تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ماری { خواننده } {۷۸۰ پخش}

۲. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۹۷,۹۹۹ پخش}

۳. درگیر زمان { خواننده } {۱,۵۲۸ پخش}

۴. مهاجر { خواننده } {۲,۸۲۳ پخش}

۵. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۵۶,۴۸۷ پخش}

۶. سر تا پا صدام { خواننده } {۱,۸۰۹ پخش}

۷. حوض افسوس ( از سپید) { آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵,۵۲۱ پخش}

۸. دیپرشن طهرانی { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۳,۷۱۲ پخش}

۹. چرت بعد از ظهر { خواننده } {۱,۵۷۵ پخش}

۱۰. پلیس راه { خواننده } {۲,۶۹۸ پخش}

۱۱. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۸۰,۹۱۳ پخش}

۱۲. غم فردا { خواننده } {۳۲,۵۵۷ پخش}

۱۳. هتل { خواننده } {۳,۹۴۶ پخش}

۱۴. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۶۶,۷۶۸ پخش}

۱۵. خیانت موجه { خواننده } {۱۶,۸۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393