تک آهنگ های امین بانی

۱. غروب کوهستان { خواننده } {۱۳,۷۷۴ پخش}

۲. بگو کجایی { خواننده } {۱۴,۵۸۶ پخش}

۳. تو که در سفری { خواننده } {۱۹,۲۱۹ پخش}

۴. گلابتون { خواننده } {۳۷,۲۶۸ پخش}

۵. افسوس { خواننده } {۱۴۰,۷۵۸ پخش}

۶. تا گلی از سر ایون تو پژمرد { خواننده } {۵۴,۹۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین بانی :

حمید عمادفر
امین بانی.
Amin Bani


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393