تک آهنگ های هومن اژدری

۱. ممنوعه { خواننده } {۳۰,۰۳۰ پخش}

۲. ماری { خواننده } {۱,۵۴۴ پخش}

۳. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۰۰,۰۵۸ پخش}

۴. درگیر زمان { خواننده } {۲,۱۸۴ پخش}

۵. مهاجر { خواننده } {۳,۷۵۹ پخش}

۶. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۵۷,۶۲۶ پخش}

۷. سر تا پا صدام { خواننده } {۲,۴۳۳ پخش}

۸. حوض افسوس ( از سپید) { آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵,۶۶۲ پخش}

۹. دیپرشن طهرانی { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۴,۶۶۴ پخش}

۱۰. چرت بعد از ظهر { خواننده } {۲,۱۲۱ پخش}

۱۱. پلیس راه { خواننده } {۳,۶۸۱ پخش}

۱۲. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۱۸۵,۰۷۸ پخش}

۱۳. غم فردا { خواننده } {۳۴,۱۶۴ پخش}

۱۴. هتل { خواننده } {۴,۶۶۴ پخش}

۱۵. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) { آهنگ، شعر } {۶۸,۱۴۰ پخش}

۱۶. خیانت موجه { خواننده } {۱۸,۳۹۲ پخش}

عکس های دیگرهومن اژدری

 عکس هومن اژدری
مهاجر
 عکس هومن اژدری
پلیس راه
 عکس هومن اژدری
ماری
 عکس هومن اژدری
ممنوعه
اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393