تک آهنگ های حامد فرد

۱. دختر بابا { خواننده } {۹۲,۲۷۴ پخش}

۲. کدامین گناه { خواننده } {۱۴,۲۴۲ پخش}

۳. مرد { خواننده } {۸۶,۰۴۹ پخش}

۴. دلهره { خواننده } {۲۰,۲۸۰ پخش}

۵. مرگ تدریجی { خواننده } {۱۰۶,۴۵۴ پخش}

۶. جوونی (با نوید باقری) { خواننده } {۸,۵۴۸ پخش}

۷. هنوزم { خواننده } {۶۶,۳۷۸ پخش}

۸. دانشگاه { خواننده } {۱۳۱,۱۰۲ پخش}

۹. وطن یعنی { خواننده } {۱۱۱,۲۷۴ پخش}

۱۰. تولدت مبارک (با کورش کبیر) { خواننده } {۷۲,۹۶۱ پخش}

۱۱. فقیر { خواننده } {۹۳,۴۱۲ پخش}

۱۲. سال ۹۰ { خواننده } {۴۸,۲۳۵ پخش}

۱۳. فکر و خیال { خواننده } {۲۶,۷۸۵ پخش}

۱۴. هزار تومنی { خواننده } {۹۳,۵۵۳ پخش}

۱۵. پدر { خواننده } {۵۹,۸۵۷ پخش}

۱۶. کوروش صغیر (با نوید باقری) { خواننده } {۲۶,۲۸۶ پخش}

۱۷. کارگر (با نوید باقری) { خواننده } {۳۹,۰۰۰ پخش}

۱۸. همه چی آرومه { خواننده } {۵۲,۶۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حامد فرد :

حامد فرد.
Hamed Fard


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393