تک آهنگ های شهیار قنبری

۱. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از باران ) {۱۰۳,۲۷۲ پخش}

۲. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از گروه بلک کتس) {۱۱,۸۰۹ پخش}

۳. چه روزایی ( از نارسیس) {۱,۵۹۱ پخش}

۴. رویا ( آلبوم قصه ناتمام از امیر ) {۸۴۲ پخش}

۵. بوی گندم ( آلبوم شوی فرزین از فرزین ) {۱,۶۲۲ پخش}

۶. کودکانه ( از هاتف) {۵۳,۶۶۴ پخش}

۷. نفس (1355) ( آلبوم کاست (4) از داریوش ) {۲۶,۱۶۱ پخش}

۸. نامهربان ( آلبوم غریبه از عارف ) {۷,۹۷۱ پخش}

۹. شبنم فردا ( از بیتا) {۹۵,۸۹۳ پخش}

۱۰. نارفیق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۱,۷۳۱ پخش}

۱۱. آخر عشق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۲,۱۸۴ پخش}

۱۲. نام کوچک من {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۳. همیشه غایب ( از داریوش) {۶۹,۹۹۷ پخش}

۱۴. نون و پنیر و سبزی (از داریوش) ( از امیر افجار) {۶,۱۹۳ پخش}

۱۵. پیچک ( آلبوم کنسرتِ سانتا مونیکا از ابی ) {۶,۸۴۸ پخش}

۱۶. کوچه لخت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۲۱۶ پخش}

۱۷. هفته سپید و سیاه ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۴۰۴ پخش}

۱۸. بوسهای پیاده رو ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۲,۰۷۴ پخش}

۱۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۹۰۳ پخش}

۲۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۶,۳۴۹ پخش}

۲۱. تنهایی سمج ( آلبوم باغ بنفش از راستین ) {۷,۲۶۹ پخش}

۲۲. گریه ی من ( آلبوم عاشقم از شهره صولتی ) {۲۵,۶۳۰ پخش}

۲۳. قلب ( از مارتیک) {۲۲۴,۰۴۷ پخش}

۲۴. میعادگاه ( آلبوم روستایی از ابی ) {۸,۳۶۱ پخش}

۲۵. خود جوش ( آلبوم روستایی از ابی ) {۵۲,۲۴۴ پخش}

۲۶. زمستون ( آلبوم روستایی از ابی ) {۱۳,۹۹۳ پخش}

۲۷. قصه گو {۹۲۰ پخش}

۲۸. معجزه ( آلبوم سیمرغ از راستین ) {۶۴,۸۶۴ پخش}

۲۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۹۶,۱۸۹ پخش}

۳۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۲۱۴,۵۷۸ پخش}

۳۱. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) {۱۵,۳۱۹ پخش}

۳۲. نسل بی ستاره ( آلبوم فاصله از بیژن آریا ) {۳۱ پخش}

۳۳. تن به تن ( آلبوم تن به تن از سپیدار ) {۷,۱۶۰ پخش}

۳۴. مرد تنها ( آلبوم شهر فرشتگان (City Of Angels) از اندی ) {۱۵۲,۶۳۰ پخش}

۳۵. ترانه مقدس ( آلبوم سایه های ناب از فرزانه ) {۱۳,۰۱۰ پخش}

۳۶. بوی عیدی ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) {۴۱۲,۴۳۲ پخش}

۳۷. کودکانه ( آلبوم وحدت از فرهاد مهراد ) {۷۵,۵۸۲ پخش}

۳۸. شناسنامه من (با مهرداد) ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۷۲,۴۳۰ پخش}

۳۹. آفتابی ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۳۵,۹۵۸ پخش}

۴۰. غزل شیشه ای ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۴,۳۸۱ پخش}

۴۱. خوبه خوب ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۸,۱۴۱ پخش}

۴۲. سنگر بی پناه ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۵,۲۴۰ پخش}

۴۳. نجاتم بده ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۹۸,۶۳۸ پخش}

۴۴. آی مردم مُردم ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۱۸,۸۰۵ پخش}

۴۵. حریق دریا ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۲۰,۶۲۳ پخش}

۴۶. گیتار سرخ ( آلبوم پرسه از شهریار ) {۲۰,۰۴۶ پخش}

۴۷. راه من ( از ابی) {۷۳,۴۹۱ پخش}

۴۸. کار من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۶۶,۰۸۱ پخش}

۴۹. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۴۸,۱۲۲ پخش}

۵۰. به خود رسیدن ( آلبوم نیستی از داریوش ) {۵۷,۹۰۷ پخش}

۵۱. مرد تنها ( آلبوم خواب در بیداری از فرهاد مهراد ) {۷۸,۰۰۰ پخش}

۵۲. رقص بی اجازه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۳۴۰ پخش}

۵۳. کاردستی ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۶۱۹ پخش}

۵۴. سر و ته نوار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۲۶۰ پخش}

۵۵. حریق شهر قصه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱,۳۸۸ پخش}

۵۶. نسل ما ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۲۲۹ پخش}

۵۷. عکس فوری ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۴۸۰ پخش}

۵۸. دیوار یار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱۵,۴۴۴ پخش}

۵۹. سقوط ( آلبوم پرنده ی مهاجر از داریوش ) {۱۵۷,۳۵۷ پخش}

۶۰. سقوط ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۶۱,۴۷۵ پخش}

۶۱. گستاخی ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۱۳,۷۱۲ پخش}

۶۲. اسب چوبی ( آلبوم در یک روز بارانی از نازلی ) {۱,۹۱۸ پخش}

۶۳. مرد تنها ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۶۴,۶۳۸ پخش}

۶۴. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۰۳,۱۰۰ پخش}

۶۵. کودکانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۱۳,۸۷۶ پخش}

۶۶. جمعه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۳۶۴,۴۰۰ پخش}

۶۷. قصه گو II ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۹,۳۴۴ پخش}

۶۸. قصه گو I ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۴۹,۳۴۲ پخش}

۶۹. این درُ وا کن باد بیاد ( آلبوم آهو از شاهرخ ) {۹۸,۵۷۶ پخش}

۷۰. امان از ( آلبوم امان از از داریوش ) {۱۲۷,۹۰۴ پخش}

۷۱. تمامه من ( آلبوم امان از از داریوش ) {۹۶,۷۸۲ پخش}

۷۲. شاید باید ( آلبوم امان از از داریوش ) {۴۸,۹۹۹ پخش}

۷۳. روز مبادا ( آلبوم امان از از داریوش ) {۳۷,۷۲۰ پخش}

۷۴. دو مسافر ( آلبوم امان از از داریوش ) {۸۱,۶۸۱ پخش}

۷۵. نصف خواب ( آلبوم آواز خاموش از بیژن مرتضوی ) {۷۰,۰۹۰ پخش}

۷۶. کمی با من مدارا کن ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۲۴۲,۴۲۴ پخش}

۷۷. مینویسم از تو ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۹۲,۱۹۶ پخش}

۷۸. سبز سبز ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۲۱,۸۲۴ پخش}

۷۹. قفس تنگ و نفس تنگ ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۳۱,۹۱۷ پخش}

۸۰. گریه در رگبار ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۱۱۳,۷۵۵ پخش}

۸۱. آوار عشق ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۵۰,۲۰۰ پخش}

۸۲. غیبت نور ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۳۶,۶۱۳ پخش}

۸۳. شب ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۱۰۰,۴۰۱ پخش}

۸۴. رویا ( آلبوم آخرین کوکب از شکیلا ) {۲۶,۴۴۲ پخش}

۸۵. همیشه من دیر میرسم ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۱۱,۲۶۳ پخش}

۸۶. اکسیژن ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۶۱,۶۵۱ پخش}

۸۷. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) {۷,۷۰۶ پخش}

۸۸. مثل تو نیست ( آلبوم سایه شما از شهره صولتی ) {۱۰,۲۴۹ پخش}

۸۹. ستاره ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۵,۱۴۸ پخش}

۹۰. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۱۹,۳۵۹ پخش}

۹۱. نفس ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۸۶,۵۹۵ پخش}

۹۲. هجرت ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۲۴,۷۱۰ پخش}

۹۳. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۸۵,۶۱۲ پخش}

۹۴. جمعه ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۳۰,۵۹۱ پخش}

۹۵. نفس ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۸۵,۱۴۴ پخش}

۹۶. هجرت ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۱۱۸,۳۵۷ پخش}

۹۷. بالای نی (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹,۵۱۶ پخش}

۹۸. دوباره ها ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۳۰,۲۴۸ پخش}

۹۹. تصویر آخر ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۵۴,۶۰۰ پخش}

۱۰۰. خانگی ( آلبوم فرفره های بی باد از منصور ) {۱,۸۷۲ پخش}

۱۰۱. دلکوک ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۱۴۴,۴۲۴ پخش}

۱۰۲. آخرین خبر ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۱,۳۳۹ پخش}

۱۰۳. چله نشین ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۵۱,۱۵۲ پخش}

۱۰۴. اتاق من ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۶,۲۳۷ پخش}

۱۰۵. از تو ( آلبوم آنسوی بی سو از شکیلا ) {۱۰۳,۴۵۹ پخش}

۱۰۶. با من باش ( آلبوم تولد عشق از معین ) {۱۲۵,۵۰۲ پخش}

۱۰۷. بین ما ( آلبوم عاشقانه ها از گوگوش ) {۲۰,۵۱۴ پخش}

۱۰۸. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۴۹,۴۴۸ پخش}

۱۰۹. شب و شام ( آلبوم صدای بارون از ستار ) {۳۹,۴۹۹ پخش}

۱۱۰. ما رو باش ( آلبوم ایران از ستار ) {۹,۳۲۸ پخش}

۱۱۱. باج ( آلبوم همسفر از ستار ) {۶۵,۹۵۶ پخش}

۱۱۲. هم نفس ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۴۰,۲۰۱ پخش}

۱۱۳. گفتم بیا ( آلبوم مهتاب خانوم از داوود بهبودی ) {۲,۷۹۲ پخش}

۱۱۴. نون و پنیر و سبزی (ابی و داریوش) ( آلبوم نون و پنیر و سبزی از ابی ) {۴۶۱,۳۲۳ پخش}

۱۱۵. آزاد ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱۲,۵۴۲ پخش}

۱۱۶. خوب ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱,۴۰۴ پخش}

۱۱۷. تو ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۱۸. عشق ( آلبوم اشک از فرزین ) {۲۱,۴۸۱ پخش}

۱۱۹. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) {۳۳۷,۲۵۶ پخش}

۱۲۰. نفرین نامه ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) {۱۴۲,۰۳۸ پخش}

۱۲۱. همیشه غایب ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۹۱,۶۰۳ پخش}

۱۲۲. ماهی خسته من ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۱۰۳,۲۴۰ پخش}

۱۲۳. نیاز (نماز) ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۴۰۰,۹۹۸ پخش}

۱۲۴. رحم کن ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۳۵,۷۰۸ پخش}

۱۲۵. سر کلاس نقاشی ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۶۰,۳۴۰ پخش}

۱۲۶. معلم بد (2) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۱۰,۲۴۹ پخش}

۱۲۷. معلم بد (1) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۷۸,۳۱۲ پخش}

۱۲۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۳۳,۶۰۲ پخش}

۱۲۹. عطر تو ( آلبوم عطر تو از ابی ) {۲۳۲,۵۱۸ پخش}

۱۳۰. از خودم بدم میاد ( آلبوم داغ داغ از رامش ) {۵,۳۱۹ پخش}

۱۳۱. عید صدا ( آلبوم جهان سوم از رامش ) {۲,۰۹۰ پخش}

۱۳۲. قصه لبهای یخ بسته ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴,۱۸۰ پخش}

۱۳۳. نماز ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴۴,۳۵۰ پخش}

۱۳۴. خواب خوب من ( آلبوم آدمک از رامش ) {۱,۲۶۳ پخش}

۱۳۵. نگو نه ( آلبوم تهمت از رامش ) {۸,۲۹۹ پخش}

۱۳۶. ضیافت بیخوابی ( آلبوم افرا 3 از فرامرز آصف ) {۹,۹۳۷ پخش}

۱۳۷. خورشید بی حجاب ( آلبوم غریبه از ابی ) {۴۱,۴۳۳ پخش}

۱۳۸. هنوزم تو ( آلبوم آنتیک از مهرداد آسمانی ) {۲۲,۶۶۶ پخش}

۱۳۹. بالای نی (داریوش) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۲,۵۷۴ پخش}

۱۴۰. خودی ( آلبوم زندگی از منصور ) {۵۵,۴۵۸ پخش}

۱۴۱. نگو دیره ( آلبوم بوی بارون از ستار ) {۱۴,۷۴۲ پخش}

۱۴۲. ارمک ( آلبوم نگاه تو از هلن ) {۱۰۱,۳۰۶ پخش}

۱۴۳. کولی ( آلبوم اقیانوس خالی از هلن ) {۶۵,۸۷۸ پخش}

۱۴۴. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۶,۵۶۷ پخش}

۱۴۵. بمان بمان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۲,۳۳۹ پخش}

۱۴۶. کاش من جای تو بودم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۸,۹۶۹ پخش}

۱۴۷. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۹,۶۸۷ پخش}

۱۴۸. اگه بمونی اگه نمونی ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۳۶,۳۷۹ پخش}

۱۴۹. کوچه ها ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۷,۰۵۰ پخش}

۱۵۰. دیگه اشکم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۵۴,۴۲۸ پخش}

۱۵۱. جمعه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۱۵,۶۶۲ پخش}

۱۵۲. یادت باشه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۹,۸۱۲ پخش}

۱۵۳. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۸۴,۶۳۰ پخش}


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393