تک آهنگ های امین بانی

۱. غروب کوهستان {۱۱,۱۶۹ پخش}

۲. بگو کجایی {۱۱,۳۵۶ پخش}

۳. تو که در سفری {۱۷,۵۵۰ پخش}

۴. گلابتون {۳۳,۷۱۱ پخش}

۵. افسوس {۱۳۴,۳۱۶ پخش}

۶. تا گلی از سر ایون تو پژمرد {۵۱,۳۵۵ پخش}

موزیک ویدیو امین بانی

اسم های مشابه دیگر برای امین بانی :

حمید عمادفر
امین بانی.
Amin Bani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393