تک آهنگ های آوش

۱. هر روز {۴۸,۴۸۴ پخش}

۲. تو که نیستی {۵۱,۱۸۳ پخش}

۳. مادر ( از آوا) {۱۳۶,۲۸۱ پخش}

۴. تویی مهربونم {۱۴۷,۱۵۴ پخش}

۵. رویا (با فریبرز مشتاقی) {۱۱۸,۲۶۳ پخش}

۶. وقتی ستاره میشکفه {۳۸,۶۴۱ پخش}

۷. ایران زمین (دمو) {۵۱۴ پخش}

۸. Killing Me Softly {۱,۳۱۰ پخش}

۹. اگه یه روز {۱۷,۲۵۳ پخش}

۱۰. دلم {۳۲,۷۹۱ پخش}

۱۱. خونه (از داریوش) {۳۱,۴۴۹ پخش}

۱۲. ساقی (از هایده) {۶۸,۱۲۵ پخش}

۱۳. گذشت {۵۶,۷۰۶ پخش}

۱۴. با من نبودی {۲۹,۴۳۷ پخش}

۱۵. لیلی {۸۶,۸۷۶ پخش}

۱۶. نزدیک میشم ( از مهسا نوی) {۲۵۲,۲۸۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آوش :

آوش.
Avash


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393