۷۴ پخش}

۳۱. وقتی رفتم {۲۱,۰۱۳ پخش}

۳۲. جام عشق {۱,۹۹۶ پخش}

۳۳. بی وفایی {۱۲,۱۶۸ پخش}

۳۴. انتظار {۱۸,۵۴۸ پخش}

۳۵. تحویل سال {۱,۲۷۹ پخش}

۳۶. بهار {۱,۷۴۷ پخش}

۳۷. حسرت {۳۰,۵۷۶ پخش}

۳۸. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۲۰,۱۳۹ پخش}

۳۹. این دله {۴۱,۸۷۰ پخش}

۴۰. پریا (دکلمه) {۳۱,۰۷۵ پخش}

۴۱. دوراهی {۹,۱۲۶ پخش}

۴۲. وقتی رفتی {۸۷,۸۱۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393