تک آهنگ های حامد فرد

۱. دختر بابا { خواننده } {۹۲,۵۲۳ پخش}

۲. کدامین گناه { خواننده } {۱۴,۴۴۵ پخش}

۳. مرد { خواننده } {۸۶,۱۷۴ پخش}

۴. دلهره { خواننده } {۲۰,۵۹۲ پخش}

۵. مرگ تدریجی { خواننده } {۱۰۶,۵۷۹ پخش}

۶. جوونی (با نوید باقری) { خواننده } {۸,۶۱۱ پخش}

۷. هنوزم { خواننده } {۶۶,۴۵۶ پخش}

۸. دانشگاه { خواننده } {۱۳۱,۵۰۸ پخش}

۹. وطن یعنی { خواننده } {۱۱۱,۵۴۰ پخش}

۱۰. تولدت مبارک (با کورش کبیر) { خواننده } {۷۳,۱۹۵ پخش}

۱۱. فقیر { خواننده } {۹۳,۶۱۵ پخش}

۱۲. سال ۹۰ { خواننده } {۴۸,۴۲۲ پخش}

۱۳. فکر و خیال { خواننده } {۲۶,۸۳۲ پخش}

۱۴. هزار تومنی { خواننده } {۹۳,۸۸۰ پخش}

۱۵. پدر { خواننده } {۶۰,۱۶۹ پخش}

۱۶. کوروش صغیر (با نوید باقری) { خواننده } {۲۶,۴۴۲ پخش}

۱۷. کارگر (با نوید باقری) { خواننده } {۳۹,۰۷۸ پخش}

۱۸. همه چی آرومه { خواننده } {۵۲,۸۵۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حامد فرد :

حامد فرد.
Hamed Fard


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393