تک آهنگ های حامد فرد

۱. دختر بابا {۹۱,۴۰۰ پخش}

۲. کدامین گناه {۱۳,۹۳۰ پخش}

۳. مرد {۸۵,۴۴۱ پخش}

۴. دلهره {۲۰,۰۹۲ پخش}

۵. مرگ تدریجی {۱۰۵,۹۰۸ پخش}

۶. جوونی (با نوید باقری) {۸,۳۳۰ پخش}

۷. هنوزم {۶۵,۹۵۶ پخش}

۸. دانشگاه {۱۳۰,۰۸۸ پخش}

۹. وطن یعنی {۱۱۰,۰۵۸ پخش}

۱۰. تولدت مبارک (با کورش کبیر) {۷۲,۳۳۷ پخش}

۱۱. فقیر {۹۳,۰۳۸ پخش}

۱۲. سال ۹۰ {۴۸,۰۰۱ پخش}

۱۳. فکر و خیال {۲۶,۶۴۴ پخش}

۱۴. هزار تومنی {۹۲,۸۵۱ پخش}

۱۵. پدر {۵۹,۴۹۸ پخش}

۱۶. کوروش صغیر (با نوید باقری) {۲۵,۷۷۱ پخش}

۱۷. کارگر (با نوید باقری) {۳۸,۵۷۸ پخش}

۱۸. همه چی آرومه {۵۲,۳۵۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حامد فرد :

حامد فرد.
Hamed Fard


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393