تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ماری { خواننده } {۹۶۷ پخش}

۲. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۹۹,۸۵۵ پخش}

۳. درگیر زمان { خواننده } {۱,۵۷۵ پخش}

۴. مهاجر { خواننده } {۲,۹۴۸ پخش}

۵. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۵۷,۴۷۰ پخش}

۶. سر تا پا صدام { خواننده } {۱,۹۹۶ پخش}

۷. حوض افسوس ( از سپید) { آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵,۵۶۸ پخش}

۸. دیپرشن طهرانی { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۳,۸۶۸ پخش}

۹. چرت بعد از ظهر { خواننده } {۱,۶۲۲ پخش}

۱۰. پلیس راه { خواننده } {۲,۷۷۶ پخش}

۱۱. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۸۴,۳۲۹ پخش}

۱۲. غم فردا { خواننده } {۳۲,۶۹۷ پخش}

۱۳. هتل { خواننده } {۴,۱۰۲ پخش}

۱۴. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۶۷,۶۴۱ پخش}

۱۵. خیانت موجه { خواننده } {۱۷,۳۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393