آلبوم های مرتضی سرمدی

دانلود آهنگ های جدید مرتضی سرمدی

عشق منی ۱ عشق منی
{۶۶۶ پخش}
حس نابرابر ۲ حس نابرابر
{۲۶۶ پخش}
شب های بی تو ۳ شب های بی تو
{۱,۱۱۹ پخش}
عمو عباس ۴ عمو عباس
{۴,۵۳۹ پخش}
سکوت ۵ سکوت
{۶,۸۷۶ پخش}
گریه کن ۷ گریه کن
{۱,۴۱۴ پخش}
آخرین شکست ۸ آخرین شکست
{۳,۲۱۱ پخش}
درد نبودنت ۹ درد نبودنت
{۲,۸۵۴ پخش}
پدر ۱۰ پدر
{۱,۷۷۱ پخش}
تماشا کن ۱۱ تماشا کن
{۱,۹۰۰ پخش}
تخت خواب بی تو ۱۲ تخت خواب بی تو
{۲,۲۶۰ پخش}
مادر ۱۳ مادر
{۱,۱۳۴ پخش}
بی حوصله ام ۱۴ بی حوصله ام
{۱,۳۳۹ پخش}
یا فاطمه ۱۵ یا فاطمه
{۶۶۲ پخش}
مهم نیست ۱۶ مهم نیست
{۱,۱۵۲ پخش}
حس جنون ۱۷ حس جنون
{۱,۱۴۸ پخش}
جمله ی آخر ۱۸ جمله ی آخر
{۲,۳۰۰ پخش}
تیک تاک ۱۹ تیک تاک
{۲,۲۲۱ پخش}
رویای من ۲۰ رویای من
{۲,۵۹۹ پخش}
مرد بی رویا ۲۱ مرد بی رویا
{۱,۲۷۰ پخش}
طعم جدایی ۲۲ طعم جدایی
{۱,۴۵۰ پخش}
گذشتم از عشق ۲۴ گذشتم از عشق
{۸۶۷ پخش}
پریسا ۲۵ پریسا
{۶,۲۱۰ پخش}
جادوگر قصه ۲۶ جادوگر قصه
{۴,۲۰۴ پخش}
لیلیم لی ۲۷ لیلیم لی
{۲,۴۶۶ پخش}
نشونه ۲۸ نشونه
{۶۶۲ پخش}
بمون عشق من ۲۹ بمون عشق من
{۷۰۹ پخش}
گل مریم ۳۰ گل مریم
{۵۴۰ پخش}
قصه عشق ۳۱ قصه عشق
{۵۹۴ پخش}
قسم خورده ۳۲ قسم خورده
{۴,۱۶۸ پخش}
وقتی رفتم ۳۵ وقتی رفتم
{۵,۷۳۱ پخش}
جام عشق ۳۶ جام عشق
{۵۵۰ پخش}
بی وفایی ۳۷ بی وفایی
{۳,۰۶۳ پخش}
انتظار ۳۸ انتظار
{۴,۸۹۹ پخش}
تحویل سال ۳۹ تحویل سال
{۴۰۶ پخش}
بهار ۴۰ بهار
{۴۵۷ پخش}
حسرت ۴۱ حسرت
{۸,۰۸۲ پخش}
این دله ۴۳ این دله
{۱۰,۸۷۹ پخش}
پریا (دکلمه) ۴۴ پریا (دکلمه)
{۸,۶۷۲ پخش}
دوراهی ۴۵ دوراهی
{۲,۴۹۸ پخش}
وقتی رفتی ۴۶ وقتی رفتی
{۲۱,۹۶۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393