تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ماری { خواننده } {۹۳۶ پخش}

۲. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۹۹,۶۸۴ پخش}

۳. درگیر زمان { خواننده } {۱,۵۴۴ پخش}

۴. مهاجر { خواننده } {۲,۹۳۲ پخش}

۵. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۵۷,۴۰۸ پخش}

۶. سر تا پا صدام { خواننده } {۱,۹۶۵ پخش}

۷. حوض افسوس ( از سپید) { آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵,۵۶۸ پخش}

۸. دیپرشن طهرانی { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۳,۷۷۴ پخش}

۹. چرت بعد از ظهر { خواننده } {۱,۶۲۲ پخش}

۱۰. پلیس راه { خواننده } {۲,۷۳۰ پخش}

۱۱. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۸۳,۸۶۱ پخش}

۱۲. غم فردا { خواننده } {۳۲,۵۸۸ پخش}

۱۳. هتل { خواننده } {۴,۰۷۱ پخش}

۱۴. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۶۷,۶۱۰ پخش}

۱۵. خیانت موجه { خواننده } {۱۷,۰۹۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393