تک آهنگ های حجت درولی

۱. تماشات میکنم { خواننده } {۱۹,۵۱۵ پخش}

۲. دنیای منه { خواننده } {۲۸,۷۳۵ پخش}

۳. جاده های برفی { خواننده } {۲۳,۵۵۶ پخش}

۴. بی کس وکار { خواننده } {۶,۵۵۲ پخش}

۵. شدم خسته دیگه { خواننده } {۳۱,۵۴۳ پخش}

۶. آقام { خواننده } {۱,۹۵۰ پخش}

۷. دیگه برام عادی شده (با قاسم ضابطیان ) { خواننده } {۲۷,۷۵۲ پخش}

۸. آی دیونه { خواننده } {۵۳,۹۴۴ پخش}

۹. چشم انتظار { خواننده } {۳۲,۶۰۴ پخش}

۱۰. دنیا { خواننده } {۵۶,۶۱۲ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393