تک آهنگ های سعید شهروز

۱. چی می خوای از جونم {۷۲,۵۰۸ پخش}

۲. به هم نمیرسیم {۷۸,۶۲۴ پخش}

۳. شهر باران (کِی قراره نجاتم بدی) {۱۳,۴۰۰ پخش}

۴. شهر باران {۲۹,۰۳۱ پخش}

۵. غروب سرخ {۵۲,۹۶۲ پخش}

۶. رفیق روز تنهایی (ورژن جدید) {۱۷,۴۲۵ پخش}

۷. لحظه عشق {۴۹,۷۹۵ پخش}

۸. احساس مجنون {۴۵۲ پخش}

۹. خیال ( از امیر پاشا) {۲۰,۳۸۹ پخش}

۱۰. عاشقت می شم {۱۱۸,۱۰۷ پخش}

۱۱. کاری نمی کنی {۵۹,۷۰۱ پخش}

۱۲. یه ماجرای دیگه {۱۰,۰۳۰ پخش}

۱۳. ستاره پوش {۱۳,۷۷۴ پخش}

۱۴. رفیق روز تنهایی {۳,۷۹۰ پخش}

۱۵. از لج تو {۱۶,۶۱۴ پخش}

۱۶. ناز بانو {۴۶,۲۳۸ پخش}

۱۷. نرگس {۳۵,۶۳۰ پخش}

۱۸. رنگارنگ {۴,۷۷۳ پخش}

۱۹. آسمان عشق {۶,۷۸۶ پخش}

۲۰. قصه تو ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۹,۹۸۴ پخش}

۲۱. بهترین یار ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۱۱,۹۰۲ پخش}

۲۲. نگاه ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۴۰,۲۹۴ پخش}

۲۳. خواب ( آلبوم شاکی از طوفان کرمی ) {۵,۸۰۳ پخش}

۲۴. عاشق با کلاس ( آلبوم بازیچه از سامان آراسته ) {۶۱,۵۵۷ پخش}

۲۵. کویر ( آلبوم تو از محمد خاکپور ) {۵۱۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شهروز :

سعید شهروز در 1350 متولد شد.
Saeed Shahrooz


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393