تک آهنگ های شهیار قنبری

۱. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از باران ) {۱۰۳,۳۶۵ پخش}

۲. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از گروه بلک کتس) {۱۱,۸۴۰ پخش}

۳. چه روزایی ( از نارسیس) {۱,۵۹۱ پخش}

۴. رویا ( آلبوم قصه ناتمام از امیر ) {۸۴۲ پخش}

۵. بوی گندم ( آلبوم شوی فرزین از فرزین ) {۱,۶۳۸ پخش}

۶. کودکانه ( از هاتف) {۵۳,۶۹۵ پخش}

۷. نفس (1355) ( آلبوم کاست (4) از داریوش ) {۲۶,۴۱۰ پخش}

۸. نامهربان ( آلبوم غریبه از عارف ) {۸,۲۳۶ پخش}

۹. شبنم فردا ( از بیتا) {۹۶,۰۰۲ پخش}

۱۰. نارفیق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۱,۹۳۴ پخش}

۱۱. آخر عشق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۲,۲۷۷ پخش}

۱۲. نام کوچک من {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۳. همیشه غایب ( از داریوش) {۷۰,۳۵۶ پخش}

۱۴. نون و پنیر و سبزی (از داریوش) ( از امیر افجار) {۶,۱۹۳ پخش}

۱۵. پیچک ( آلبوم کنسرتِ سانتا مونیکا از ابی ) {۶,۹۱۰ پخش}

۱۶. کوچه لخت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۲۱۶ پخش}

۱۷. هفته سپید و سیاه ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۴۸۲ پخش}

۱۸. بوسهای پیاده رو ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۲,۰۷۴ پخش}

۱۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۹۱۸ پخش}

۲۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۶,۳۶۴ پخش}

۲۱. تنهایی سمج ( آلبوم باغ بنفش از راستین ) {۷,۲۸۵ پخش}

۲۲. گریه ی من ( آلبوم عاشقم از شهره صولتی ) {۲۵,۶۹۳ پخش}

۲۳. قلب ( از مارتیک) {۲۲۵,۰۷۶ پخش}

۲۴. میعادگاه ( آلبوم روستایی از ابی ) {۸,۴۸۶ پخش}

۲۵. خود جوش ( آلبوم روستایی از ابی ) {۵۲,۴۳۱ پخش}

۲۶. زمستون ( آلبوم روستایی از ابی ) {۱۴,۳۵۲ پخش}

۲۷. قصه گو {۹۲۰ پخش}

۲۸. معجزه ( آلبوم سیمرغ از راستین ) {۶۵,۱۳۰ پخش}

۲۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۹۶,۲۹۸ پخش}

۳۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۲۱۴,۷۴۹ پخش}

۳۱. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) {۱۵,۴۱۲ پخش}

۳۲. نسل بی ستاره ( آلبوم فاصله از بیژن آریا ) {۳۱ پخش}

۳۳. تن به تن ( آلبوم تن به تن از سپیدار ) {۷,۲۰۷ پخش}

۳۴. مرد تنها ( آلبوم شهر فرشتگان (City Of Angels) از اندی ) {۱۵۲,۹۵۸ پخش}

۳۵. ترانه مقدس ( آلبوم سایه های ناب از فرزانه ) {۱۳,۰۴۱ پخش}

۳۶. بوی عیدی ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) {۴۱۲,۶۹۸ پخش}

۳۷. کودکانه ( آلبوم وحدت از فرهاد مهراد ) {۷۵,۶۷۵ پخش}

۳۸. شناسنامه من (با مهرداد) ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۷۲,۵۰۸ پخش}

۳۹. آفتابی ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۳۶,۰۲۰ پخش}

۴۰. غزل شیشه ای ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۴,۴۷۵ پخش}

۴۱. خوبه خوب ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۸,۲۳۴ پخش}

۴۲. سنگر بی پناه ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۵,۳۱۸ پخش}

۴۳. نجاتم بده ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۹۸,۸۲۶ پخش}

۴۴. آی مردم مُردم ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۱۹,۳۵۱ پخش}

۴۵. حریق دریا ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۲۰,۷۹۴ پخش}

۴۶. گیتار سرخ ( آلبوم پرسه از شهریار ) {۲۰,۰۷۷ پخش}

۴۷. راه من ( از ابی) {۷۳,۸۱۹ پخش}

۴۸. کار من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۶۶,۱۵۹ پخش}

۴۹. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۴۸,۴۸۰ پخش}

۵۰. به خود رسیدن ( آلبوم نیستی از داریوش ) {۵۷,۹۸۵ پخش}

۵۱. مرد تنها ( آلبوم خواب در بیداری از فرهاد مهراد ) {۷۸,۰۰۰ پخش}

۵۲. رقص بی اجازه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۳۵۵ پخش}

۵۳. کاردستی ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۶۵۰ پخش}

۵۴. سر و ته نوار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۳۲۲ پخش}

۵۵. حریق شهر قصه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱,۳۷۲ پخش}

۵۶. نسل ما ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۲۲۹ پخش}

۵۷. عکس فوری ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۴۹۶ پخش}

۵۸. دیوار یار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱۵,۵۵۳ پخش}

۵۹. سقوط ( آلبوم پرنده ی مهاجر از داریوش ) {۱۵۸,۶۰۵ پخش}

۶۰. سقوط ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۶۱,۶۱۶ پخش}

۶۱. گستاخی ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۱۳,۷۵۹ پخش}

۶۲. اسب چوبی ( آلبوم در یک روز بارانی از نازلی ) {۱,۹۵۰ پخش}

۶۳. مرد تنها ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۶۴,۹۳۴ پخش}

۶۴. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۰۳,۳۶۵ پخش}

۶۵. کودکانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۱۴,۰۳۲ پخش}

۶۶. جمعه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۳۶۵,۰۴۰ پخش}

۶۷. قصه گو II ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۹,۳۴۴ پخش}

۶۸. قصه گو I ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۴۹,۴۰۵ پخش}

۶۹. این درُ وا کن باد بیاد ( آلبوم آهو از شاهرخ ) {۹۸,۹۸۲ پخش}

۷۰. امان از ( آلبوم امان از از داریوش ) {۱۲۸,۳۱۰ پخش}

۷۱. تمامه من ( آلبوم امان از از داریوش ) {۹۷,۱۵۶ پخش}

۷۲. شاید باید ( آلبوم امان از از داریوش ) {۴۹,۰۹۳ پخش}

۷۳. روز مبادا ( آلبوم امان از از داریوش ) {۳۷,۸۶۱ پخش}

۷۴. دو مسافر ( آلبوم امان از از داریوش ) {۸۲,۱۴۹ پخش}

۷۵. نصف خواب ( آلبوم آواز خاموش از بیژن مرتضوی ) {۷۰,۱۲۲ پخش}

۷۶. کمی با من مدارا کن ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۲۴۳,۳۴۴ پخش}

۷۷. مینویسم از تو ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۹۲,۲۲۷ پخش}

۷۸. سبز سبز ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۲۱,۸۷۱ پخش}

۷۹. قفس تنگ و نفس تنگ ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۳۱,۹۶۴ پخش}

۸۰. گریه در رگبار ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۱۱۳,۹۲۶ پخش}

۸۱. آوار عشق ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۵۰,۲۷۸ پخش}

۸۲. غیبت نور ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۳۶,۷۰۶ پخش}

۸۳. شب ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۱۰۰,۶۲۰ پخش}

۸۴. رویا ( آلبوم آخرین کوکب از شکیلا ) {۲۶,۵۵۱ پخش}

۸۵. همیشه من دیر میرسم ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۱۱,۲۷۸ پخش}

۸۶. اکسیژن ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۶۱,۷۱۳ پخش}

۸۷. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) {۷,۷۲۲ پخش}

۸۸. مثل تو نیست ( آلبوم سایه شما از شهره صولتی ) {۱۰,۲۶۴ پخش}

۸۹. ستاره ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۵,۲۵۷ پخش}

۹۰. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۱۹,۴۳۷ پخش}

۹۱. نفس ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۸۶,۷۰۴ پخش}

۹۲. هجرت ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۲۴,۸۹۷ پخش}

۹۳. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۸۶,۰۰۲ پخش}

۹۴. جمعه ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۳۰,۵۹۱ پخش}

۹۵. نفس ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۸۵,۱۹۱ پخش}

۹۶. هجرت ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۱۱۸,۴۳۵ پخش}

۹۷. بالای نی (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹,۵۱۶ پخش}

۹۸. دوباره ها ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۳۰,۳۱۰ پخش}

۹۹. تصویر آخر ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۵۴,۶۴۶ پخش}

۱۰۰. خانگی ( آلبوم فرفره های بی باد از منصور ) {۱,۸۷۲ پخش}

۱۰۱. دلکوک ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۱۴۴,۷۳۶ پخش}

۱۰۲. آخرین خبر ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۱,۴۳۲ پخش}

۱۰۳. چله نشین ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۵۱,۲۱۴ پخش}

۱۰۴. اتاق من ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۶,۳۹۳ پخش}

۱۰۵. از تو ( آلبوم آنسوی بی سو از شکیلا ) {۱۰۳,۵۲۱ پخش}

۱۰۶. با من باش ( آلبوم تولد عشق از معین ) {۱۲۵,۶۷۳ پخش}

۱۰۷. بین ما ( آلبوم عاشقانه ها از گوگوش ) {۲۰,۵۱۴ پخش}

۱۰۸. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۵۰,۵۰۸ پخش}

۱۰۹. شب و شام ( آلبوم صدای بارون از ستار ) {۳۹,۵۶۱ پخش}

۱۱۰. ما رو باش ( آلبوم ایران از ستار ) {۹,۳۷۵ پخش}

۱۱۱. باج ( آلبوم همسفر از ستار ) {۶۶,۲۰۶ پخش}

۱۱۲. هم نفس ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۴۰,۳۵۷ پخش}

۱۱۳. گفتم بیا ( آلبوم مهتاب خانوم از داوود بهبودی ) {۲,۷۹۲ پخش}

۱۱۴. نون و پنیر و سبزی (ابی و داریوش) ( آلبوم نون و پنیر و سبزی از ابی ) {۴۶۳,۵۵۴ پخش}

۱۱۵. آزاد ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱۲,۵۴۲ پخش}

۱۱۶. خوب ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱,۴۱۹ پخش}

۱۱۷. تو ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۲۶,۳۰۱ پخش}

۱۱۸. عشق ( آلبوم اشک از فرزین ) {۲۱,۴۸۱ پخش}

۱۱۹. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) {۳۳۸,۵۸۲ پخش}

۱۲۰. نفرین نامه ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) {۱۴۲,۵۳۷ پخش}

۱۲۱. همیشه غایب ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۹۱,۹۱۵ پخش}

۱۲۲. ماهی خسته من ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۱۰۳,۵۰۶ پخش}

۱۲۳. نیاز (نماز) ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۴۰۲,۳۸۶ پخش}

۱۲۴. رحم کن ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۳۵,۸۱۷ پخش}

۱۲۵. سر کلاس نقاشی ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۶۰,۴۳۴ پخش}

۱۲۶. معلم بد (2) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۱۰,۳۴۲ پخش}

۱۲۷. معلم بد (1) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۷۸,۴۲۱ پخش}

۱۲۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۳۳,۶۴۹ پخش}

۱۲۹. عطر تو ( آلبوم عطر تو از ابی ) {۲۳۲,۹۳۹ پخش}

۱۳۰. از خودم بدم میاد ( آلبوم داغ داغ از رامش ) {۵,۳۵۰ پخش}

۱۳۱. عید صدا ( آلبوم جهان سوم از رامش ) {۲,۱۰۶ پخش}

۱۳۲. قصه لبهای یخ بسته ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴,۲۲۷ پخش}

۱۳۳. نماز ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴۴,۶۰۰ پخش}

۱۳۴. خواب خوب من ( آلبوم آدمک از رامش ) {۱,۲۶۳ پخش}

۱۳۵. نگو نه ( آلبوم تهمت از رامش ) {۸,۳۳۰ پخش}

۱۳۶. ضیافت بیخوابی ( آلبوم افرا 3 از فرامرز آصف ) {۹,۹۳۷ پخش}

۱۳۷. خورشید بی حجاب ( آلبوم غریبه از ابی ) {۴۱,۵۵۸ پخش}

۱۳۸. هنوزم تو ( آلبوم آنتیک از مهرداد آسمانی ) {۲۲,۷۴۴ پخش}

۱۳۹. بالای نی (داریوش) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۲,۶۰۵ پخش}

۱۴۰. خودی ( آلبوم زندگی از منصور ) {۵۵,۵۶۷ پخش}

۱۴۱. نگو دیره ( آلبوم بوی بارون از ستار ) {۱۴,۸۲۰ پخش}

۱۴۲. ارمک ( آلبوم نگاه تو از هلن ) {۱۰۱,۶۰۲ پخش}

۱۴۳. کولی ( آلبوم اقیانوس خالی از هلن ) {۶۵,۹۱۰ پخش}

۱۴۴. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۶,۵۹۸ پخش}

۱۴۵. بمان بمان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۲,۳۸۶ پخش}

۱۴۶. کاش من جای تو بودم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۹,۰۴۷ پخش}

۱۴۷. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۹,۷۶۵ پخش}

۱۴۸. اگه بمونی اگه نمونی ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۳۶,۴۵۷ پخش}

۱۴۹. کوچه ها ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۷,۱۲۸ پخش}

۱۵۰. دیگه اشکم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۵۴,۵۲۲ پخش}

۱۵۱. جمعه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۱۵,۶۴۶ پخش}

۱۵۲. یادت باشه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۹,۸۱۲ پخش}

۱۵۳. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۸۴,۷۳۹ پخش}


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393