تک آهنگ های سعید شهروز

۱. چی می خوای از جونم {۷۲,۵۸۶ پخش}

۲. به هم نمیرسیم {۷۸,۶۷۰ پخش}

۳. شهر باران (کِی قراره نجاتم بدی) {۱۳,۴۰۰ پخش}

۴. شهر باران {۲۹,۰۳۱ پخش}

۵. غروب سرخ {۵۲,۹۶۲ پخش}

۶. رفیق روز تنهایی (ورژن جدید) {۱۷,۴۲۵ پخش}

۷. لحظه عشق {۴۹,۸۴۲ پخش}

۸. احساس مجنون {۴۵۲ پخش}

۹. خیال ( از امیر پاشا) {۲۰,۳۸۹ پخش}

۱۰. عاشقت می شم {۱۱۸,۲۱۶ پخش}

۱۱. کاری نمی کنی {۵۹,۷۰۱ پخش}

۱۲. یه ماجرای دیگه {۱۰,۰۳۰ پخش}

۱۳. ستاره پوش {۱۳,۷۷۴ پخش}

۱۴. رفیق روز تنهایی {۳,۸۰۶ پخش}

۱۵. از لج تو {۱۶,۶۱۴ پخش}

۱۶. ناز بانو {۴۶,۲۳۸ پخش}

۱۷. نرگس {۳۵,۶۳۰ پخش}

۱۸. رنگارنگ {۴,۷۷۳ پخش}

۱۹. آسمان عشق {۶,۸۰۱ پخش}

۲۰. قصه تو ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۹,۹۹۹ پخش}

۲۱. بهترین یار ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۱۱,۹۶۵ پخش}

۲۲. نگاه ( آلبوم رهسپار از سام اسدی ) {۴۰,۴۰۴ پخش}

۲۳. خواب ( آلبوم شاکی از طوفان کرمی ) {۵,۸۰۳ پخش}

۲۴. عاشق با کلاس ( آلبوم بازیچه از سامان آراسته ) {۶۱,۶۸۲ پخش}

۲۵. کویر ( آلبوم تو از محمد خاکپور ) {۵۴۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شهروز :

سعید شهروز در 1350 متولد شد.
Saeed Shahrooz


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393