تک آهنگ های شهیار قنبری

۱. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از باران ) { شعر } {۱۰۰,۸۳۸ پخش}

۲. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از گروه بلک کتس) { شعر } {۱۰,۷۱۷ پخش}

۳. چه روزایی ( از نارسیس) { شعر } {۱,۴۰۴ پخش}

۴. رویا ( آلبوم قصه ناتمام از امیر ) { شعر } {۶۲۴ پخش}

۵. بوی گندم ( آلبوم شوی فرزین از فرزین ) { شعر } {۱,۲۷۹ پخش}

۶. کودکانه ( از هاتف) { شعر } {۵۲,۹۴۶ پخش}

۷. نفس (1355) ( آلبوم کاست (4) از داریوش ) { شعر } {۲۴,۱۸۰ پخش}

۸. نامهربان ( آلبوم غریبه از عارف ) { شعر } {۶,۸۱۷ پخش}

۹. شبنم فردا ( از بیتا) { شعر } {۹۴,۳۰۲ پخش}

۱۰. نارفیق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) { شعر } {۱,۴۵۰ پخش}

۱۱. آخر عشق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) { شعر } {۱,۸۷۲ پخش}

۱۲. نام کوچک من { خواننده، آهنگ، شعر } {۲۹,۶۷۱ پخش}

۱۳. همیشه غایب ( از داریوش) { شعر } {۶۷,۸۱۳ پخش}

۱۴. نون و پنیر و سبزی (از داریوش) ( از امیر افجار) { شعر } {۶,۰۸۴ پخش}

۱۵. پیچک ( آلبوم کنسرتِ سانتا مونیکا از ابی ) { آهنگ، شعر } {۶,۰۲۱ پخش}

۱۶. کوچه لخت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۹۵۱ پخش}

۱۷. هفته سپید و سیاه ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۱,۲۳۲ پخش}

۱۸. بوسهای پیاده رو ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۱,۵۱۳ پخش}

۱۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۱,۴۹۷ پخش}

۲۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۵,۹۹۰ پخش}

۲۱. تنهایی سمج ( آلبوم باغ بنفش از راستین ) { شعر } {۷,۰۰۴ پخش}

۲۲. گریه ی من ( آلبوم عاشقم از شهره صولتی ) { شعر } {۲۴,۹۱۳ پخش}

۲۳. قلب ( از مارتیک) { شعر } {۲۱۹,۶۶۳ پخش}

۲۴. میعادگاه ( آلبوم روستایی از ابی ) { شعر } {۷,۱۴۴ پخش}

۲۵. خود جوش ( آلبوم روستایی از ابی ) { شعر } {۵۱,۶۳۶ پخش}

۲۶. زمستون ( آلبوم روستایی از ابی ) { شعر } {۱۲,۱۶۸ پخش}

۲۷. قصه گو { خواننده } {۹۲۰ پخش}

۲۸. معجزه ( آلبوم سیمرغ از راستین ) { شعر } {۶۳,۹۶۰ پخش}

۲۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) { شعر } {۹۵,۳۹۴ پخش}

۳۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) { شعر } {۲۱۳,۱۷۴ پخش}

۳۱. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) { شعر } {۱۴,۳۳۶ پخش}

۳۲. نسل بی ستاره ( آلبوم فاصله از بیژن آریا ) { شعر }

۳۳. تن به تن ( آلبوم تن به تن از سپیدار ) { شعر } {۶,۸۴۸ پخش}

۳۴. مرد تنها ( آلبوم شهر فرشتگان (City Of Angels) از اندی ) { شعر } {۱۵۰,۳۹۹ پخش}

۳۵. ترانه مقدس ( آلبوم سایه های ناب از فرزانه ) { شعر } {۱۲,۷۱۴ پخش}

۳۶. بوی عیدی ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { شعر } {۴۰۸,۹۶۹ پخش}

۳۷. کودکانه ( آلبوم وحدت از فرهاد مهراد ) { شعر } {۷۵,۰۸۲ پخش}

۳۸. شناسنامه من (با مهرداد) ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۷۱,۶۳۵ پخش}

۳۹. آفتابی ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۳۵,۴۷۴ پخش}

۴۰. غزل شیشه ای ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۵۳,۲۷۴ پخش}

۴۱. خوبه خوب ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۵۷,۴۵۴ پخش}

۴۲. سنگر بی پناه ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۲۴,۷۱۰ پخش}

۴۳. نجاتم بده ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۹۷,۵۰۰ پخش}

۴۴. آی مردم مُردم ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) { شعر } {۲۱۷,۴۱۷ پخش}

۴۵. حریق دریا ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) { شعر } {۱۸,۹۳۸ پخش}

۴۶. گیتار سرخ ( آلبوم پرسه از شهریار ) { شعر } {۱۹,۶۴۰ پخش}

۴۷. راه من ( از ابی) { شعر } {۷۱,۶۶۶ پخش}

۴۸. کار من ( آلبوم راه من از داریوش ) { شعر } {۶۴,۶۹۳ پخش}

۴۹. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) { شعر } {۱۴۶,۴۲۱ پخش}

۵۰. به خود رسیدن ( آلبوم نیستی از داریوش ) { شعر } {۵۶,۹۸۶ پخش}

۵۱. مرد تنها ( آلبوم خواب در بیداری از فرهاد مهراد ) { شعر } {۷۷,۶۷۲ پخش}

۵۲. رقص بی اجازه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۲,۲۴۶ پخش}

۵۳. کاردستی ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۳,۳۶۹ پخش}

۵۴. سر و ته نوار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۳,۱۵۱ پخش}

۵۵. حریق شهر قصه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۱,۲۳۲ پخش}

۵۶. نسل ما ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۲,۹۹۵ پخش}

۵۷. عکس فوری ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۲,۲۴۶ پخش}

۵۸. دیوار یار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۱۴,۴۷۶ پخش}

۵۹. سقوط ( آلبوم پرنده ی مهاجر از داریوش ) { شعر } {۱۵۰,۷۴۲ پخش}

۶۰. سقوط ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { شعر } {۱۵۹,۹۹۳ پخش}

۶۱. گستاخی ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) { شعر } {۱۳,۳۲۲ پخش}

۶۲. اسب چوبی ( آلبوم در یک روز بارانی از نازلی ) { شعر } {۱,۷۱۶ پخش}

۶۳. مرد تنها ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۲۶۰,۶۱۳ پخش}

۶۴. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۱۰۰,۴۱۷ پخش}

۶۵. کودکانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۲۱۱,۵۶۷ پخش}

۶۶. جمعه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۳۶۰,۲۵۰ پخش}

۶۷. قصه گو II ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) { شعر } {۸,۵۶۴ پخش}

۶۸. قصه گو I ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) { شعر } {۴۸,۰۰۱ پخش}

۶۹. این درُ وا کن باد بیاد ( آلبوم آهو از شاهرخ ) { شعر } {۹۵,۱۴۴ پخش}

۷۰. امان از ( آلبوم امان از از داریوش ) { شعر } {۱۲۵,۱۵۸ پخش}

۷۱. تمامه من ( آلبوم امان از از داریوش ) { شعر } {۹۳,۴۱۲ پخش}

۷۲. شاید باید ( آلبوم امان از از داریوش ) { شعر } {۴۷,۳۷۷ پخش}

۷۳. روز مبادا ( آلبوم امان از از داریوش ) { شعر } {۳۶,۵۱۹ پخش}

۷۴. دو مسافر ( آلبوم امان از از داریوش ) { شعر } {۷۹,۹۰۳ پخش}

۷۵. نصف خواب ( آلبوم آواز خاموش از بیژن مرتضوی ) { شعر } {۶۹,۴۹۸ پخش}

۷۶. کمی با من مدارا کن ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) { شعر } {۲۳۳,۴۵۴ پخش}

۷۷. مینویسم از تو ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) { شعر } {۹۰,۶۹۸ پخش}

۷۸. سبز سبز ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) { شعر } {۲۰,۹۱۹ پخش}

۷۹. قفس تنگ و نفس تنگ ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) { شعر } {۳۰,۸۵۶ پخش}

۸۰. گریه در رگبار ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) { شعر } {۱۱۱,۸۳۶ پخش}

۸۱. آوار عشق ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) { شعر } {۴۹,۵۶۱ پخش}

۸۲. غیبت نور ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) { شعر } {۳۵,۶۴۶ پخش}

۸۳. شب ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) { شعر } {۹۹,۱۸۴ پخش}

۸۴. رویا ( آلبوم آخرین کوکب از شکیلا ) { شعر } {۲۵,۸۴۹ پخش}

۸۵. همیشه من دیر میرسم ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) { شعر } {۱۰,۹۸۲ پخش}

۸۶. اکسیژن ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) { شعر } {۶۱,۱۲۰ پخش}

۸۷. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { شعر } {۷,۰۰۴ پخش}

۸۸. مثل تو نیست ( آلبوم سایه شما از شهره صولتی ) { شعر } {۹,۷۸۱ پخش}

۸۹. ستاره ( آلبوم نفس از گوگوش ) { شعر } {۴,۶۳۳ پخش}

۹۰. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) { شعر } {۱۸,۱۲۷ پخش}

۹۱. نفس ( آلبوم نفس از گوگوش ) { شعر } {۸۴,۹۵۷ پخش}

۹۲. هجرت ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { شعر } {۲۲,۵۱۰ پخش}

۹۳. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { شعر } {۸۱,۵۸۸ پخش}

۹۴. جمعه ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { شعر } {۳۰,۱۲۳ پخش}

۹۵. نفس ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) { شعر } {۸۴,۴۵۸ پخش}

۹۶. هجرت ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) { شعر } {۱۱۷,۳۱۲ پخش}

۹۷. بالای نی (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) { شعر } {۸,۹۳۸ پخش}

۹۸. دوباره ها ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) { شعر } {۲۹,۶۰۸ پخش}

۹۹. تصویر آخر ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) { شعر } {۵۴,۲۴۱ پخش}

۱۰۰. خانگی ( آلبوم فرفره های بی باد از منصور ) { شعر } {۱,۵۹۱ پخش}

۱۰۱. دلکوک ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) { شعر } {۱۴۳,۵۰۴ پخش}

۱۰۲. آخرین خبر ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) { شعر } {۶۰,۸۰۸ پخش}

۱۰۳. چله نشین ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) { شعر } {۵۰,۸۴۰ پخش}

۱۰۴. اتاق من ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) { شعر } {۶۵,۵۵۱ پخش}

۱۰۵. از تو ( آلبوم آنسوی بی سو از شکیلا ) { شعر } {۱۰۲,۸۵۰ پخش}

۱۰۶. با من باش ( آلبوم تولد عشق از معین ) { شعر } {۱۲۴,۴۱۰ پخش}

۱۰۷. بین ما ( آلبوم عاشقانه ها از گوگوش ) { شعر } {۲۰,۴۰۴ پخش}

۱۰۸. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) { شعر } {۱۴۶,۶۵۵ پخش}

۱۰۹. شب و شام ( آلبوم صدای بارون از ستار ) { شعر } {۳۸,۹۸۴ پخش}

۱۱۰. ما رو باش ( آلبوم ایران از ستار ) { شعر } {۸,۸۴۵ پخش}

۱۱۱. باج ( آلبوم همسفر از ستار ) { شعر } {۶۴,۷۴۰ پخش}

۱۱۲. هم نفس ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) { شعر } {۳۹,۹۶۷ پخش}

۱۱۳. گفتم بیا ( آلبوم مهتاب خانوم از داوود بهبودی ) { شعر } {۲,۳۷۱ پخش}

۱۱۴. نون و پنیر و سبزی (ابی و داریوش) ( آلبوم نون و پنیر و سبزی از ابی ) { شعر } {۴۴۵,۱۴۶ پخش}

۱۱۵. آزاد ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) { شعر } {۱۲,۱۵۲ پخش}

۱۱۶. خوب ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) { شعر } {۱,۳۷۲ پخش}

۱۱۷. تو ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) { شعر } {۲۵,۹۸۹ پخش}

۱۱۸. عشق ( آلبوم اشک از فرزین ) { شعر } {۲۰,۹۸۲ پخش}

۱۱۹. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) { شعر } {۳۲۶,۵۷۰ پخش}

۱۲۰. نفرین نامه ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) { شعر } {۱۳۹,۱۲۰ پخش}

۱۲۱. همیشه غایب ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) { شعر } {۹۰,۲۱۴ پخش}

۱۲۲. ماهی خسته من ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) { شعر } {۱۰۱,۵۲۴ پخش}

۱۲۳. نیاز (نماز) ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) { شعر } {۳۸۸,۱۲۸ پخش}

۱۲۴. رحم کن ( آلبوم کوه یخ از ابی ) { شعر } {۳۳,۵۸۶ پخش}

۱۲۵. سر کلاس نقاشی ( آلبوم معلم بد از ابی ) { شعر } {۵۹,۳۲۶ پخش}

۱۲۶. معلم بد (2) ( آلبوم معلم بد از ابی ) { شعر } {۹,۶۴۰ پخش}

۱۲۷. معلم بد (1) ( آلبوم معلم بد از ابی ) { شعر } {۷۶,۸۹۲ پخش}

۱۲۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { شعر } {۳۳,۰۲۵ پخش}

۱۲۹. عطر تو ( آلبوم عطر تو از ابی ) { شعر } {۲۲۹,۸۱۹ پخش}

۱۳۰. از خودم بدم میاد ( آلبوم داغ داغ از رامش ) { شعر } {۵,۱۶۳ پخش}

۱۳۱. عید صدا ( آلبوم جهان سوم از رامش ) { شعر } {۱,۸۵۶ پخش}

۱۳۲. قصه لبهای یخ بسته ( آلبوم آدمک از رامش ) { شعر } {۴,۰۰۹ پخش}

۱۳۳. نماز ( آلبوم آدمک از رامش ) { شعر } {۴۲,۸۸۴ پخش}

۱۳۴. خواب خوب من ( آلبوم آدمک از رامش ) { شعر } {۱,۰۹۲ پخش}

۱۳۵. نگو نه ( آلبوم تهمت از رامش ) { شعر } {۷,۸۹۳ پخش}

۱۳۶. ضیافت بیخوابی ( آلبوم افرا 3 از فرامرز آصف ) { شعر } {۹,۵۱۶ پخش}

۱۳۷. خورشید بی حجاب ( آلبوم غریبه از ابی ) { شعر } {۴۰,۱۳۸ پخش}

۱۳۸. هنوزم تو ( آلبوم آنتیک از مهرداد آسمانی ) { شعر } {۲۲,۴۰۱ پخش}

۱۳۹. بالای نی (داریوش) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) { شعر } {۲,۰۲۸ پخش}

۱۴۰. خودی ( آلبوم زندگی از منصور ) { شعر } {۵۴,۵۵۳ پخش}

۱۴۱. نگو دیره ( آلبوم بوی بارون از ستار ) { شعر } {۱۴,۱۱۸ پخش}

۱۴۲. ارمک ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { شعر } {۹۸,۷۳۲ پخش}

۱۴۳. کولی ( آلبوم اقیانوس خالی از هلن ) { شعر } {۶۳,۹۶۰ پخش}

۱۴۴. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۱۵,۰۸۵ پخش}

۱۴۵. بمان بمان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۱۱,۶۵۳ پخش}

۱۴۶. کاش من جای تو بودم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۱۸,۲۰۵ پخش}

۱۴۷. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۹,۰۳۲ پخش}

۱۴۸. اگه بمونی اگه نمونی ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۳۵,۴۴۳ پخش}

۱۴۹. کوچه ها ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۱۶,۰۵۲ پخش}

۱۵۰. دیگه اشکم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { شعر } {۵۳,۴۳۰ پخش}

۱۵۱. جمعه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { شعر } {۱۵,۵۲۲ پخش}

۱۵۲. یادت باشه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { شعر } {۹,۶۸۷ پخش}

۱۵۳. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { شعر } {۸۲,۸۲۰ پخش}


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393