تک آهنگ های شهیار قنبری

۱. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از باران ) {۱۰۲,۸۶۶ پخش}

۲. کودکانه (به یاد فرهاد) ( از گروه بلک کتس) {۱۱,۷۶۲ پخش}

۳. چه روزایی ( از نارسیس) {۱,۵۷۵ پخش}

۴. رویا ( آلبوم قصه ناتمام از امیر ) {۸۲۶ پخش}

۵. بوی گندم ( آلبوم شوی فرزین از فرزین ) {۱,۵۷۵ پخش}

۶. کودکانه ( از هاتف) {۵۳,۶۴۸ پخش}

۷. نفس (1355) ( آلبوم کاست (4) از داریوش ) {۲۵,۸۹۶ پخش}

۸. نامهربان ( آلبوم غریبه از عارف ) {۷,۹۰۹ پخش}

۹. شبنم فردا ( از بیتا) {۹۵,۷۵۲ پخش}

۱۰. نارفیق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۱,۷۱۶ پخش}

۱۱. آخر عشق ( آلبوم خداحافظ تهران از فهیمه ) {۲,۱۵۲ پخش}

۱۲. نام کوچک من {۲۹,۷۰۲ پخش}

۱۳. همیشه غایب ( از داریوش) {۶۹,۵۴۴ پخش}

۱۴. نون و پنیر و سبزی (از داریوش) ( از امیر افجار) {۶,۱۷۷ پخش}

۱۵. پیچک ( آلبوم کنسرتِ سانتا مونیکا از ابی ) {۶,۷۳۹ پخش}

۱۶. کوچه لخت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۱۵۴ پخش}

۱۷. هفته سپید و سیاه ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۳۴۱ پخش}

۱۸. بوسهای پیاده رو ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۹۹۶ پخش}

۱۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۱,۸۵۶ پخش}

۲۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از مهرداد آسمانی ) {۶,۲۷۱ پخش}

۲۱. تنهایی سمج ( آلبوم باغ بنفش از راستین ) {۷,۲۲۲ پخش}

۲۲. گریه ی من ( آلبوم عاشقم از شهره صولتی ) {۲۵,۵۸۴ پخش}

۲۳. قلب ( از مارتیک) {۲۲۳,۳۶۰ پخش}

۲۴. میعادگاه ( آلبوم روستایی از ابی ) {۸,۰۳۴ پخش}

۲۵. خود جوش ( آلبوم روستایی از ابی ) {۵۲,۰۱۰ پخش}

۲۶. زمستون ( آلبوم روستایی از ابی ) {۱۳,۳۳۸ پخش}

۲۷. قصه گو {۹۲۰ پخش}

۲۸. معجزه ( آلبوم سیمرغ از راستین ) {۶۴,۵۹۹ پخش}

۲۹. جنگل شش و هشت ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۹۶,۱۲۷ پخش}

۳۰. شک می کنم ( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۲۱۴,۲۹۷ پخش}

۳۱. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) {۱۵,۱۴۷ پخش}

۳۲. نسل بی ستاره ( آلبوم فاصله از بیژن آریا )

۳۳. تن به تن ( آلبوم تن به تن از سپیدار ) {۷,۱۲۹ پخش}

۳۴. مرد تنها ( آلبوم شهر فرشتگان (City Of Angels) از اندی ) {۱۵۲,۳۱۸ پخش}

۳۵. ترانه مقدس ( آلبوم سایه های ناب از فرزانه ) {۱۲,۹۴۸ پخش}

۳۶. بوی عیدی ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) {۴۱۱,۹۳۳ پخش}

۳۷. کودکانه ( آلبوم وحدت از فرهاد مهراد ) {۷۵,۴۴۱ پخش}

۳۸. شناسنامه من (با مهرداد) ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۷۲,۳۲۱ پخش}

۳۹. آفتابی ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۳۵,۸۴۸ پخش}

۴۰. غزل شیشه ای ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۴,۱۳۲ پخش}

۴۱. خوبه خوب ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۸,۰۷۸ پخش}

۴۲. سنگر بی پناه ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۵,۱۶۲ پخش}

۴۳. نجاتم بده ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۹۸,۴۸۲ پخش}

۴۴. آی مردم مُردم ( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۱۸,۴۷۸ پخش}

۴۵. حریق دریا ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۲۰,۲۴۸ پخش}

۴۶. گیتار سرخ ( آلبوم پرسه از شهریار ) {۲۰,۰۳۰ پخش}

۴۷. راه من ( از ابی) {۷۳,۱۱۷ پخش}

۴۸. کار من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۶۵,۸۳۲ پخش}

۴۹. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۴۷,۸۱۰ پخش}

۵۰. به خود رسیدن ( آلبوم نیستی از داریوش ) {۵۷,۶۸۸ پخش}

۵۱. مرد تنها ( آلبوم خواب در بیداری از فرهاد مهراد ) {۷۷,۹۸۴ پخش}

۵۲. رقص بی اجازه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۳۴۰ پخش}

۵۳. کاردستی ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۵۱۰ پخش}

۵۴. سر و ته نوار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۲۶۰ پخش}

۵۵. حریق شهر قصه ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱,۳۷۲ پخش}

۵۶. نسل ما ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۳,۱۹۸ پخش}

۵۷. عکس فوری ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۲,۴۶۴ پخش}

۵۸. دیوار یار ( آلبوم عکس فوری از مهرداد آسمانی ) {۱۵,۳۳۴ پخش}

۵۹. سقوط ( آلبوم پرنده ی مهاجر از داریوش ) {۱۵۶,۲۸۰ پخش}

۶۰. سقوط ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۶۱,۱۱۶ پخش}

۶۱. گستاخی ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۱۳,۶۶۵ پخش}

۶۲. اسب چوبی ( آلبوم در یک روز بارانی از نازلی ) {۱,۹۰۳ پخش}

۶۳. مرد تنها ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۶۴,۱۲۳ پخش}

۶۴. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۰۲,۷۷۲ پخش}

۶۵. کودکانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۱۳,۶۱۰ پخش}

۶۶. جمعه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۳۶۳,۸۷۰ پخش}

۶۷. قصه گو II ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۹,۲۶۶ پخش}

۶۸. قصه گو I ( آلبوم قصه گو از شهره صولتی ) {۴۹,۰۳۰ پخش}

۶۹. این درُ وا کن باد بیاد ( آلبوم آهو از شاهرخ ) {۹۸,۰۴۶ پخش}

۷۰. امان از ( آلبوم امان از از داریوش ) {۱۲۷,۴۶۷ پخش}

۷۱. تمامه من ( آلبوم امان از از داریوش ) {۹۶,۳۹۲ پخش}

۷۲. شاید باید ( آلبوم امان از از داریوش ) {۴۸,۶۲۵ پخش}

۷۳. روز مبادا ( آلبوم امان از از داریوش ) {۳۷,۶۴۲ پخش}

۷۴. دو مسافر ( آلبوم امان از از داریوش ) {۸۱,۴۱۶ پخش}

۷۵. نصف خواب ( آلبوم آواز خاموش از بیژن مرتضوی ) {۶۹,۹۹۷ پخش}

۷۶. کمی با من مدارا کن ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۲۴۱,۶۹۰ پخش}

۷۷. مینویسم از تو ( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۹۲,۱۱۸ پخش}

۷۸. سبز سبز ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۲۱,۷۷۷ پخش}

۷۹. قفس تنگ و نفس تنگ ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۳۱,۸۸۶ پخش}

۸۰. گریه در رگبار ( آلبوم گریه در رگبار از شکیلا ) {۱۱۳,۵۳۶ پخش}

۸۱. آوار عشق ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۵۰,۱۸۵ پخش}

۸۲. غیبت نور ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۳۶,۵۰۴ پخش}

۸۳. شب ( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۱۰۰,۳۳۹ پخش}

۸۴. رویا ( آلبوم آخرین کوکب از شکیلا ) {۲۶,۴۱۰ پخش}

۸۵. همیشه من دیر میرسم ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۱۱,۲۳۲ پخش}

۸۶. اکسیژن ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۶۱,۶۰۴ پخش}

۸۷. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) {۷,۶۲۸ پخش}

۸۸. مثل تو نیست ( آلبوم سایه شما از شهره صولتی ) {۱۰,۲۱۸ پخش}

۸۹. ستاره ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۵,۱۳۲ پخش}

۹۰. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۱۹,۳۵۹ پخش}

۹۱. نفس ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۸۶,۳۷۷ پخش}

۹۲. هجرت ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۲۴,۳۹۸ پخش}

۹۳. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۸۵,۳۳۲ پخش}

۹۴. جمعه ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۳۰,۵۶۰ پخش}

۹۵. نفس ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۸۵,۰۵۱ پخش}

۹۶. هجرت ( آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش ) {۱۱۸,۱۳۸ پخش}

۹۷. بالای نی (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹,۴۵۳ پخش}

۹۸. دوباره ها ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۳۰,۱۵۴ پخش}

۹۹. تصویر آخر ( آلبوم تصویر آخر از منصور ) {۵۴,۵۲۲ پخش}

۱۰۰. خانگی ( آلبوم فرفره های بی باد از منصور ) {۱,۷۶۲ پخش}

۱۰۱. دلکوک ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۱۴۴,۳۳۱ پخش}

۱۰۲. آخرین خبر ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۱,۲۹۲ پخش}

۱۰۳. چله نشین ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۵۱,۱۵۲ پخش}

۱۰۴. اتاق من ( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۶۶,۰۵۰ پخش}

۱۰۵. از تو ( آلبوم آنسوی بی سو از شکیلا ) {۱۰۳,۲۸۷ پخش}

۱۰۶. با من باش ( آلبوم تولد عشق از معین ) {۱۲۵,۳۴۶ پخش}

۱۰۷. بین ما ( آلبوم عاشقانه ها از گوگوش ) {۲۰,۵۱۴ پخش}

۱۰۸. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۴۹,۱۳۶ پخش}

۱۰۹. شب و شام ( آلبوم صدای بارون از ستار ) {۳۹,۴۲۱ پخش}

۱۱۰. ما رو باش ( آلبوم ایران از ستار ) {۹,۲۳۵ پخش}

۱۱۱. باج ( آلبوم همسفر از ستار ) {۶۵,۸۳۲ پخش}

۱۱۲. هم نفس ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۴۰,۱۸۵ پخش}

۱۱۳. گفتم بیا ( آلبوم مهتاب خانوم از داوود بهبودی ) {۲,۶۸۳ پخش}

۱۱۴. نون و پنیر و سبزی (ابی و داریوش) ( آلبوم نون و پنیر و سبزی از ابی ) {۴۵۹,۱۸۶ پخش}

۱۱۵. آزاد ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱۲,۵۲۶ پخش}

۱۱۶. خوب ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۱,۴۰۴ پخش}

۱۱۷. تو ( آلبوم قصه ی تو قصه ی من از لیلا فروهر ) {۲۶,۱۹۲ پخش}

۱۱۸. عشق ( آلبوم اشک از فرزین ) {۲۱,۳۷۲ پخش}

۱۱۹. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) {۳۳۵,۱۵۰ پخش}

۱۲۰. نفرین نامه ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) {۱۴۱,۲۴۲ پخش}

۱۲۱. همیشه غایب ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۹۱,۳۰۶ پخش}

۱۲۲. ماهی خسته من ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۱۰۲,۸۸۲ پخش}

۱۲۳. نیاز (نماز) ( آلبوم زندون دل از فریدون فروغی ) {۳۹۹,۰۱۶ پخش}

۱۲۴. رحم کن ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۳۵,۵۰۵ پخش}

۱۲۵. سر کلاس نقاشی ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۶۰,۱۰۶ پخش}

۱۲۶. معلم بد (2) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۱۰,۱۵۵ پخش}

۱۲۷. معلم بد (1) ( آلبوم معلم بد از ابی ) {۷۸,۰۳۱ پخش}

۱۲۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۳۳,۵۲۴ پخش}

۱۲۹. عطر تو ( آلبوم عطر تو از ابی ) {۲۳۲,۱۱۲ پخش}

۱۳۰. از خودم بدم میاد ( آلبوم داغ داغ از رامش ) {۵,۳۰۴ پخش}

۱۳۱. عید صدا ( آلبوم جهان سوم از رامش ) {۲,۰۵۹ پخش}

۱۳۲. قصه لبهای یخ بسته ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴,۱۸۰ پخش}

۱۳۳. نماز ( آلبوم آدمک از رامش ) {۴۴,۰۲۳ پخش}

۱۳۴. خواب خوب من ( آلبوم آدمک از رامش ) {۱,۲۳۲ پخش}

۱۳۵. نگو نه ( آلبوم تهمت از رامش ) {۸,۲۳۶ پخش}

۱۳۶. ضیافت بیخوابی ( آلبوم افرا 3 از فرامرز آصف ) {۹,۷۹۶ پخش}

۱۳۷. خورشید بی حجاب ( آلبوم غریبه از ابی ) {۴۱,۱۲۱ پخش}

۱۳۸. هنوزم تو ( آلبوم آنتیک از مهرداد آسمانی ) {۲۲,۶۶۶ پخش}

۱۳۹. بالای نی (داریوش) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۲,۵۵۸ پخش}

۱۴۰. خودی ( آلبوم زندگی از منصور ) {۵۵,۳۳۳ پخش}

۱۴۱. نگو دیره ( آلبوم بوی بارون از ستار ) {۱۴,۶۰۱ پخش}

۱۴۲. ارمک ( آلبوم نگاه تو از هلن ) {۱۰۰,۹۰۰ پخش}

۱۴۳. کولی ( آلبوم اقیانوس خالی از هلن ) {۶۵,۷۳۸ پخش}

۱۴۴. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۶,۵۰۴ پخش}

۱۴۵. بمان بمان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۲,۲۱۴ پخش}

۱۴۶. کاش من جای تو بودم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۸,۹۳۸ پخش}

۱۴۷. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۹,۶۵۶ پخش}

۱۴۸. اگه بمونی اگه نمونی ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۳۶,۳۳۲ پخش}

۱۴۹. کوچه ها ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۶,۹۲۶ پخش}

۱۵۰. دیگه اشکم ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۵۴,۲۷۲ پخش}

۱۵۱. جمعه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۱۵,۶۴۶ پخش}

۱۵۲. یادت باشه ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۹,۷۹۶ پخش}

۱۵۳. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۸۴,۴۲۷ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393