تک آهنگ های نسیم

۱. همین روزاس {۱۱,۲۶۳ پخش}

۲. گاراگوز {۲۰,۷۰۱ پخش}

۳. آه دل {۲۵,۴۹۰ پخش}

۴. خوبه حالم {۴۰,۶۶۹ پخش}

۵. برس به دادم (با نادر ابوالقاسمی) {۴۰,۳۵۷ پخش}

۶. برمیگردی {۸۴,۳۶۴ پخش}

۷. دروغ {۴۸,۸۴۳ پخش}

۸. حرفامو پس میگیرم {۶۶,۵۹۶ پخش}

۹. تنهایی {۴۱,۱۶۸ پخش}

۱۰. عشق من خدانگهدار {۴۷,۵۳۳ پخش}

۱۱. دستای خالی {۱۳,۴۹۴ پخش}

۱۲. حس غریب {۲۱,۷۷۷ پخش}

۱۳. رنگ عشق {۱۸,۲۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نسیم :

نسیم.
Nasim


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393