تک آهنگ های امین بانی

۱. غروب کوهستان {۱۱,۸۷۱ پخش}

۲. بگو کجایی {۱۲,۴۱۷ پخش}

۳. تو که در سفری {۱۷,۹۵۵ پخش}

۴. گلابتون {۳۴,۷۱۰ پخش}

۵. افسوس {۱۳۶,۵۶۲ پخش}

۶. تا گلی از سر ایون تو پژمرد {۵۲,۶۹۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین بانی :

حمید عمادفر
امین بانی.
Amin Bani


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393