تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ماری {۵۴۶ پخش}

۲. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) {۹۵,۰۰۴ پخش}

۳. درگیر زمان {۱,۴۱۹ پخش}

۴. مهاجر {۲,۶۶۷ پخش}

۵. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) {۵۵,۶۷۶ پخش}

۶. سر تا پا صدام {۱,۷۷۸ پخش}

۷. حوض افسوس ( از سپید) {۲۵,۲۸۷ پخش}

۸. دیپرشن طهرانی {۱۳,۵۸۷ پخش}

۹. چرت بعد از ظهر {۱,۴۳۵ پخش}

۱۰. پلیس راه {۲,۵۵۸ پخش}

۱۱. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) {۱۷۶,۶۲۳ پخش}

۱۲. غم فردا {۳۲,۳۳۸ پخش}

۱۳. هتل {۳,۷۴۴ پخش}

۱۴. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) {۶۵,۳۴۸ پخش}

۱۵. خیانت موجه {۱۶,۶۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393