تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ماری { خواننده } {۸۴۲ پخش}

۲. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۹۸,۴۸۲ پخش}

۳. درگیر زمان { خواننده } {۱,۵۲۸ پخش}

۴. مهاجر { خواننده } {۲,۸۷۰ پخش}

۵. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۵۶,۷۳۷ پخش}

۶. سر تا پا صدام { خواننده } {۱,۸۷۲ پخش}

۷. حوض افسوس ( از سپید) { آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵,۵۲۱ پخش}

۸. دیپرشن طهرانی { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۳,۷۲۸ پخش}

۹. چرت بعد از ظهر { خواننده } {۱,۵۷۵ پخش}

۱۰. پلیس راه { خواننده } {۲,۶۹۸ پخش}

۱۱. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۸۱,۶۶۲ پخش}

۱۲. غم فردا { خواننده } {۳۲,۵۸۸ پخش}

۱۳. هتل { خواننده } {۴,۰۰۹ پخش}

۱۴. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۶۷,۰۴۸ پخش}

۱۵. خیانت موجه { خواننده } {۱۶,۹۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393