تک آهنگ های حامد فرد

۱. دختر بابا {۹۳,۸۹۶ پخش}

۲. کدامین گناه {۱۴,۸۳۵ پخش}

۳. مرد {۸۶,۸۷۶ پخش}

۴. دلهره {۲۰,۹۰۴ پخش}

۵. مرگ تدریجی {۱۰۷,۶۰۸ پخش}

۶. جوونی (با نوید باقری) {۸,۹۸۵ پخش}

۷. هنوزم {۶۷,۲۶۷ پخش}

۸. دانشگاه {۱۳۳,۲۷۰ پخش}

۹. وطن یعنی {۱۱۲,۷۷۲ پخش}

۱۰. تولدت مبارک (با کورش کبیر) {۷۳,۸۱۹ پخش}

۱۱. فقیر {۹۴,۵۶۷ پخش}

۱۲. سال ۹۰ {۴۹,۵۷۶ پخش}

۱۳. فکر و خیال {۲۶,۹۴۱ پخش}

۱۴. هزار تومنی {۹۵,۳۰۰ پخش}

۱۵. پدر {۶۱,۲۴۵ پخش}

۱۶. کوروش صغیر (با نوید باقری) {۲۷,۱۲۸ پخش}

۱۷. کارگر (با نوید باقری) {۳۹,۶۵۵ پخش}

۱۸. همه چی آرومه {۵۳,۵۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حامد فرد :

حامد فرد.
Hamed Fard


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393