تک آهنگ های حامد فرد

۱. دختر بابا {۹۳,۶۹۳ پخش}

۲. کدامین گناه {۱۴,۸۳۵ پخش}

۳. مرد {۸۶,۷۲۰ پخش}

۴. دلهره {۲۰,۹۰۴ پخش}

۵. مرگ تدریجی {۱۰۷,۴۵۲ پخش}

۶. جوونی (با نوید باقری) {۸,۸۶۰ پخش}

۷. هنوزم {۶۷,۱۷۳ پخش}

۸. دانشگاه {۱۳۲,۹۴۳ پخش}

۹. وطن یعنی {۱۱۲,۵۲۲ پخش}

۱۰. تولدت مبارک (با کورش کبیر) {۷۳,۷۱۰ پخش}

۱۱. فقیر {۹۴,۳۹۵ پخش}

۱۲. سال ۹۰ {۴۸,۹۹۹ پخش}

۱۳. فکر و خیال {۲۶,۹۴۱ پخش}

۱۴. هزار تومنی {۹۵,۰۵۰ پخش}

۱۵. پدر {۶۱,۰۵۸ پخش}

۱۶. کوروش صغیر (با نوید باقری) {۲۶,۹۱۰ پخش}

۱۷. کارگر (با نوید باقری) {۳۹,۵۳۰ پخش}

۱۸. همه چی آرومه {۵۳,۵۰۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حامد فرد :

حامد فرد.
Hamed Fard


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393