تک آهنگ های بابک تیغه

۱. بابک تیغه {۱,۵۷۵ پخش}

۲. ویز ویز {۹,۲۹۷ پخش}

۳. سوک سوک {۴,۰۰۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک تیغه :

بابک رستمی ( بابک تیغه ).
Babak Tigheh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393